Розробка демонстраційної моделі руху планет Сонячної системи у середовищі Turbo Pascal - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 151
Особливості Сонячної системи та космічних тіл в її межах. Роль площини земної орбіти — екліптики. Опис програми, яка демонструє приблизний рух планет. Блок-схеми алгоритмів та структури програми. Опис процедур та обробників. Інструкція користувача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Інколи виникає необхідність створити просте динамічне зображення, чи то для наведення прикладу можливості створення такого зображення у програмуванні, чи для якоїсь гри, чи для зображення тих чи інших природних явищ, які ми не маємо можливості спостерігати. Обмежившись одним файлом, після його запуску на екрані висвітлюється титульна сторінка програми, через деякий час на екрані висвітлюється запис для переходу до програми, для цього потрібно натиснути кнопку Enter. Даною програмою зможе користуватися користувач - початківець, адже для цього потрібно тільки вміти запустити програму на виконання.Сонячна система - планетна система навколо Сонця, до складу якої входить вісім великих планет і одної карликової із більш ніж 100 супутниками, понад 100 000 астероїдів, понад 1000 комет, а також незліченна кількість дрібних, так званих метеорних тіл. Основна роль у Сонячній системі належить Сонцю. Середня відстань від Сонця до найдальшої від нього планети Нептун складає 30 а. о., тобто 4,5 млрд. км., що дуже мало в порівнянні з відстанями до найближчих зір. Усі великі планети - Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун - обертаються навколо Сонця в одному напрямку (в напрямку осьового обертання самого Сонця), майже круговими орбітами, площини яких мають невеликий нахил одна до одної. Відстані у сонячній системі зазвичай вимірюють у астрономічних одиницях - середня відстань від Землі до Сонця, що приблизно дорівнює 150 млн. км.Багато виникає випадків, коли потрібно наочно продемонструвати рух планет Сонячної системи. Дана програма демонструє приблизний рух планет навколо Сонця. Основна функція програми - продемонструвати рух планет навколо Сонця. Програма складається з двох частин: титульної сторінки; програми, яка демонструє рух планет.Виконавши дану курсову роботу я отримав програму, що будує динамічне зображення: рух планет навколо Сонця. Оскільки програма виконана на мові програмування TURBO PASCAL це забезпечує їй широке коло використання. На цій курсовій роботі я удосконалив свої вміння у роботі з TURBO PASCAL, а саме: · удосконалив свої навички зі створення графічних обєктів в TURBO PASCAL; · удосконалив навички в роботі з текстом в TURBO PASCAL, його довільне розміщення на сторінці; · закріпив навички в розробці алгоритмів і роботи з анімацією. космічний екліптика алгоритм програмаBEGIN For i:= 1 to VISUALPAGE do begin XRAD := Trunc(Expansion*RADGAL*Random); PUTPIXEL(320 Round(RADORB * cos((i VISUALPAGE/5)*Pi/50 0.3)), 160 Round(RADORB*Naklon*sin((i VISUALPAGE/5)*Pi/50-Pi/2)),15); Grad := Round(180*Ugol/Pi) mod 360; If (90<UGMER) and (UGMER<270) then begin STANGLE := 90; ENDANGLE := 270 end else begin STANGLE := 270; ENDANGLE := 90 end;

Вывод
Виконавши дану курсову роботу я отримав програму, що будує динамічне зображення: рух планет навколо Сонця. Оскільки програма виконана на мові програмування TURBO PASCAL це забезпечує їй широке коло використання. Програма не є вимогливою до ресурсів ПК, як технічних так і до програмного забезпечення. Програма служить для демонстрації руху планет Сонячної системи. Може бути використана в повсякденному житті, у навчанні, чи просто з пізнавальною метою.

Під час створення програми я вивчив багато нових процедур та обробників для створення анімації, графічних обєктів.

На цій курсовій роботі я удосконалив свої вміння у роботі з TURBO PASCAL, а саме: · удосконалив свої навички зі створення графічних обєктів в TURBO PASCAL;

· удосконалив навички в роботі з текстом в TURBO PASCAL, його довільне розміщення на сторінці;

· працював з різними стилями написання, розміру та кольору тексту;

· удосконалив навички побудови блок-схем;

· закріпив навички в розробці алгоритмів і роботи з анімацією. космічний екліптика алгоритм програма

Перелік посилань

Немнюгин С.А. Turbo Pascal .- М.: Изд-во Питер, 2001.- 496с. http://forcoder.ru/pascal/turbo-pascal-407

1. Епанешников А.М., Епанешников В.А. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0.- М.: “Диалог-МИФИ”, 1995.- 288с.

2. Турбо Паскаль 7.0.- К.: Торгово-издательское бюро BHV, 1996.- 448с.

3. Марченко А.П. Программирование в среде Borland Pascal 7.0.- К.: “ВЕК”, К.: “ЮНИОР”, 1996.- 480с.

4. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учеб. пособие.- М.: “Нолидж”, 200.- 576с. http://forcoder.ru/pascal/turbo-pascal-70-nachalnyj-kurs-585

5. Процедуры и функции модуля System библиотеки языка Turbo Pascal: Метод. рекомендации / Сост. О.А.Жульковский.- Днепродзержинск: ДГТУ, 1995.- 24с.

6. Turbo Pascal. Работа с модулем CRT: Метод. рекомендации / Сост. О.А. Жульковский.- Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.- 12с.

7. Работа в среде программирования Borland Pascal 7.0: Метод. рекомендации / Сост. О.А. Жульковский, И.А. Жульковский.- Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.- 22с.

8. Turbo Pascal. Процедуры и функции модуля Graph: Метод. рекомендации / Сост. О.А. Жульковский.- Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.- 23с.

9. Turbo Pascal. Работа с модулем DOS: Метод. рекомендации / Сост. О.А. Жульковский.- Днепродзержинск: ДГТУ, 1996.- 17с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?