Розробка дидактичних і методичних засобів з трудового навчання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 117
Характеристика і аналіз використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем технології: призначення, функції та вимоги до їх створення (за допомогою засобами програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point та графічних редакторів).

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Однією з важливих тенденцій розвитку середніх навчальних закладів є впровадження у навчально-виховний процес нових освітніх технологій, що передбачає на лише оснащення освітніх установ сучасними компютерними засобами, але й таке використання їхніх можливостей, яке покращить ефективність освітнього процесу і виведе його на якісно новий рівень. Нині джерелом таких резервів може бути інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), за допомогою ІКТ вчитель може подати значно більше інформації з певної теми завдяки можливостям застосовувати текст, звук, графіку, анімацію, аудіо, відео, мультимедійні презентації, що обєктивно є недосяжними для традиційних засобів навчання. Сучасні інформаційні технології дозволяють розробникам дидактичних і методичних матеріалів оперувати таким комплексом вербальних і невербальних засобів, якого в їх розпорядженні ніколи ще не було. Ця психолого-педагогічна складова дидактичного і методичного матеріалу спрямована на залучення уваги учнів, підтримку пізнавального інтересу, активізацію їх мислення, на формування оцінок описуваного, створює спонукальні мотиви до поглибленого вивчення того або іншого питання. У звязку з недостатньою розробленістю проблеми використання інформаційних технологій вчителем трудового навчання (ТН) нами було обрано тему дослідження: “Розробка дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання засобами компютерних технологій”.Упровадження ІКТ у навчальний процес істотно змінює характер взаємодії між учителем і учнем, орієнтуючи останнього на активне засвоєння знань за допомогою інформаційно-комунікативних технологій. Завдання вчителя - допомогти учням одержати максимальну віддачу від навчання, стежити за ходом навчання, консультувати школярів, підтримувати їхню зацікавленість у навчанні впродовж усього вивчення предмету. Приймаючи рішення про використання засобів ІКТ, учитель має бути готовий до розробки власних дидактичних і методичних матеріалів і підготувати учнів до навчання з використанням ІКТ. Засіб навчання - це матеріальний або ідеальний обєкт, який «розміщено» між учителем та учнем, і використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання суттєво впливає на якість знань учнів, їх розумовий розвиток та професійне становлення[17, с.183].Дидактичні матеріали - роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, шаблони сценаріїв презентацій, публікацій, веб-сайтів, якими користуватимуться учні з метою засвоєння навчального матеріалу. Вчителі створюють їх з метою управління навчальним процесом: організації дослідження, вивчення нового матеріалу, повторення, узагальнення, формування практичних навичок, перевірки набутих знань тощо. Методичні матеріали - нормативні й організаційні документи, на які будуть спиратися вчителі під час навчального процесу з метою пояснення навчального матеріалу. Це можуть бути створені вчителем презентація уроку, вебсайт, інформаційний бюлетень або буклет, список використаних додаткових інформаційних джерел, інструктивний матеріал тощо. Наочні дидактичні матеріали з трудового навчання виконують наступні функції: - ознайомлення з явищами і процесами, що не можуть бути відтворенні в школі;Учні можуть: - вибирати для шрифту стиль, розмір і колір, задавати для абзаців маркери або буквиці, створювати нумеровані списки і таблиці, вказувати спосіб вирівнювання тексту; Відобразивши на екрані схему документа, учні можуть визначити, наскільки вдало впорядковано його вміст. Крім того, у режимі структури учні можуть згортати документ так, щоб у ньому були показані лише потрібні заголовки та основний текст,переглядати структуру документа, переміщуватися по ньому і перебудовувати великі фрагменти тексту. Програма Microsoft Word підтримує мову HTML, тому учням достатньо вибрати команду зберегти як веб-сторінку і весь текст і таблиці будуть представленні у форматі HTML. Приклади дидактичних матеріалів для учнів, які можуть бути створені засобами програми Microsoft Word: - інструкції для виконання завдань;Найбільш розповсюдженим видом наочних дидактичних матеріалів, які можна використовувати у навчально-виховному процесі з метою унаочнення знань, є фото, рисунки, плакати, таблиці, схеми, анімаційні малюнки та ін. Відповідні компютерні технології дозволяють підібрати та систематизувати необхідні матеріали з Інтернуту, з CD-дисків , банків даних, а також сканувати ілюстрації з паперових носіїв. Слід памятати, що від наочності та доступності, змістовної повноти та інших властивостей теоретичного матеріалу залежить швидкість сприйняття навчальної інформації, її розуміння учнями, засвоєння та закріплення отриманих знань. Створення зображень з трудового навчання у графічних редакторах здійснюється комбінуванням точок, відрізків, ламаних ліній, прямокутників, ромбів, кіл і овалів. Серед растрових редакторів окремо слід відзначити Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop, Live Picture, Macromedia XRES, Micrografx Picture Publisher, Paint Shop Pro.Створення надійного тестового

План
Зміст

Вступ

1. Використання дидактичних і методичних матеріалів вчителем технології як педагогічна проблема

1.1 Засоби навчання,їх класифікація

1.2 Призначення, функції та вимоги до створення дидактичних і методичних матеріалів

2. Шляхи використання ікт для розробки дидактичних і методичних матеріалів з трудового навчання

2.1 Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MICROSOFTWORD

2.2 Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MICROSOFTEXCEL

2.3 Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН засобами програми MICROSOFTPOWERPOINT

2.4 Розробка дидактичних і методичних матеріалів з ТН за допомогою графічних редакторів

2.5 Використання тестових компютерних програм для перевірки рівня знань учнів

Висновки

Додаток а Додаток б

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?