Розробка бази даних "Автосалон" в середовищі MSAccess - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Система керування базами даних (СКБД) - компютерна програма чи комплекс програм, що забезпечує можливість створення, збереження, оновлення, пошук інформації та контролю доступу в базах даних . Реляційна база даних - це база даних, побудована на основі реляційної моделі, тобто база даних, що має табличний спосіб представлення даних, а на зовнішньому рівні задається набором однорідних таблиць. Реляційна база даних створюється й потім управляється за допомогою спеціальних засобів - реляційних систем керування базами даних (РСУБД)[1]. Вони дозволяють зберігати дані в багатьох таблицях, звязаних один з одним індексами. Оскільки дані можуть бути рознесені по декількох таблицях, реляційні бази даних працюють швидше; їх достатньо легко підтримувати.Мета курсової роботи - створення автоматизованої системи обслуговування бази даних автосалону. Її призначення полягає в наданні користувачам інформації автомобільного салону: марка проданого автомобіля, виробник, колір і дата виготовлення автомобіля, його вартість, покупець, дата продажу та продавець, інформація про продавця і виробника автомобіля. База даних «Автосалон» повинна забезпечувати наступні функції: Введення та отримання інформації про покупця: код покупця; Введення та отримання інформації про автомобіль: код автомобіля; Введення та отримання інформації про продавців: код продавця;В універсальне відношення потрібно включити атрибути, що описують наступні інформаційні обєкти: автомобіль, покупець, виробник, продавець. Звязок типу багато-до-багатьох означає, що кожен екземпляр першої суті може бути повязаний з декількома екземплярами другої суті, і кожен примірник другої суті може бути повязаний з декількома екземплярами першої суті. 2.1, який показує, що клас належності суті Виробник не є обовязковим, можливо, що виробник внесений у базу даних, але автомобілі цього виробника ще не було продано у автосалоні. Тип звязку 1:N, оскільки виробнику можуть належати декілька автомобілів, але автомобіль не може бути вироблений декількома підприємствами. Тип звязку 1:N, оскільки продавець може продати декілька автомобілів, але автомобіль не може бути проданий декількома продавцями.Форми дозволяють виконати перевірку коректності даних при введенні, проводити обчислення, забезпечують доступ до даних у звязаних таблицях за допомогою підлеглих форм. Форми надають додаткові можливості роботи з даними БД, дають змогу відображати дані у великій кількості різноманітних форматів. Access дозволяє швидко створювати форми за допомогою майстра форм. Наприклад, за допомогою майстра форм можна створити основу форми, а потім відкрити форму в режимі Конструктор форми і внести зміни вручну [6]. Для структурування даних, а також підвищення зручності роботи було розроблено 6 форм: «Головна форма», «Форма для додавання даних», «Додавання даних про автомобіль», «Додавання даних про виробника», «Додавання даних про покупців», «Додавання даних про продавців».Запити - це гнучкий і зручний засіб доступу до даних, важливою властивістю якого є те, що при створенні результуючої таблиці можна не тільки вибирати інформацію з бази, але й обробляти її. В Access для побудови запиту до БД використовується метод QBE (query-by-example - запит за зразком) - метод створення запитів, винайдений IBM ще в 1970-ті роки. Під час розробки бази даних «Автосалон» розроблено наступні запити: «Автомобілі за маркою», «Дохід за вказаний день», «Завершені продажі», «Продані автомобілі за вказаний період». Запит «Автомобілі за маркою» вимагає від користувача ввести назву марки автомобіля у відповідне поле і натиснути клавішу виконання запиту. Запит створено за допомогою конструктора запитів з використанням інструкцій SQL: SELECT Продавці.[ПІБ продавця], Продавці.[Посада продавця], Покупці.[ПІБ покупця], Автомобілі.[Марка Автомобіля], Автомобілі.[Вартість автомобіля], Автомобілі.[Дата продажу]Звіти в Access використовуються для подання підсумкової інформації у вигляді, сформованому користувачем. Форми призначені для інтерактивного використання, тоді як звіти - для відтворення або друкування окремих і підсумкових значень для груп записів; введення даних та їх редагування виконується тільки у формах [7]. Групові звіти - це звіти, які ще називаються табличними, дані відтворюються за рядками, при чому дані кожного поля вміщуються в окрему графу. Звіт «Автомобілі за ціною» виводить на екран інформацію про всі продані автомобілі. Звіт створено за допомогою Майстра звітів, який також дозволяє виводити дані з використанням функцій сортування, у даному звіті автомобілі сортуються за ціною: від меншої до найбільшої.Тестування БД дає можливість виявити переважну більшість критичних місць розроблюваної БД та перевірити всі механізми, що повинні забезпечити цілісність та конфіденційність даних. тестування для виявлення даних, що перебувають в надлишку; Результат тестування спроектованих відношень бази даних «Автосалон»: жодна функціональна залежність не повторюється більш одного разу, не спостерігається надлишковість даних, усі відношенн

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?