Розробка бізнес-плану для підприємства ТОВ "Евросеть" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 98
Структура, основні види, функції та завдання бізнес-планів. Розробка бізнес-плану діяльності ТОВ "Евросеть". Аналіз маркетингового середовища, структура управління, продукція та послуги, стимулювання збуту. Фінансовий план та ефективність проекту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
По оцінці фахівців, знос основних фондів у промисловості за станом на сучасний момент досягає 60%. Пожвавлення економіки, поступовий вихід із кризи, створення виробництва, здатного запобігти подібні явища вимагають здійснення комплексу мір. Адже незважаючи на відставання від кращих зразків, на існуючих виробничих потужностях без їхньої реконструкції можна значно (у два-три разів) збільшити обсяги виробництва. Щоб запустити механізм такого підйому, підприємствам потрібно поповнити оборотні кошти і набрати визначену кількість кваліфікованої робочої сили, зробити маркетингові дослідження і т.п. Бізнес-план підприємства є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування інвестицій і містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потребу виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають представлення про комерційну, бюджетну і економічну ефективність розглянутого проекту й у першу чергу учасників-інвесторів, що представляють інтерес для проекту.Однак національні і міжнародні банки нададуть кредити, а партнери по спільних підприємствах забезпечать надходження акціонерного капіталу тільки у тому випадку, якщо в основі угод будуть глибоко пророблені і добре підготовлені техніко-економічні обґрунтування. Бізнес-план виступає як обєктивна оцінка власної підприємницької діяльності фірми. Не буде перебільшенням назвати бізнес-план основою управління не тільки комерційним проектом, але і самим підприємством. Сам процес розробки бізнес - плану, що включає детальний аналіз економічних і організаційних питань, змушує мобілізуватися. Бізнес-план передбачає рішення стратегічних і тактичних задач, що стоять перед підприємством, незалежно від його функціональної орієнтації [16, c.211]: організаційно - управлінська і фінансово - економічна оцінка стану підприємства; виявлення потенційних можливостей підприємницької діяльності, аналіз сильних і слабких його сторін;Бізнес-плани відповідно до приведеної типології розробляються в різних модифікаціях у залежності від призначення: по бізнес-лініях, по підприємству в цілому (новому або діючому). Бізнес-план фінансового оздоровлення є основним документом для неплатоспроможного підприємства і служить [6, c.118]: для вироблення стратегії виживання підприємства складання плану проведення реорганізаційних заходів організації управління підприємством в умовах кризи чи її передбачення обґрунтування необхідності і можливості надання підприємству державної підтримки У главі “Ситуація в даний час і коротка інформацію про підприємство” відбиваються головні події, що вплинули на появу ідей передбачуваного бізнесу; головні обставини і проблеми, що стоять перед підприємством; стан на ринку і прогрес, якого необхідно домогтися (завоювання ринку, стабілізація на ринку, його розвиток та інше). Далі в стислійформі приводиться основа інформація про підприємство: дата заснування, місце перебування, форма власності, організаційно правова форма, засновники, основний вид діяльності, розмір статутного капіталу, юридична адреса. Відповідно до пропонованої типології бізнес-планів обєктом бізнесу може бути або бізнес лінія (продукція, послуги, технічне рішення), або створення нового підприємства чи розвиток діючого.У ринкових умовах господарювання бізнес-план використовується в різних сферах і формах підприємництва і допомагає окреслити те коло проблем, з якими зіштовхується підприємство або підприємець в умовах мінливості, нестабільності і часом непередбачуваності найрізноманітніших ринкових ситуацій. Бізнес-план - короткий, точний, доступний і зрозумілий опис пропонованого бізнесу, найважливіший інструмент при розгляді великої кількості різних ситуацій, що дозволяє вибрати найбільш перспективне рішення і визначити засоби для його досягнення. Бізнес-план є документом, що дозволяє висвітити курс дій і керувати бізнесом. Тому бізнес-план можна представити як невідємний елемент стратегічного планування і як керівництво для виконання і контролю. Бізнес-план може бути гарною рекламою для пропонованого бізнесу, створюючи ділову репутацію і будучи своєрідною візитною карткою організації, тому він повинний бути компактним, красиво і кваліфіковано оформленим, інформаційно спрямованим.На початковому етапі життєвого шляху ТОВ “Евросеть”, що реалізує себе як постачальник фірм, державних і промислових підприємств канцелярськими і паперово-біловими товарами, основними цілями були досягнення щорічного росту загального обсягу продажів і збільшення власної частки на ринку м. Постачальник по паперово-біловим товарам фірма "Берег" канцелярських та паперово-білових товарів можуть безпосередньо впливати на ціни товарів; технічні недоліки и нехватка тих чи інших позицій товарів може зірвати графік виконання замовлень, Сприяють утворенню стабільних ринкових цін конкуренти давно існують на ринку, мають достатньо надійну клієнтську базу, знаходяться в тісних відносинах з клієнтами і мають відпр

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування

1.1 Сутність, причини та завдання бізнес-планування

1.2 Структура і види бізнес-планів

1.3 Функції і завдання бізнес-плану

1.4 Структура управління ТОВ “Евросеть”

1.5 Продукція та послуги ТОВ “Евросеть”

1.6. Аналіз маркетингового середовища

1.7 Стимулювання збуту

Висновок до першого розділу

Розділ 2. Розробка бізнес-плану діяльності ТОВ “Евросеть”

2.1 Опис бізнесу, мети діяльності підприємства

2.2 Аналіз ситуації на ринку

2.3 Організаційний план

2.4 Маркетингові заходи

2.5 Оцінка ризику і страхування

2.6 Фінансовий план та ефективність проекту

Розрахунок капітальних витрат

2.7.1 Електробезпека праці в обчислювальних центрах

2.7.2 Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до приміщень

2.7.3 Протипожежний захист

Висновки до другого розділу

Висновки

Анотація

Список використаних джерел

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?