Розробка економіко-математичної моделі оптимізації використання машинно-тракторного парку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 170
Визначення оптимального складу доукомплектування машино-тракторного парку в умовах сільськогосподарського господарства по вирощуванню цукрового буряка. Відображення балансу використання тракторів, сільськогосподарських машин різних марок за кожний період.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи прийняття рішень існують у практиці людської діяльності майже з стародавніх часів. Теоретичний інтерес до методів та процедур прийняття рішень виник у 60-х роках XX ст. З іншого боку, і навіть надто загальний процес прийняття рішення можна уявити собі як послідовність виборів таких альтернатив. Ризик в економічній діяльності - це обєктивний фактор, який зумовлений дією стохастичних причин і чинників, зокрема конфліктністю ситуації прийняття рішень, невизначеністю цілей і наслідків дій, відсутністю повної і обєктивної інформації щодо процесів, що відбуваються тепер чи виявлять себе в майбутньому. Один із найбільш важливих аспектів процесу обґрунтування і прийняття фінансових рішень полягає в тому, щоб дати чітке розуміння місця й ролі невизначеності під час прийняття рішення.Термін "прийняття рішень" зустрічається в різних наукових дисциплінах. Перш за все варто назвати економіку, де досліджуються проблеми розумного, раціонального використання обмежених ресурсів споживачем (покупцем товарів) і виробником. Економіка визначає правила раціональної поведінки людей в задачах вибору [70]. Термін "прийняття рішень" активно використовується в когнітивній психології [90]. Розглядають гіпотези про те, як впливає організація людської памяті на процес прийняття рішень.Поступаючись компютеру в швидкості і точності обчислень, людина тим не менше володіє унікальним вмінням швидко оцінювати обстановку, виділяти головне і відкидати другорядне, співвимірювати суперечливі оцінки, заповнювати невизначеність своїми здогадками. Як людина приймає рішення, чому одні досягають успіхів там, де інші зазнають поразок, в усьому цьому потрібно розібратися. У процесі прийняття рішень люди можуть грати різні ролі. Будемо називати людину, яка фактично здійснює вибір найкращого варіанта дій, особою, що приймає рішення (ОПР). Поряд з ОПР варто виділити як окрему особистість власника проблеми - людину, котра, на думку оточуючих, повинна її вирішувати і нести відповідальність за прийняті рішення.Незважаючи на існування колегій, правлінь і рад, зазвичай є центральна фігура - ОПР, яка визначає курс, тактику і стратегію дій на майбутній період. Широка розповсюдженість задач індивідуального вибору, можливість враховувати колективні пріоритети, привілеї і інтереси активних груп при рішенні цих задач роблять зараз проблеми індивідуального вибору найбільш практично важливим класом задач прийняття рішень.Варіанти дій прийнято називати альтернативами. Альтернативи-невідємна частина проблеми прийняття рішень: якщо немає з чого вибирати, то немає і вибору. Альтернативи бувають залежними і незалежними. Незалежними є ті альтернативи, будь-які дії з якими (виключення з розгляду, виділення у якості єдиної кращої тощо) не впливають на якість інших. Найбільш простим і очевидним с безпосередня групова залежність: якщо вирішено розглядати хоча б одну альтернативу з групи, то потрібно розглядати і всю групу.Ці показники називають ознаками, факторами, атрибутами або критеріями. Будемо називати критеріями оцінки альтернатив показники їх привабливості (або непривабливості) для учасників процесу вибору. Залежними називаються ті критерії, при яких оцінка альтернативи по одному з них визначає (однозначно або великою мірою ймовірності) оцінку по іншому критерію. Залежність між критеріями приводить до появи цілісних образів альтернатив, які мають для кожного з учасників процесу вибору певний зміст. При невеликій кількості критеріїв (два - три) задача порівняння двох альтернатив досить проста і прозора, якості за критеріями можуть бути безпосередньо зіставлені і порівняно легко знайти компроміс.Проблеми прийняття рішень і поведінка особи, яка приймає ці рішення, останнім часом заслуговують дедалі більшої. Керівники, приймаючи рішення, мають справу зі складним вибором та необхідністю генерування і розгляду множини альтернативних варіантів дій. На першому етапі збирається вся доступна на момент прийняття рішення інформація: фактичні дані, думка експертів. 1.1). етап включає в себе порівняння альтернатив, вибір найкращого варіанту (варіантів) рішення і контроль реалізації рішень. Фактично проблема полягає в моделюванні й автоматизації на цій підставі творчої частини праці відповідальної групи працівників організаційного управління - керівників усіх рангів і осіб, які приймають рішення, в реальних умовах їх діяльності.х2 - ДТ-75М та БМ-6 виконують Скошування гички х3 - Т-70С БМ-6 виконують Скошування гички х4-МТЗ-82 РКС-6виконують Викопування коренеплодів х5-ДТ-75М РКС-6виконують Викопування коренеплодів х6-Т-70С РКС-6виконують Викопування коренеплодів х7-МТЗ-82 ЕКВГ-1,4виконують Погрузка коренеплодів х8-МТЗ-82 плоскоріз виконують Плоскорізний обробіток Так перше обмеження вказує, що з допомогою будь-якої комбінації агрегатів тракторів МТЗ-82 та БМ-6 необхідно обовязково виконати скошування гички на площі 480 га: 70х1 63 х2 86 х3=480 Де ?-номер виду агрегату; К - множина, множина номерів видів агрегатів; і - номер обмеження по виконанню робіт; Іі мно

План
Зміст

Вступ

1. Теоретична частина

1.1 Багатодисциплінарний характер науки про прийняття рішень

1.2 Люди і їх роль в процесі прийняття рішень

1.3 Проблеми індивідуального вибору

1.4 Альтернативи

1.5 Критерії

1.6 Процес прийняття рішень

2. Практична частина

2.1 Постановка задачі

2.2 Система змінних та обмежень

2.3 Розробка числової моделі

2.4 Розрахунок МТП, реалізований за допомогою табличного процесора EXCEL

2.5 Аналіз результатів розрахунку

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?