Розробка дидактичного проекту підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 298
Підготовка кваліфікованого робітника для ефективного керування режимами роботи насосів з метою енерго- і ресурсозбереження у технологічних підприємствах, системах опалення, водозабезпечення, каналізації. Вибір форм, методів і засобів навчання та контролю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема: Розробка дидактичного проекту підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» за темою «Ефективне керування режимами роботи насосів з метою зменшення втрат енергії у технологічних підприємств, системах опалення, водозабезпечення і каналізації» дисципліни «Основи енерго-та ресурсозбереження» Обєкт - підготовка кваліфікованого робітника за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» за темою «Ефективне керування режимами роботи насосів з метою зменшення втрат енергії у технологічних підприємств, системах опалення, водо забезпечення і каналізації» дисципліни «Основи енерго-та ресурсозбереження» Предмет - дидактичний проект підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» за темою «Ефективне керування режимами роботи насосів з метою зменшення втрат енергії у технологічних підприємств, системах опалення, водо забезпечення і каналізації» дисципліни «Основи енерго-та ресурсозбереження» Мета - розробити дидактичний проект підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем» за темою «Ефективне керування режимами роботи насосів з метою зменшення втрат енергії у технологічних підприємств, системах опалення, водо забезпечення і каналізації» дисципліни «Основи енерго-та ресурсозбереження». дидактичні цілі заняття: - закріплення знань за темою «Ефективне керування режимами роботи насосів з метою зменшення втрат енергії у технологічних підприємств, системах опалення, водо забезпечення і каналізації» При цьому слід провести різницю між способами регулювання [4], при яких насос регулюється автоматично, і робочими режимами, при яких насос не регулюється автоматично, а налаштовується на певну робочу точку за допомогою команд.На лабораторному занятті студенти не лише засвоїли певні теоретичні знання і перевірили їх на практиці, а й розвивали мислення, логіку, увагу, творчі здібності.

План
ПЛАН

Вступ

1) Характеристика галузі, проблем та напрямів модернізації технічних систем

2) Вибір форм, методів, засобів навчання

3) Вибір форм, методів, засобів контролю

4) Розробка сценарію уроку

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
На лабораторному занятті студенти не лише засвоїли певні теоретичні знання і перевірили їх на практиці, а й розвивали мислення, логіку, увагу, творчі здібності. Завдяки відсутності твердої регламентації навчальної діяльності учнів, вони виконали великий обсяг завдань, велику кількість тренувальних дій.

Лабораторне заняття ефективніше, ніж урок чи лекція, сприяло формуванню самостійності як якості особистості: студенти самі планували свою роботу, більш усвідомлено прагнули до мети, ефективніше займалися самоконтролем.

Викладач в свою чергу доклав всі зусилля, щоб у свої вихованців стимулювати потребу у формуванні відповідальності і соціальній комунікації, а також підводячи підсумок роботи, педагог сприяв формуванню в учнів адекватної самооцінки і відповідного відношення до викладача.

Список литературы
1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи - К., 2009.

2. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2010. - 576 с.

3. Куписевич У. Основы общей дидактики. - М., 1986. - Гл. 7.

4. 3. Коваленко О.Е., Брюханова Н.О. Дидактичні основи професійної освіти. - Харків: « Контраст», 2008. -140 с.

5. Фіцула М.М. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - Тернопіль: «Навчальна книга -Богдан», 2003. - 192с.

6. Лында А.С., Жильцов П.А., Щербов Н.П., Матвеев Г.М. Педагогика. Учеб. пособие для индустриально-педагогических техникумов профтехобразования. М., Высшая школа. 1970. - 367 с.

7. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования. ГЭСНМ-2001. Часть 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы: - Москва, ФГУ ФЦЦС, 2009 г.- 44 с.

8. Насосы. Вентиляторы. Кондиционеры. Справочник: - Москва, Политехника, 2006 г.- 824 с.

9. Станочные гидроприводы: В.К. Свешников - Санкт-Петербург, Машиностроение, 2009 г.- 640 с.

10. Башта Т.М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: Учеб. для машиностроительных вузов / Т.М. Башта, С.С. Руднев, Б.Б. Некрасов и др. - М.: Машиностроение, 1982. - 400 с.

11. Червяков В.Д., Гриценко К.Г., Клищенко В.А. Использование регулярной технологической схемы при построении универсальной системы энергосберегающего управления коммунальными насосными станциями // Вісник Сумського державного університету. - 2010. - №2 - С. 121-124.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?