Розробка бізнес-плану типографії - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 61
Вибір способу виробництва в типографії. Характеристика матеріалів і готової продукції. Опис технологічного процесу. Норми технологічного режиму. Контроль якості продукції. Ресурсозбереження і матеріалоємність. Матеріальні та технологічні розрахунки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Флексографія (від лат. flexus - зігнутий, і від грец. grapho - малюю, пишу) - це різновид високого друку з використанням гумових або фотополімерних еластичних друкарських форм і швидковисихаючих маловязких фарб. За останні роки використання флексографії у газетному виробництві поширюється, що пояснюється економічними перевагами й науково-технічними досягненнями у галузі формних і друкарських процесів. Використання флексографії для друкування журналів показує її конкурентоспроможність з такими способами друку, як рулонний і аркушевий офсети, глибокий друк у випуску періодичних видань, проте поліграфісти України цілком ще не реалізують можливості цього способу друку. Якщо друкування здійснюється з еластичної флексографської друкарської форми, то остання не тільки переносить фарбу на задрукований матеріал, а й працює як декель. бізнес типографія готова продукція Для друку маловязкими швидковисихаючими фарбами можна використовувати порівняно прості конструкції фарбових апаратів [1].Суть цього методу для високого та глибокого друку полягає в перенесенні зображення полос майбутнього видання з форми на папір в зоні їх контакту за допомогою фарби та тиску. Обробка цих зображень в загальному випадку може мати наступну мету: кадрування (обріз зображення з однієї або декількох сторін), масштабування (зміна розмірів зображення), отримання прямого або дзеркального зображення, зміна оптичних щільностей та контрасту зображення, перетворення напівтонів (оптичних щільностей) в растрові градації, зміна градаційної та частотної характеристик зображення, кольороподілення, кольорокорекція, монтаж зображення. метод запису зображення (форми, отримані форматним або по елементним записом, коли всі точки зображення записуються одночасно або послідовно); В залежності від характеру фізико-хімічних процесів розрізняють 3 типи світлочутливих пластин: фото полімерні (N90, N91 та N91V) фірми AGFA; LPA, LPY та Brillia LP - NV фірми Fuji; Diamand LV-1та LV-2 фірми Plate (Lastra); пластини, які працюють по принципу внутрішнього дифузійного переносу срібла та серія пластин фірми Polychrome, в яких формування зображення відбувається по гібридній технології. В основному ці пластини застосовуються для друку з тонких форм, а також для друку УФ-фарбами.Сучасні машини виготовлення флексоформ створені на основі досягнень науки і техніки, які забезпечують значне зниження енерго-матеріальних і капітальних витрат, забезпечити низьку собівартість випускаємої продукції і високу продуктивність праці. В аналоговому сольвентному способі виробництва флексографських друкарських форм використовується таке технологічне устаткування: фотонаборний автомат, експонуюча рама, сольвентний процесор. В опромінювачі, виконаному у вигляді лампової панелі, як джерело випромінювання використовуються люмінесцентні лампи типу ПУФ, призначені для експонування флексографських формних пластин. Опромінювач можна відводити у верхнє положення для зручності монтажу фотоформи та пластини на столі-формотримачі. Ключовий вузол машини - це ванна з нержавіючої сталі (закривається покривкою на шарнірах), обладнана формотримачем, щітковим пристроєм, колектором, з якого подається вимивний розчин, та переливним патрубком, що підтримує його рівень.Дніпропетровськ необхідно врахувати місце розміщення, напрямки вітру згідно "Рози вітрів", рельєф місцевості, рівень грунтових вод, водопостачання, зонування території, рівень шкідливості виробництва для забезпечення нормальних і здорових умов праці робітників та виробництва вцілому. Підприємство розміщене в центральній частині міста, із заходу обмежене підприємством по виробництву шпалер, а з інших сторін - житловими будинками. Відноситься до четвертого класу шкідливості виробництва, тоді ширина санітарно-захисної зони - 100 м. При проектуванні необхідно враховувати напрямок вітру. Згідно "Рози вітрів" підприємство розташоване з підвітряного боку по відношенню до населеного пункту.На сьогоднішній день у світі цифрові фотополімери пропонуються декількома компаніями: Dupont - Cyrel DPS, DPH, DPU; З погляду обробки масочного шару на лазерному устаткуванні відмінностей у цих матеріалів не спостерігається. Тому вибір тієї або іншої марки фотополімеру доцільно робити, орієнтуючись на важливі для друкарського процесу параметри: твердість, стійкість до розчинників і т.д. У проектному цеху технологічний процес виготовлення цифрових флексографских друкарських форм складається з наступних технологічних операцій: зворотне експонування цифрової фотополімерної пластини; запис зображення на масочном шарі на лазернім обладнанні, що експонує; основне експонування пластини з боку зображення; термальна обробка; фінішинг; додаткове експонування (якщо є в цьому потреба). Технічні дані фотополімерних пластин Cyrel®DFH зведені у таблиці 1.9.Фотополімерні форми використовують для друку на різних матеріалах: папері, ковбасній оболонці, поліпропілені, гофрокартоні і інших. Різноманітність матеріалів і, як наслідок, відмінності у вимогах до форм, обумовл

План
Зміст

Вступ

1. Загальна частина

1.1 Огляд літератури

1.2 Вибір і обґрунтування способу виробництва

1.3 Вибір району будівництва

1.4 Характеристика матеріалів і готової продукції

2. Спеціальна частина

2.1 Опис технологічного процесу. Норми технологічного режиму

2.2 Контроль якості продукції

2.3 Стандартизація і метрологія

2.4 Матеріальні розрахунки

2.5 Технологічні розрахунки

2.6 Ресурсозбереження і матеріалоємність

2.7 Охорона навколишнього середовища

2.8 Розрахунково-економічна частина

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?