Розробка дидактичного проекту професійного навчання підготовки кваліфікованого робітника зі спеціальності "Оператор плоского друку" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 248
Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем. Характеристика та зміст методів, засобів навчання та форм контролю при вивченні операції "Шиття дротом на машині БПШ-4".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Шиття дротом на машині БПШ-4» теми «Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4» Шиття дротом на машині БПШ-4» теми «Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4» представлена у таблиці Шиття дротом на машині БПШ-4» теми «Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4» Шиття дротом на машині БПШ-4» теми «Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4» представлена у таблиці Шиття дротом на машині БПШ-4» теми «Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4» представлена у таблиціпрофесійне навчання кваліфікованийОсновним елементом професійної діяльності інженера-педагога є уміння здійснювати педагогічне проектування процесу навчання і реалізована його в процесі навчання в системі професійно-технічної освіти. Тільки в тому разі, якщо педагоги навчаться правильно проектувати навчання, воно дійсно буде дієвим та не таким складним як зараз.У поліграфічному секторі економіки активно утверджується тенденція до збільшення кількості господарюючих субєктів. Нині тут налічується 2 тисячі підприємств різних форм власності, в т.ч колективної-56.6%, приватної - 21.8%. Це свідчіть про те, що поліграфія все в певніше входить у ринок, вже діє досить сильне конкурентне середовище. Обсяги випуску книжок з 1990 по 2002 рр поступово зростають: 1990 - 1994рр - книговидавництво в стані занепаду, але, починаючи з 1994 р кількість випущеної книжної продукції росте.Основною причиною такої депресії у книговиданні є те, що в Україні не створені необхідні економічні умови, які б сприяли формуванню помірних цін на книгу, зробили б її доступною широким верствам населення. А це, в свою чергу, стимулювало б нарощування обсягів книговидання і книго-розповсюдження та відповідне підвищення рівня завантаження виробничих потужностей поліграфії. Щоб радикально змінити ситуацію мусимо, насамперед, домогтися ослаблення руйнівного податкового пресу на книгу, введення нульової ставки податку на додану вартість усіх операцій, робіт та послуг при підготовці, друкуванні та розповсюдженні книги. Набагато нижчі, ніж в Україні, діють ставки ПДВ на книгу в Туреччині, Італії, Іспанії, Словенії, Чеській Республіці, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Німеччині-від 1 до 7 відсотків. Як і в усьому нашому вітчизняному виробництві, тут не вистачає обігових коштів, тиснуть непомірні податки, дається взнаки низька платоспроможність населення і юридичних осіб, у результаті чого падає попит на поліграфічну продукцію і зростає дебіторська заборгованість.Трудові процеси розрізняються за такими основними ознаками: • характером предмета праці та продукту праці; Машинно-ручні процеси-, при яких технологічний вплив на предмет праці проводиться за допомогою виконавчих механізмів машини (верстата), але переміщення інструмента відносно предмета праці або предмета праці щодо інструменту здійснюється робочим. При машинних процесах зміна форми, розмірів та інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають у встановленні і знятті предмета праці й управлінні роботою машини. Іноземна мова оволодіти навичками оглядового, інформативного та поглибленого читання на матеріалах оригінальної науково-технічної літератури за фахом; брати участь у бесідах в ситуаціях офіційного спілкування на загальні та професійні теми; - читати та перекладати з словником на рідну мову оригінальнінауково-популярні тексти, а також тексти за фахом; читати без словника літературу за фахом з метою пошуку необхідної інформації; вміти анотувати та реферувати рідною мовою іншомовні першоджерела за фахом. оволодіння таким рівнем знань, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну спроможність у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Формування умінь здійснювати шиття дротом на різноманітних дрітошвійних машинах, на основі знань про технологію виконання послідовних дій перед та під час зшиваннявидань, Інструменти та пристосування для виконання шиття дротом.Методична діяльність є одним з елементів педагогічної діяльності, і спрямована вона на проектування такого учбового процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей. Важливим елементом підготовки до учбових занять є вивчення методичної літератури і навчально-методичної документації з предмету (вказівок, рекомендацій), які дозволяють більш кваліфіковано спланувати роботу, використовуючи накопичений і узагальнений досвід.4.Наведіть визначення капталу?1.Яке видання називається брошурою? Відповіді: а) Брошурою називається періодичне текстове книжкове видання обсягом від 4 до 64 с., що складається з двох основних елементів - зшитого й обрізаного з трьох сторін блоку і паперової обкладинки; б) Брошурою називається неперіодичне текстове книжкове видання обсягом від 4 до 48 с., що складається з двох основних елементів - зшитого й обрізаного з трьох сторін блоку і паперової обкладинки; в) Брошурою називається неперіодичне текстове книжкове видання обсягом від 4 до 64 с., що складається з двох основних елементів - зшитого й обрізаного з трьох сторін блоку і паперової обк

План
План

Вступ

1.Характеристика галузі економіки, проблем та напрямків модернізації технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

Вывод
Методична діяльність є одним з елементів педагогічної діяльності, і спрямована вона на проектування такого учбового процесу, який повинен гарантувати досягнення поставлених цілей.

Важливим елементом підготовки до учбових занять є вивчення методичної літератури і навчально-методичної документації з предмету (вказівок, рекомендацій), які дозволяють більш кваліфіковано спланувати роботу, використовуючи накопичений і узагальнений досвід.

Дана курсова робота є дуже важливою як для викладача, так і для працівників робітничих професій. Обєктом дослідження даної роботи є процес підготовки кваліфікованих робітників, при вивченні теми:«Види шиття дротом та пристрій машини БПШ-4». В ній розглядаються різноманітні педагогічні методи, форми,та засоби проведення теоретичних та практичних уроків, які будуть необхідні інженеру-педагогу для подальшої педагогічної діяльності в ПТНЗ.

Мета дослідження являється підготовка кваліфікованих робітників за професією «Оператор плоского друку», та сформувати методичні уміння і знання під час навчання.

Список литературы
1.Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. М., 2010

2.Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя: Учебноепособие. - М., 2001.

3.Оконь В. Введение в общую дидактику.-М., 2009.

4.Куписевич Ч. Основыобщейдидактики.- М.,1986.

5.Голуб Б. Основыобщей дидактики 2004

6.Е. А. Волохова, И. В. Юкина

Дидактика: Конспект лекций для студентовпедагогическихвузов

7.Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Професійно-технічна освіта, 2008, - №). - С, 2-12.

8. Селевко Г.К. Современныеобразовательныетехнологии. - М., 2008.

9. Педагогика: учеб. пособие для вузов // В.И. Сластенин, В.А. Исаев, А.И. Мищенко [и др.]- 4-е издание. - М.: ШКОЛЬНАЯПРЕССА, 2010.

10.Афанасьев Ю.И. Анализурока.-М. - 2008. - 39 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?