Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра" - Магистерская работа

бесплатно 0
4.5 151
Сутність процесу бізнес планування та мета його складання. Особливості обґрунтування бізнес ідеї, структура та етапи розробки. Вивчення та розробка бізнес плану нової виробничої лінії на ВАТ "Іскра". Проблеми розробки та впровадження бізнес плану.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність вибраної для даного дослідження теми визначається тим, що кожний підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, джерела їх отримання, а також уміти чітко розрахувати ефективність використання ресурсів в процесі роботи фірми. Розробка бізнес-плану дозволяє ефективно використовувати планерування бізнесу для грамотного управління підприємством. Це стає можливим, коли виконується декілька умов: · адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальне фінансове положення підприємства і його місце на ринку; · при постановці цілей підприємства менеджмент активно використовує планерування, строго контролюється і виконується кожен крок плану для їх досягнення; Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування в пропонований інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої віддачі від проекту і ризикованої вкладень, а кращий спосіб для цього - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.Місце фінансового планування в ринковій економіці визначається тим, що планування є однією з функцій управління, отже фінансове планування - це функція управління фінансами. З погляду менеджменту функція "планування" полягає в розробці змісту та послідовності. дій для досягнення сформульованих цілей. Зміст координуючої ролі плану полягає у наявності добре деталізованих і взаємоповязаних цільових установок, що дисциплінують оперативну і перспективну діяльність підприємства. По-третє, в сучасних умовах плани і кошти більше не спускаються зверху і підприємство повинно самостійно орієнтуватись на ринку. Планування - це процес, який складається з наступних процедур: 1) аналіз фінансових та інвестиційних можливостей, які має підприємство.Бізнес-план може бути підготований менеджером, підприємцем, фірмою або групою фірм. Бізнес-план використовується: а) персоналом управління підприємством: · для визначення кола проблем, з яким зустрінеться підприємство при реалізації своєї наміченої мети; · Цілі розробки бізнес-плану можуть бути різноманітними, наприклад: · виявити ступінь реальності досягнення намічених результатів в завершеному проекті або технічному рішенні; Аналіз перших пяти направлень використання бізнес-плану свідчить про те, що він необхідний підприємцю навіть в тих випадках, якщо участь капіталу зі сторони в проекті не передбачається. Тільки тоді вміння розробляти і складати бізнес-плани стане необхідним елементом діяльності будь-якого підприємства.Узагальнення підприємницького досвіду дає змогу виділити в процесі розробки такого бізнес - плану три стадії: початкову, підготовчу, основну (рис. Для заснування нового бізнесу розробка бізнес - плану починається з вироблення концепції, тобто тих принципових рішень, які становлять його основу. У межах роботи над концепцією майбутнього бізнесу здійснюється пошук підприємницької ідеї, вибирається сфера діяльності, обгрунтовується доцільна форма організації бізнесу, приймається рішення про спосіб започаткування бізнесу. Пошук привабливої ідеї бізнесу - це досить важке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. Наука і практика розробили чимало методів творчого (евристичного) пошуку підприємницької ідеї: методи індивідуального творчого пошуку (метод аналогії, метод інверсії, метод ідеалізації); методи колективного пошуку (“мозковий штурм”, конференція ідей, метод колективного блокнота); методи активізації пошуку (метод контрольних запитань, метод фокальних обєктів, метод морфологічного аналізу).IMG_bf2e93db-f103-410e-82fb-73c178f19475Власники і управляючі підприємства.Цей розділ готує читача до кращого розуміння того, що йому пропонує підприємець, тобто як підприємство вписується в загальну картину. Розділ повинен включати наступні пункти: потенціал даного бізнесу (можливості зростання бізнесу), назви нових продуктів, розробок і послуг, економічні тенденції в галузі, перспективи і тенденції в даній галузі і економіці в цілому. При описі підприємства необхідно відповісти на такі питання: точна характеристика підприємства, історична довідка про бізнес або про розробки продукції, економічні тенденції розвитку галузі, опис організаційної структури підприємства, чинники, що впливають на бізнес (економічні чинники, сезонність, залежність від споживачів або постачальників), характер досліджень і розробок, наявність контрактів і угод, підходи до здійснення виробничої діяльності. В даному розділ бізнес-плану будь-який підприємець обовязково включає такі пункти, як мета і стратегії маркетингу, ціноутворення, схема розповсюдження товарів, методи стимулювання збуту, організація післяпродажного обслуговування клієнтів, формування громадської думки про фірму і її товари. Існує 5 можливих концепцій за визначенням стратегії маркетингу: - концепція вдосконалення виробництва, яка стверджує, що товари (послуги) знайдуть збут на ринку, якщо вони будуть дуже поширені і доступні за ціною;Даний ро

План
ПЛАН

ВСТУП

Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану

1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання

1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї

1.3 Структура та етапи розробки бізнес-плану

Розділ 2 Вивчення та розробка бізнес-плану нової виробничої лінії на ВАТ «Іскра»

2.1 Концепція бізнесу

2.2 Коротка інформація про підприємство

2.3 Характеристика продукції та калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

2.4 Аналіз беззбитковості виробництва

2.5 План маркетингу

2.6 Прогнозування потоків коштів

2.7 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом

2.8 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом

2.9 Аналіз потенційних ризиків

Розділ 3 Проблеми розробки та впровадження бізнес-плану на прикладі ВАТ «Іскра»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?