Розробка додатку "Календар" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 50
Створення програми для виконання найпростіших функцій календаря за допомогою Borland DELPHI 2007. Аналіз процесу обробки інформації і побудова функціональних діаграм. Розробка інтерфейсу користувача, форм вводу-виводу інформації, основних алгоритмів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Календар - це програма, що містить замітки про сплановану подію, де користувач може встановлювати довільну подію. Календар генерується для будь-якого року в минулому або в майбутньому. Тиждень може розпочинатися з понеділка або неділі.У даному розділі обґрунтовується і здійснюється вибір однієї з сучасних технологій програмування.Потрібно створити програму, яка може генерувати будь-який рік (минулий чи майбутній) додавати нові події до будь-якої дати, підтримується пошук події. Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій: Завантаження даних. Дана програма буде реалізована на основі структурного підходу розробки програмного продукту. Значна частина візуальних мов програмування базується на ідеї «фігур і ліній», де фігури (прямокутники , овали та ін.) розглядаються як субєкти і зєднуються лініями (стрілками, дугами тощо), які представляють собою відношення.Діаграма варіантів використання - це граф, що складається з множини акторів, прецедентів, асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів, та відношень узагальнення між акторами. Діаграми прецедентів відображають елементи моделі варіантів використання (рисунок 1.1). Потік даних визначає інформацію, яка передається через деяке зєднання від джерела до приймача. Звичайно при проектуванні простих ІС будується єдина контекстна діаграма із зіркоподібною топологією, у центрі якої знаходиться так званий головний процес, який сполучений із приймачами і джерелами інформації, за допомогою яких з системою взаємодіють користувачі та інші зовнішні системи. Якщо ж для складної системи обмежитися єдиною контекстною діаграмою, то вона міститиме дуже велику кількість джерел і приймачів інформації, які важко розташувати на листі паперу нормального формату, і крім того, єдиний головний процес не розкриває структури розподіленої системи.Даний проект передбачає збереження інформації у типізованому файлі.Цей розділ передбачає огляд різних способів і форм взаємодії користувача з системою і обґрунтування вибору певної форми діалогу (що лежить в основі будь-якої взаємодії) для спілкування з програмним продуктом, який розробляється.Принципи розробки інтерфейсу - це високорівневі концепції та уявлення, які можуть використовуватися при проектуванні програмного забезпечення. Для завантаження програми потрібно активізувати файл PROJECT1.ЕХЕ. Після завантаження програми бачимо головну форму програми, що представлена у вигляді головного меню та засобів маніпуляції календарем (рисунок 2.1). Пункт головного меню «Меню» передбачає підпунктиГоловне призначення цієї діаграми - описати можливі послідовності станів та переходів, які в сукупності характеризують поведінку елемента моделі на протязі її життєвого циклу (рисунок 2.6).Під час розробки інтерфейсу програми використовувалася форма. Рисунок 2.6 - Головна форма програми Після огляду форм програми, розглянемо основні компоненти, які використовуються у програмі.Структурна схема - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозвязки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку Структурна схема - схема, що відображає склад і взаємодія з управління частин розроблювального продукту. На етапі проектування здійснюється побудова моделі реалізації (або фізичної моделі), яка демонструє, як система буде задовольняти вимоги які предявляються до неї (без технічних деталей).Лістинг 2.2 - Деталізація команди «Виконати дію» Все якщо Якщо дія = Додати подію INAME := LISTVIEW.Items.Item[ISTR].Caption; with LISTVIEW.Items do begin Item := LISTVIEW1.Items.Add;Тестування ПЗ - це процес перевірки готової програми в статистиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних, що перевіряють різні шляхи виконання програми й порівнянні отриманих результатів із заздалегідь запланованими. Під час запуску програми виводиться головне вікно (рисунок 3.1). Після натисненні лівою кнопкою на календарі зявляється підменю (рисунок 3.2) Клацнувши по кнопці «Додати подію» - у вікні програми зявляється кнопка та поле для введення події (рисунок 3.3).При виконанні курсової роботи я поглибив свої знання в області компютерної техніки, набув практичних навичок роботи з елементами Delphi та їх функціями, особливостями.

План
Зміст

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ВИМОГ ТА УТОЧНЕННЯ СПЕЦИФІКАЦІЙ

1.1 Аналіз завдання і вибір технології, мови та середовища розробки

1.2 Аналіз процесу обробки інформації і побудова функціональних діаграм

1.3 Аналіз збереженої інформації і вибір структур даних для її представлення

2. ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ І КОМПОНЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

2.1 Розробка інтерфейсу користувача

2.1.1 Побудова діаграми станів інтерфейсу

2.1.2 Розробка форм вводу-виводу інформації

2.2 Розробка алгоритму основної програми та структурної схеми програмного продукту

2.3 Розробка основних алгоритмів програмного продукту

3. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ТЕСТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ТЕСТІВ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Вывод
При виконанні курсової роботи я поглибив свої знання в області компютерної техніки, набув практичних навичок роботи з елементами Delphi та їх функціями, особливостями. Удосконалив вміння розробки модулів для оптимізації роботи програми. Зумів самостійно знайти метод розвязку поставленої задачі, а також освоїв прийоми систематизації знань та використав їх на практиці. Глибше зрозумів основи алгоритмізації та програмування при розвязку задач, навчився виконувати оформлення результатів роботи та представляти їх при захисті, освоїв основні елементи практичного програмування, добре засвоїв принципи роботи з найбільш необхідним програмним забезпеченням та мовами програмування.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?