Розробка бази даних "Архітектурна компанія" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 80
Використання баз даних та інформаційних систем у сучасному житті. Основні відомості про реляційні бази даних. Зв"язування відносин. Структурована мова запитів SQL. Сутність та загальний опис бази даних "Архітектурна компанія". Приклад створення таблиці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У звязку з цим більшої актуальності набуває освоєння принципів побудови та ефективного застосування відповідних технологій і програмних продуктів: систем управління базами даних, CASE-систем автоматизації проектування, засобів адміністрування та захисту баз даних та інших. Від правильного вибору інструментальних засобів створення інформаційних систем, визначення відповідної моделі даних, обґрунтування раціональної схеми побудови бази даних, організації запитів до збережених даних і ряду інших моментів багато в чому залежить ефективність функціонування розроблювальних систем. Все це вимагає усвідомленого застосування теоретичних положень та інструментальних засобів розробки баз даних та інформаційних систем.Реляційна модель ДАНИХРЕЛЯЦІЙНА модель даних була запропонована співробітником фірми IBM Едгаром Коддом, який виклав основні ідеї в статті «Реляційна модель для великих банків спільно використовуваних даних». У структурі відносини кожен атрибут має назву і тип. Схема відносини - являє собою список імен атрибутів. У реляційній моделі даних до відносин предявляються певні вимоги, виражені в принципі інформаційної неподільності: кожне значення відносини реляційної моделі може містити тільки одну порцію даних; і принципі інформаційного кодування: неприпустимо, щоб у значенні відносини реляційної моделі містилося більше однієї порції даних. Ключі зазвичай використовують для виключення дублікатів, упорядкування кортежів, прискорення роботи з кортежами відносини, організації звязування відносин.[1;стр.6]Більшість СУБД використовують мову SQL (Structured Query Language - мова структурованих запитів), так як він зручний для опису логічних підмножин БД.Призначення SQL:-створення БД і таблиці з повним описом їх структури;-Виконання основних операцій маніпулювання даними (такі як вставка, модифікація і видалення даних з таблиць);-Виконання простих і складних запитів.Одна з ключових особливостей мови SQL полягає в тому, що з його допомогою формуються запити, що описують яку інформацію з бази даних необхідно отримати, а шляхи вирішення цього завдання програма визначає сама[6].Будучи стандартною мовою доступу до реляційної бази даних, SQL дуже впливає на всі сегменти компютерного ринку. SQL застосовується навіть при оперативній обробці транзакцій, спростовуючи існувало раніше думка, що через низький швидкодії реляційні бази даних ніколи не зможуть використовуватися в додатках для обробки транзакцій. SQL і специфікація SAA компанії IBM SQL відіграє ключову роль в якості мови доступу до баз даних, що обєднує численні несумісні компютерні сімейства компанії IBM. Дана таблиця складається з шести стовпців: price - в цьому стовпці зберігається числова інформація про вартість компютера, speed - являє собою стовпець з числовою інформацією про частоту роботи мікропроцесора, hd - містить числову інформацію про розмір жорсткого диска, ram - в цьому стовпці зберігається розмір оперативної памяті компютера в числовому вигляді, cd - стовпець з текстовою інформацією про швидкість роботи CD-ROM, model - стовпець, в якому зберігається унікальний код конфігурації компютера в числовому вигляді. Для отримання кількості рядків в горизонтальній вибірці даних використовується функція COUNT: SELECT COUNT (*) AS Qty FROM PC WHERE cd IN ("50x", "52x") Для того, щоб при отриманні результату агрегатних функцій використовувалися тільки унікальні значення, при їх аргументі можна також використовувати параметр DISTINCT: SELECT COUNT (DISTINCT cd) AS Qty FROM PC WHERE cd IN ("50x", "52x") Пошук середнього значення у вибірці даних здійснюється за допомогою агрегатної функції AVG: SELECT AVG (hd) AS Avg_hd FROM PC WHERE cd = "50x" Результати відповідних запитів наведено на рис.База даних (скорочено - БД) - впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. Таким чином, БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи керування нею.З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).MYSQL - компактний багатопотоковий сервер баз даних. Характеризується високою швидкістю, стійкістю і простотою використання.MYSQL був розроблений компанією «ТСХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам.

Вывод
База даних (скорочено - БД) - впорядкований набір логічно взаємоповязаних даних, що використовуються спільно та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.Головне завдання БД - гарантоване збереження значних обсягів інформації (так звані записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі. Таким чином, БД складається з двох частин: збереженої інформації та системи керування нею.З метою забезпечення ефективності доступу записи даних організовують як множину фактів (елемент даних).MYSQL - компактний багатопотоковий сервер баз даних. Характеризується високою швидкістю, стійкістю і простотою використання.MYSQL був розроблений компанією «ТСХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам. MYSQL з самого початку була дуже схожою на MSQL, проте з часом вона все розширювалася і зараз MYSQL - одна з найпоширеніших систем керування базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов програмування.

Можливості сервера MYSQL: - простота у встановленні та використанні;

- підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно працюють із БД;

- кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн;

- висока швидкість виконання команд;

- наявність простої і ефективної системи безпеки.

Список литературы
1)В. Гольцман. «MYSQL 5.0. Библиотека программиста»

2) Зрюмов Е.А. - Базы данных для инженеров - 2010

3) Кузнецов М.В., Симдянов И.В. - MYSQL 5 (в подлиннике) - 2010

4) Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. - Базы данных. Учебник для высших учебных заведений (6-е изд.) - 2009

5) http://www.parta.com.ua/referats/view/7761/)

6) https://ru.wikipedia.org/wiki/Сервер_базы_данных

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?