Розробка бази даних "Бібліотека" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 59
Створення баз даних з використанням платформи Microsoft Access 2010 та структурованих запитів SQL. ER-діаграма бази даних з описом кожної сутності та її атрибутів. Розробка інтерфейсу, елементів навігації та макросів для автоматичного виконання запитів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мета роботи: Поставлена задача є актуальною, так як існуючі на ринку реалії спонукають будь яке підприємство до створення бази даних чи знань. Починаючи з web-сайтів, база даних для яких, є взагалі життєво необхідною, та закінчуючи сільськогосподарськими підприємствами - усім необхідно систематизувати та керувати інформацією, яка циркулює в цих організаціях.Дану мету можна розкрити наступним чином: систематизація та закріплення теоретичних знань студентів з основних розділів курсу "Організація баз даних та знань"; прищеплення практичних навичок використання SQL, та візуальних засобів розробки бази даних; знайомство з навчальною та науковою літературою, журналами та іншими інформаційними джерелами з метою аналізу стану вирішуваних завдань; виконання всіх етапів розробки бази даних на прикладі, близькому до реальних завдань.Завдання курсової роботи - розвиток у студентів звичок розробки баз даних, які включають вивчення предметної області, для якої розробляється база, вибір, обґрунтування і використання схеми даних. Особливу увагу було приділено зручності роботи з базою даних та продуктивності бази даних у вигляді миттєвої реакції на запити користувача, водночас з красивим та приємним оформленням інтерфейсу.За допомогою такої моделі виділяють найсуттєвіші елементи (вузли, блоки) моделі і встановлюють звязки між ними. Звязки між сутностями типу "один до одного" на ER-діаграмі відображаються як лінії, що зєднують між собою сутності з ромбиком всередині якого пишеться суть інформації, яка повязується. При цьому типу звязку кожному елементу однієї сутності відповідає єдиний елемент другої сутності. В моїй діаграмі такий звязок встановлено між сутностями "Жанр" та "Книги", а також - "Читачі" та "Картки читачів". 1 видно, що атрибут "Номер зберігання" з сутності "Книги" використовується в сутності "Картки читачів", а атрибут "ID жанру" використовується в самій сутності "Книги", при чому звязок з "ID жанру" - "один до багатьох", а з "Номером зберігання" - "один до одного".IMG_803a9d5d-ee5e-4d0c-b85d-0cef261e0bd8

IMG_14a4d3a2-d3d2-48b6-9c28-54929c03123dВказана вище СУБД підтримує інструкції SQL, які було дуже зручно використовувати при створенні відповідних до завдання запитів бази даних. Також, мною був створений макрос, який запускає послідовно необхідні запити, щоб можна було оновити інформацію про наявність книг в бібліотеці в таблиці "Книги" відповідно до оновленої інформації в таблиці "Картки читачів".За допомогою схеми даних укладаються звязки між атрибутами таблиць, що грає дуже важливу роль при проектуванні будь-якої бази даних. Перший звязок між таблицями "Жанр" та "Книги", а точніше їх атрибутів "ID жанру" та "Жанр", зображено на рис.3, що наведений нижче. Таким чином, ми не дублюємо інформацію про жанри, яка вже є в таблиці "Жанри", а просто підставляємо її в таблицю "Книги" у відповідності з книгами. При чому, є ще одна перевага такого підходу проектування, якщо ми захочемо змінити назву одного з жанрів, наприклад "Художня література" на "Українська художня література", то нам достатньо лише змінити його в таблиці "Жанри", а в таблиці "Книги" ці назви автоматично зміняться всі самі. Цьому ж номеру може відповідати єдиний запис в таблиці "Карти читачів", якщо читач візьме більше однієї книги, то записів буде більше, але на один запис, тільки один номер зберігання.Розроблювана база даних складається з чотирьох таблиць, які містять всі необхідні дані про бібліотеку. З назви зрозуміло, що в цій таблиці зберігаються дані про всі книги та інші друковані видання, які зберігаються в бібліотеці. В цій таблиці зберігаються назви книг, їх жанри, автори, видавництва, роки видання, інформація про наявність книги в бібліотеці, код ISBN кожної книги та їх номера зберігання. В цій таблиці зберігається інформація про дії читачів, тобто про книги, які вони беруть в бібліотеці, про дати видачі та повернення книг та про статус книг на даний момент - повернули їх в бібліотеку чи ні. Структура таблиці наведена на рисунку 8, там ми можемо бачити всі типи атрибутів таблиці.В формах можна налаштувати параметри доступу до того чи іншого поля, щоб запобігти небажаному редагування даних користувачами та інше. В нашій базі даних ми розробили пять різних форм, чотири - для кожної таблиці відповідно, а пята - кнопочка форма відповідно до завдання. Розглянемо спочатку чотири форми, які створені для таблиць. В цій формі ми можемо, як додавати нові записи, так і редагувати попередні. Ну і остання пята форма - це кнопочка форма, за допомогою якої, ми можемо вводити та корегувати дані таблиць бази даних переходячи до необхідних форм клікаючи по відповідним кнопкам на кнопковій формі.Цей запит повертає імена та адреси читачів, які взяли книги та не вчасно їх пов

План
Зміст

Вступ

1. Аналіз вимог до розроблюваної бази даних на основі завдання

1.1 Мета розробки

1.2 Завдання курсової роботи

2. Проектування ER-діаграми

3. Розробка бази даних

3.1 Початок проектування

3.2 Розробка схеми даних

3.3 Розробка таблиць

3.4 Розробка форм

3.5 Розробка запитів

3.6 Розробка звітів

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?