Розробка бази даних "Салон краси" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 60
Проектування бази даних у середовищі Visual FoxPro 9.0. Реалізація можливості вносити та зберігати дані про клієнтів салону, про співробітників, перелік послуг, які надає салон. Створення форм та таблиць. Керівництво користувача і лістинг програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В даному курсовому проекті було розроблено базу даних «Салон краси». Для проектування було обрано мову програмування Visual FOXPRO 9.0. В програмі реалізовано можливість вносити та зберігати дані про клієнтів салону, про співробітників, перелік послуг, які надає салон, а також про надані послуги. The program implemented the ability to make and store customer data interior of employees, services offered by the salon, as well as the services provided. В базі даних салону краси буде доцільно зберігати інформацію про співробітників та контактні дані клієнтів салону, мати повний перелік послуг, які надає салон, записувати, редагувати, видаляти всю потрібну інформацію.Даний курсовий проект буде використовуватися для ведення бази даних салону краси, а також буде мати можливість надавати повний перелік клієнтів салону, співробітників, виводити та проводити відбір послуг та записувати дані про надані послуги в салоні. Всі дані будуть вводитися та оброблюватися за допомогою форм, а зберігатися в таблицях. Завдання видане викладачем Граф М.С. та затверджене головою циклової комісії КТ та Пр Окуньковою О.О. та заступником директора з навчальної роботи Силантьєвою О.С. Для створення бази даних я використала СКБД FOXPRO 9.0. Для успішної роботи бази даних на компютері повинна бути встановлена операційна система Windows XP та СКБД FOXPRO 9.0.Вхідними даними для рішення поставленої задачі автоматизації роботи салону краси є: · перелік послуг, які надаються в салоні; Вихідними даними є перегляд послуг, які надаються в салоні краси відповідно заданому критерію, можливість оформлення послуги, пошук потрібної інформації. Всі дані розбито на таблиці “Клієнти”, “Співробітники”, «Послуги» та «Замовлення». Перелік інформації, що вводиться: Про клієнтів: - Код клієнта; В базі даних створено чотири таблиці, кожна з яких має свій набір полів різних типів.При проектуванні бази даних я розбила всі вхідні дані на таблиці, створила таблиці та розробила інформаційну модель мого проекту (рис.1). Для того, щоб встановити такий тип звязку, потрібно вказати в одній таблиці (наприклад в таблиці співробітників або в таблиці клієнтів) індексне поле з типом індексу Primery, а в іншій таблиці - індексне поле з типом Regular (наприклад поля код_клієнта та код співробітника в таблиці продажу).IMG_b23d49cd-fd43-41d5-a044-af2564bf6055При побудовів спочатку я створив проект з назвою cosm.pjx, в проекті створив базу даних з назвою cosm, в створеній базі даних я створив чотири таблиці в режимі конструктора. При створенні таблиці, до якої будуть в майбутньому заноситися інформація про послуги салону краси я вказав наступні поля, обрав типи полів, довжину кожного поля та поле, яке за яким буде встановлено звязок (рис.2). Другою таблицею я створив таблицю, до якої можна буде вносити всю необхідну інформацію про співробітників салону краси. Тип індексу для поля код_співробітника я обрав як показано на рис.5. В даній таблиці для одного поля, код_замовлення, я вказав тип індексу Primery, для полів код_послуги, код_співробітника та код_клієнта - тип індексу Regular (рис.9).Даний режим створення форм дозволяє створювати форми за власним смаком, додавати всі необхідні елементи, проводити сортування та фільтрація необхідних даних, проводити підрахунки та багато іншого. Першою формою я створив форму, за допомогою якої можна буде додавати та вилучати дані про клієнтів салону краси. В режимі конструктора форма має вигляд як приведено на рис.14. Дану форму я створював за допомогою FORMSET, тобто за допомого вбудованої опції, яка дозволяє створювати в одній формі декілька форм. Форма для опрацювання інформації про послуги, внесення нових послуг, редагування вже існуючої інформації та вилучення застарілої інформації про послуги, які надає салон краси в режимі конструктора приведена на рис.17.Для можливості введення інформації на друк я створив 3 звіти у моїй базі даних. Звіт створювався в режимі майстра та редагувався в режимі конструктора. Другий звіт вміщує інформацію про співробітників, які працюються в салоні краси Краса. Створювався звіт аналогічно до звіту про клієнтів магазину.В проекті бази даних салону краси зберігається інформація про співробітників салону та необхідні контактні дані клієнтів салону, база даних має повний перелік послуг, які надає даний салон, має змогу відображувати потрібну інформацію та зберігати замовлення послуги клієнтами салону до електронної бази. Всі дані зберігаються в електронному вигляді та можуть мати досить тривалий строк зберігання. Створення такої бази даних дозволяє значно полегшити ручне ведення необхідних записів при роботі в салоні краси. В базі даних передбачено проведення фільтрації необхідних даних, наприклад: відображення всіх послуг за вказаним видом послуги, відображення/скривання клубної ціни на послуги, підрахунок кількості наданих послуг співробітником х врахуванням вказаного проміжку часу, а також підрахунок суми для сплати співробітнику за вказаними процентами та інше.

