Розробка дидактичного проекту "Інформаційна безпека" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 98
Значення виробничого навчання у підготовці фахівця. Інструкційно-технологічна карта виконання операції "Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point" теми "Експлуатація технічних засобів захисту інформації", характеристика форм, засобів навчання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» 5.1 Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»має бути представлена у таблиці 3 Характеристика та зміст форм, методів, засобів навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» 6.1 Зміст форм навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» 6.2 Зміст методів навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»Це обумовлено різноманіттям процесів виробництва, загальним його прогресом, присвоєнням виробничих благ. Впровадження в широких масштабах досягнень науки і техніки у виробництво, зміна соціально-економічних умов життя веде до зсуванням структури народного господарства: виникають і прискорено розвиваються всі нові види виробництва, які відокремлюються в окремі галузі та підгалузі. Модернізація технічних систем підприємства представляє собою процес удосконалення техніки, технології, продукції і послуг, що виробляються, й професіональних можливостей кадрів з метою інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності й якості продукції Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування. Так, для одних підприємстві пріоритетним напрямом може бити перехід на ресурсозберігаючі технології, для інших - увага може бути сконцентрована на скороченні ручної праці. Стратегія розвитку підприємства може бути спрямована й на підвищення ефективності виробництва й якості продукції.Сучасне виробництво предявляє все більш жорсткі вимоги до професійних якостей робочих кадрів, а саме модернізація технічних систем. Йде обєктивний процес відторгнення робочих кадрів з низькими професійними якостями.Підготовка кадрів робітничих професій здійснюється в професійно-технічних закладах, в навчальних комбінатах, безпосередньо на виробництві та в середньоосвітніх школах.Трудовий процес - це сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливів контрольованого (керованого) людиною знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах. Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та компютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки: методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи санкціонованого доступу; технічні засоби охорони обєктів; компонентна база засобів технічного захисту інформаіцї; проектування комплексних систем захисту інформації; системи захисту інформації; компютерні методи аналізу та проектування електронних засобів у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Управління інформаційною безпекою». Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. Нормативний термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт; • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами. навчитись запускати програму POWERPOINT; створювати нові презентації; вводити та редагувати текст, форматувати текст, символи, абзаци, працювати з різними обєктами при створенні слайдів, зберігати їх.В даній курсовій роботі я розробив дедактичний проект підготовки «Інформаційна безпека» (спеціалізація: «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»)з теми «Робота зі шрифтами, стилями,

План
Зміст

Вступ

1 Характеристика галузі економіки, проблем та напрямків модернізації технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

Список литературы
Вступ

Темою нашої курсової роботи є «Інформаційна безпека» (спеціалізація: «Експлуатація технічних засобів захисту інформації») з теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»дисципліни “Виробниче навчання”.

В умовах сучасного виробництва все більше зростає значення психологічного фактору робочої сили, інтелектуальної діяльності працівника, зростання його виробничої та загальної культури, уміння сприймати й обробляти наукову інформацію. У свою чергу зростання культурно-технічного рівня трудящих є одним з найважливіших умов, які забезпечують поступальний процес суспільства. З економічної точки зору культурно-технічний рівень підприємства - це багатство для розвитку і підвищення ефективності виробництва і науково-технічного прогресу. Вплив професійної підготовки робітників на економічне зростання полягає в тому, що робітники, що володіють необхідним обсягом знань, умінь і навичок, забезпечують більш високу продуктивність і якість праці при раціональному використання матеріальних ресурсів. Розробка нашого проекту підготовки фахівця зумовить підвищення ефективності оволодіння ним необхідним обсягом знань та умінь з обраної професії. Все це й зумовлює актуальність нашої роботи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?