Розробка бази данних діяльності магазину "Автозапчастин" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 105
Проектування, розробка та введення в експлуатацію бази даних для віртуального магазину "MotorUA". Виявлення еквівалентних сущностей. Переклад глобальної ER-моделі в реляційну форму. Розробка механизмів захисту даних від несанкціонованого доступу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для цього спроектуємо базу даних для віртуального магазину «MOTORUA», яке займається продажом та сервісним обслуговування автомобілів. База даних необхідна для обліку та систематизації інформації про робітників даного підприємства, їхніх замовників, створених проектів та проектів що знаходяться у стадії розробки. Також база даних буде потрібна для автоматизації різноманітних бізнес процесів, отримання різноманітних статистичних даних та запитів на отримання необхідної інформації. Розроблена база даних повинна допомагати в управлінні підприємством шляхом отримання миттєвих відповідей на відіслані запити. Для бази даних розробник предявляє такі вимоги: - інформативність бази даних;Даний розділ присвячений вибору функції що автоматизуються та інформаційного забезпечення, які виступають за основу для подальшого проектування структури бази даних. В розділі дається короткий опис предметної області; проводиться вибір та опис функції; що автоматизуються виконується опис інформаційного забезпечення. В даному підрозділі дається кроткий опис предметної області, у якому функціонує інформаційна система "Розробка бази даних діяльності підприємства". Обєктом управління виступає процес обліку та систематизації інформації про робітників даного підприємства, їхніх замовників, створених проектів та проектів що знаходяться у стадії розробки. Інформаційне забезпечення кожної функції у вигляді сукупності атрибутів, необхідних для її здійснення, з вказівкою обєктів предметної області, яким належать атрибути, зображено в табл.В результаті аналізу функціонування автоматизованої системи Розробка бази даних діяльності магазину автозапчастин" було обрано 3 функції, які охвачують дану предметну область.Даний розділ присвячено проектуванню локальних ER-МОДЕЛЕЙ, які відповідають окремим функціям що автоматизуються. У розділ проводиться нормалізація локальних ER-моделей, розробляються специфікація обмежень і правил підтримки цілісності для локальных ER-моделей. У даному підрозділі на основі описових моделей даних, отриманих на попередніх етапах проектування, для кожної функції, що автоматизується, будуються початкові концептуальні моделі Entity-relationship (ER-моделі) в графічній формі. У даному підрозділі на основі аналізу та перетворення вихідних ER-моделей для кожної функції що автоматизується будуються нормалізовані ER-моделі, які не містять "прихованих" сутностей. Відомості про обмеження цілісності, наведені на цьому малюнку, пояснюються нижче в підрозділі 2.3, присвяченому обмеженням і правилам підтримки цілосності 2.2.2 - нормалізована ER-модель для функції 2 "Надання інформації про діяльність кафедри".В результаті проектування локальних ER-моделей, відповідних окремим автоматизованим функціям, отримані нормалізовані локальні ER-моделі, що містять сутності в третій нормальній формі.Даний розділ присвячено проектуванню глобальної ER-моделі. В розділ виконується виявлення еквівалентних сутностей і їх злиття. Будується графічне уявлення глобальної моделі. В даному підрозділі були виявлені і усунені еквівалентні сутності. В даному підрозділі, в результаті виявленні еквівалентних сутностей та їх злиття, виявлення категорій і синтезу узагальнюючих сутностей, виявлення та усунення дублювання атрибутів, була розроблена глобальна ER модель.Тут виконується переклад глобальної ER-моделі в реляційну форму, специфікуються обмеження і правила підтримки цілісності на реляційному рівні, записується SQL-код для створення реляційної моделі. Установимо функціональні залежності між атрибутами. ідентифікатор працівника > (ПІП, домашня адреса, досвіт роботи, рік народження, освіта, примітки, фото); Ті самі дані можуть групуватися в таблиці (відносини) різними способами, тобто можлива організація різних наборів відносин взаємозалежних інформаційних обєктів. Транзитивна залежність спостерігається в тому випадку, якщо один із двох описових реквізитів залежить від ключа, а інший описовий реквізит залежить від першого описового реквізиту. Відношення буде перебувати в третій нормальній формі, якщо воно перебуває в другій нормальній формі, і кожний не ключовий атрибут нетранзитивно залежить від первинного ключа.Захист даних від несанкціонованого доступу припускає введення засобів, що перешкоджають витягу й відновленню даних деякими користувачами. Основний засіб забезпечення цього різновиду захисту даних полягає в тому, що користувачеві надається доступ не до всієї БД, а лише до деяким, певним адміністратором БД, частини даних. У деяких СУБД утримується додатковий засіб, що складається у визначенні для даних або груп даних замків керування доступом. Тоді звернутися до них зможуть лише ті користувачі, які знають ключі таємності, "відкриваючі" ці замки. Перераховані засоби захисту від несанкціонованого доступу звичайно сполучаються: наприклад, на звертання до процедури декодування накладає замок керування доступом.Передбачається, що база даних буде працювати у режимі клієнт-серверного додатку. Це передбачає, що сам

Вывод
В результаті аналізу функціонування автоматизованої системи Розробка бази даних діяльності магазину автозапчастин" було обрано 3 функції, які охвачують дану предметну область.В результаті проектування локальних ER-моделей, відповідних окремим автоматизованим функціям, отримані нормалізовані локальні ER-моделі, що містять сутності в третій нормальній формі. Розроблені специфікації обмежень та правила підтримки цілісності, що містять усі обмеження та правила, отримані на попередньому етапі та трансформовані для локальних ER-моделей. магазин база дані модель

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?