План
Зміст

Анотація

Введення

1. Загальна частина

1.1 Технічне завдання

1.2 Постановка задачі

1.3 Проектування інформаційної моделі

2. Порядок побудови

2.1 Створення таблиць

2.2 Створення форм

2.3 Створення звітів

Висновки

Література

Додаток 1. Керівництво користувача

Додаток 2. Лістинг програми

Анотація

Вывод
В результаті написання курсового проекту було спроектовано проект бази даних «Салон краси».

В проекті бази даних салону краси зберігається інформація про співробітників салону та необхідні контактні дані клієнтів салону, база даних має повний перелік послуг, які надає даний салон, має змогу відображувати потрібну інформацію та зберігати замовлення послуги клієнтами салону до електронної бази. Всі дані зберігаються в електронному вигляді та можуть мати досить тривалий строк зберігання.

Створення такої бази даних дозволяє значно полегшити ручне ведення необхідних записів при роботі в салоні краси. В базі даних передбачено проведення фільтрації необхідних даних, наприклад: відображення всіх послуг за вказаним видом послуги, відображення/скривання клубної ціни на послуги, підрахунок кількості наданих послуг співробітником х врахуванням вказаного проміжку часу, а також підрахунок суми для сплати співробітнику за вказаними процентами та інше.

В моєму проекту в базі даних я створив 4 таблиці: «Послуги», «Клієнти», «Співробітники» та «Замовлення». В кожній таблиці обрано індексні поля та обрано типи індексів потрібні для правильної роботи бази даних в цілому.

Для зручності роботи з базою даних користувача-оператора я створив 9 форм. 8 форм призначенні для відображення інформації, додавання, редагування та вилучення інформації та 1 форма створена як головна форма проекту, тобто форма меню, з якої відбувається завантаження будь-якої іншої форми або звіту з проекту бази даних.

Для можливості виведення інформації на друк я створив 3 звіти: про клієнтів, про послуги в магазині та про співробітників, які працюють в магазині.

База даних написана з використанням системи керування базами даних FOXPRO версії 9.0. База може працювати на операційній системі з сімейства Windows.

Розроблену базу даних можна використовувати в реальному житті.

Список литературы
1. Баженова И . Ю . Visual FOXPRO 6.0. - M.: Диалог - МИФИ , 2012. - 416 с

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка. - СПБ.: Питер, 2015, 304 с.

3. Кренке Д. Теория и практика построения баз данных: [пер.с англ] / Д. Кренке. - 9 - е изд. - СПБ.: Питер, 2012. - 858 с.

4. Морзе Н.В. Бази даних у навчальному процесі. - К.:ТОВ Редакція «Компютер», 2013 - 120 с.

5. Томас К., Каролин Б. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. - М.: Издательский дом Вильямс, 2013. - 1436 с.

6. Ульман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных. - М.: Лори, 2015. - 374с.

7. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных. Разработка и управление. - М.: Бином, 2014. - 704 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?