Розробка бази даних будівельних витрат для розрахунку на будівництво - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 128
Визначення та опис бази даних, її структура та зміст головних компонентів, вимоги та напрямки застосування, сторони-учасники, інформаційне забезпечення. Системний аналіз за вхідною та вихідною документацією, побудова ER-моделі, реалізація сутностей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані мають бути організовані в базах даних з метою систематизації знань та задоволення інформаційних потреб користувачів. Розробка і реалізація бази даних для підприємства яке буде виконувати розрахунок будівельних витрат на будівництво є досить актуальним, адже це зменшить кількість роботи з паперами, дозволить затрачати менше часу для пошуку необхідної інформації та пришвидшує виконання завдань повязаних з даними на підприємстві. Мета курсової роботи є розробка програмного продукту з використанням бази даних в якій буде виведено дані про замовника будівельних матеріалів, необхідну інформацію про будівельні матеріали та дані про бригаду яка буде співпрацювати з замовником (доставляти будівельні матеріали, проводити певні будівельні роботи і т.д.). База даних «Розрахунку будівельних витрат на будівництво» має містити інформацію не тільки про будівельні матеріали, але й про працівників компанії та замовників будівельних матеріалів. Вихідні документи, які будуть формуватися у файлі бази даних: каталог товарів - буде містити усі доступні товари на даний час, їх термін придатності, термін гарантії на товар, ціну товару; список працівників - буде містити дані про працівників, які працюють в компанії на даний момент; список компаній які постачають буд. матеріали - буде містити вид товару який постачають, його ціну, гарантійний термін, термін придатності.Курсова робота дозволяє ознайомитись із оформленням необхідної документації при розробці програмного продукту даного виду.

Вывод
Результатом виконання курсової роботи є закріплення теоритичних знань, набутих при вивченні дистципліни «Бази даних», та їх практичне застосування. Курсова робота дозволяє ознайомитись із оформленням необхідної документації при розробці програмного продукту даного виду.

Курсова робота є важливим етапом у формуванні практичних навичок майбутнього спеціаліста. Під час написання курсової роботи я навчився визначати та описувати предметну область БД, створювати концептуальну модель «сутність-звязок», логічну структуру бази даних та реалізовувати базу даних за допомогою СУБД MS Access.

Створення бази даних включало створення: таблиць, запитів, звітів та інших компонентів.

Список литературы
1. Г.А. Гайна - «Основи проектування баз даних»: Навчальний посібник. ? К.: КНУБА, 2005. - 204 с.

2. Закон України «Про Національну програму інформатизації».

3. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації».

4. Закон України «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998-2000 роки».

5. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань. - К.: Видавнича група BHV, 2006. - 384 с.

6. Пасічник В.В., Шаховська Н.Б. Сховища даних: навчальний посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2008. - 492 с.

7. Гайна Г.А. Основи проектування баз даних: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008. - 200 с.

8. Проектування інформаційних систем: Посібник \За редакцією Пономаренка В.С. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

9. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів вищих навчальних закладів \За редакцією Пономаренка В.С. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

10. Вєтров А.М. Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних систем.: Посібник \ - М.: «Фінанси і статистика», 2002.

11. Г. Буч. Обєктно-орієнтовне проектування з прикладами застосування. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.

12. Гайдамакин Н.А. Автоматизовані інформаційні системи, бази і банки даних. Ввідний курс. - М.:Гелиос АРВ, 2002. - 368 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?