Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ПАТ "Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 212
Техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства в ринкових умовах. Програма реалізації продукції та прийнята технологія виробництва. Вимоги до організації виробництва. Визначення умов фінансування. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Це поняття поєднує як стратегічне планування інвестиційної діяльності, так і практичну реалізацію щоденного оперативного керування нею. Інвестиційна діяльність не тільки обумовлює конкурентоспроможність підприємств у ринковому середовищі, але й сприяє успішній реалізації різних видів програм розвитку. Мета даної курсової роботи полягає в написанні бізнес-плану інвестиційного проекту на базі металургійного заводу Дніпропетровської області ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім.. Ф.Е. Згідно визначення, бізнес-план (англ. вusiness plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому.Підприємство є одним з найбільших у даній галузі, виробляє продукцію як для задоволення внутрішнього попиту, так і на експорт. Є єдиним в Україні по виробництву коритоподібних шпунтових паль типу Ларсен, є єдиним у світі виробником катаної вісьової профільної заготовки для залізничного транспорту, яка після відповідної обробки реалізується переважно на Північно-Американському ринку. За останні роки тенденції щодо подорожчання сировини та метеріалів для виробництва продукції, а також нестача фінансування призвели до збитковості підприємства - ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» є нерентабельним, ефективність господарської діяльності падає, рівень собівартості перевищує суму чистого доходу від реалізації продукції. Суть інвестиційного проекту полягає у переході технології виробництва ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» із застарілих методів виробництва сталі - доменого та агломераційного - на сучасне аглодомене виробництво. Однак обсяги виробництва на ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» регулюються обсягом попиту на продукцію на ринку, а на даний час позитивних тенденцій щодо зростання попиту не прогнозується.ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - одне з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, входить у шістку найкрупніших металургійних комбінатів країни за обсягами виробництва та реалізації металопродукції. Комбінат має виробничі потужності по випуску: 5,6 млн. т агломерату, 4,1 млн. т чавуну, 3,5 млн. т конвертерної сталі, 0,7 млн. т блюмової та 2,7 млн. т сортової безперервнолитої заготовки, 2,86 млн. т товарного прокату. ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» - підприємство з повним металургійним циклом, має у своєму складі агломераційне, доменне, сталеплавильне та прокатне виробництва з комплексом ремонтно-механічних, енергетичних, транспортних та допоміжних підрозділів. Головною стратегічною ціллю підприємства є перетворення комбінату на високопродуктивне, ефективно функціонуюче з динамічним розвитком підприємство, що входить до складу лідерів гірничо-металургійного комплексу України. Дані для визначення прибутковості діяльності ПАТ «Дніпровський Меткомбінат» представлено в додатку А.Металургійний комплекс є базовою галуззю економіки України, оскільки забезпечує понад 25% промислового виробництва і 34% загального експорту товарів. Стимулювання модернізаційних зрушень у металургійній промисловості сприятиме її розвитку на інтенсивній основі, досягненню позитивного ефекту у будівництві, машинобудуванні, розбудові дорожньо-транспортного комплексу, створенню нових робочих місць і формуванню передумов для стійкого економічного зростання. Після падіння обсягів виробництва у металургійній галузі у 2008-2009 рр. на 12,3% і 26,7%, відповідно посткризовий період характеризувався відновленням зростання на рівні 12,2% у 2010 р. і 8,9% у 2011 р. У 2012 р. обсяг виплавки сталі з напівфабрикатами становив 81,2% від рівня 2007 р., чавуну - 81,2%, прокату - 79,6%, труб - 78,6%, феросплавів - 60% [4]. Аналіз показників зовнішньої торгівлі України продукцією металургійної промисловості у 2005-2012 рр. свідчить, що позитивне сальдо зовнішньої торгівлі продукцією металургійної галузі зросло у 1,5 разу (з 11,2 млрд дол.Комбінат спеціалізується на виробництві крупносортного i середньосортного фасонного i сортового прокату загального i спеціального призначення, виробництві трубної заготовки діаметром 120...300 мм для виготовлення труб нафтогазового сортаменту. Є єдиним в Україні по виробництву коритоподібних шпунтових паль типу Ларсен, що застосовуються у будівництві i гідротехнічних спорудженнях, контактних рейок для метрополітену, штаби для електролізерів, що застосовуються на алюмінієвих заводах. Є єдиним у світі виробником катаної вісьової профільної заготовки для залізничного транспорту, яка після відповідної обробки реалізується переважно на Північно-Американському ринку. Основні конкуренти в галузі: ПАТ «Арселор Міттал» Кривий Ріг; ПАТ «Алчевський металургійний комбінат»; ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»; ПАТ «Макіївський металургійний комбінат»; ПАТ «Металургійний комбінат Азовсталь»; ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Основними причинами зниження обсягів виробництва по відношенню до запланованих показників у 2012 р. була нестача фінансування, а звідти: недостатня та неритмічна поставка сировини i палива, зміне

План
ЗМІСТ

ВСТУП

1. РЕЗЮМЕ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

2. Аналіз інвестиційної привабливості виду економічної діяльності

2.1 Рівень прибутковості виду економічної діяльності

2.2 Рівень перспективності розвитку виду економічної діяльності

2.3 Рівень інституційних ризиків, характерних для обраного виду економічної діяльності

3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1 Програма виробництва та реалізації продукції, прийнята технологія виробництва

3.2 Вимоги до організації виробництва

4. ПЛАН МАРКЕТИНГУ

4.1 Обґрунтування планового обсягу продажу продукції

4.2 Засоби просування продукції та стимулювання збуту

4.3 Оцінка ринку збуту продукції

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

5.1 Обґрунтування обсягів фінансування

5.2 Визначення умов фінансування

5.3 Фінансові результати реалізації проекту

5.4 Оцінка ефективності інвестиційного проекту

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?