Розробка дільниці по виготовленню приставки ФАПЧ до генератора ВЧ - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 122
Планово-операційна карта виготовлення вузла. Розрахунок кількості устаткування на дільниці і коефіцієнтів їх завантаження. Техніко-економічні показники дільниці. Калькуляція виробничої собівартості. Технічний маршрут виготовлення друкованої плати.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Проводились розрахунки кількості устаткування на дільницях, чисельності працюючих на дільницях, опис розміщення устаткування. Відрядна розцінка для вирубки заготівлі: IMG_b831c78b-a99d-4acc-b92d-0847c59c092d Для інших операцій розрахунок проводимо аналогічно, а дані розрахунку представимо в таблиці 1. Питома вага трудомісткості вирубки заготівлі: IMG_182a2522-6395-4cf9-b42d-8e851d4616c4 Для інших операцій розрахунок проводимо аналогічно і результати заносимо в таблицю 1. Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо у таблицю 2 друкований плата калькуляція операційний Для інших операцій розрахунок виконується аналогічно, а результати заносимо в таблицю 3.У даному курсовому проекті розроблено план проекту дільниці виготовлення ФАПЧ - приставки до генератора ВЧ. Хоча собівартість розробленого виробу 436,07 грн./шт. і є вищою у порівнянні з аналогом, але даний виріб є більш надійним і ефективним у порівянянні з ними. При проведенні розрахунку річного економічного ефекту визначено, що можна зекономити 39 184,89 грн./рік, використавши 5 заходів по удосконаленню організації виробництва. Таким чином, можна стверджувати, що мета даного курсового проекту досягнута. Методичні рекомендації по виконанню курсового проекту з дисципліни: «Основи економіки і організації виробництва ЕА», „Економіка промисловості" - Запоріжжя: ЗКР,2003.-28с.Технологічний маршрут виготовлення плати: 1) Вирубка заготівлі; 3) Підготовка поверхні заготівлі; 4) Нанесення рисунка схеми;Годинна тарифна ставка Розмір годинних і місячних (165,5) тарифних ставок (в грн. та коп.) для робітників Годинна тарифна ставка(грн)1 група 2 група 3 група 1 група 2 група

Вывод
У даному курсовому проекті розроблено план проекту дільниці виготовлення ФАПЧ - приставки до генератора ВЧ.

Хоча собівартість розробленого виробу 436,07 грн./шт. і є вищою у порівнянні з аналогом, але даний виріб є більш надійним і ефективним у порівянянні з ними.

До того ж такий вузол можна виготовити і в домашніх умовах.

При проведенні розрахунку річного економічного ефекту визначено, що можна зекономити 39 184,89 грн./рік, використавши 5 заходів по удосконаленню організації виробництва.

Таким чином, можна стверджувати, що мета даного курсового проекту досягнута.

Перелік посилань

1. О.В.Сидоренко, В.І.Гнатків. Методичні рекомендації по виконанню курсового проекту з дисципліни: «Основи економіки і організації виробництва ЕА», „Економіка промисловості" - Запоріжжя: ЗКР,2003.-28с.

2. Стуколов П. М. Организация, планирование и управление предприятиями электронной промышленности. М.: «Высшая школа», 1986г. - 320 с., ил.

3. Г.О.Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: навчальна - мето дичка посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: КНЕУ. 2000. - 248с.

4. Г.Г.Кірецев, Фінансовий менеджмент.:-Київ: ЦУЛ,2002.-496с.

5. К.М.Великанов, З.Г.Власов й др.- Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-ние, 1986.-285с.

6. Б.И.Синецкий, Основи предпринимательства: учебное пособие.З-е. издание переработано й дополнено - Ростов-на-Дону; Феникс, 1999.-511с.

7. Гуров О.Г. «Вопросы экономики и организации производства в дипломных проектах», - М.: ВШ, 1988

8. Экономика электронной промышленности. Б.М. Стулаков - К.: «Абрис»,1992

Стуколов П.М., Лапшин Г.М., Якута К.Н. Экономика электронной промьішленности. Учебник для вузов по спец. злектронной техники / Под редакцией П.М. Стуколова. - 2-е изд..перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1983.

Методическая разработка поорганизационно-экономической части дипломного проэкта. Декстер А.А., Черногубовская И.М.-Издательство Харьков, высшая школа 1984

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?