Розробка автоматизованого модулю обліку сервісного обслуговування автомобілів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 148
Аналіз предметної області, структурних і функціональних особливостей модуля "Облік сервісного обслуговування автомобілів", специфікація бізнес-вимог до нього. Методика розробки системи автоматизації системи обліку сервісного обслуговування автомобілів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У даному дипломному проекті розглядається тема «Розробка автоматизованого модулю обліку сервісного обслуговування автомобілів», що входить до підсистеми «Технічного обслуговування автомобілів». За рівнем прибутковості обслуговування може навіть перевищувати торгівлю за рахунок устаткування. Сучасні підходи до автоматизованого вирішення задачі передбачають наступні функції: здатність вести базу клієнтів, базу запчастин, які можуть бути потрібні під час обслуговування клієнтів, здатність вести базу цін на обслуговування в сервісному центрі, вести базу працівників сервісного центру, а також базу договорів на обслуговування, здатність приймати замовлення на обслуговування і стежити за перебігом виконання замовлення, після чого підраховувати суму, яку заробив сервісний центр після виконання замовлень.Система дозволяє істотно поліпшити якість обслуговування клієнтів і скоротити витрати на обслуговування за рахунок підвищення ефективності роботи працівників служби підтримки. Ця документація повинна бути надрукована мовою країни-покупця устаткування, а якщо в країні є великі групи населення, що говорять різними мовами, вважається за доцільне видавати документацію спеціально для них (за умови, що вони є масовими покупцями даного товару); Сервіс у гарантійний період охоплює прийняті на гарантійний період види відповідальності, що залежать від продукції, укладеного договору і політики конкурентів. Менеджер вивчає документи, подані клієнтом, для визначення категорії клієнта, від якої залежить чи буде це безкоштовне обслуговування, якщо автомобіль знаходиться на гарантії, або розміру знижки на обслуговування. Дане завдання потрібне для визначення класифікації несправності устаткування від типу устаткування і варіантів виправлення несправностей, формування списку робіт, які роботи необхідно зробити для ремонту або встановлення устаткування за бажанням клієнта і призначенні фахівців, які займатимуться виконанням робіт.Можливість формування відомості матеріальних залишків (стан складу) на будь-яку дату і час з точністю до однієї секунди; Можливість проглядати стан складу за конкретними місцями зберігання; Можливість отримувати повну інформацію щодо товару (розподіл за метою зберігання; підприємствами); Можливість отримувати повну інформацію щодо резервування товару (за чернетками документів);Можливість включення в замовлення-наряд супутніх робіт (не використовуючи нормативну базу системи); Можливість включення в замовлення-наряд супутніх товарів (не використовуючи склад підприємства); Наприклад, при формуванні документа замовлення-наряд можна сформувати повязані з ним документи - прибутковий касовий ордер, рахунок-фактура, рахунок на оплату і т.д. Реєстр прибуткових накладних за будь-який період і для будь-якого підприємства; Реєстр витратних накладних за будь-який період і для будь-якого підприємства;Використання даної функції значно спрощує централізоване управління плануванням і розподілом робочого часу підприємства. Планування на підприємстві допомагає знизити витрати робочого часу всіх підрозділів, а отже підвищити ефективність всього підприємства. З економічної точки зору при правильній організації робіт, система дозволяє скоротити управлінський персонал, оскільки бере на себе такі важливі питання як облік, оформлення приходу і реалізації запчастин, визначення норми часу і т.д., що практично приводить до швидкого оформлення замовлення клієнта на виконувані роботи. Унікальність системи, простий інтерфейс, широкі сервісні можливості, довідкова система і керівництво користувача роблять систему могутнім інструментом і кращим помічником. Розробка та запровадження ІС визначається технологічним процесом проектування, що визначає дії, які виконуються з моменту визначення вимог щодо проектування ІС до моменту її створення з забезпеченням цих вимог.2.1 Деталізація вимог до модуля «Облік сервісного обслуговування автомобілів»Терміни та категорії предметної області задачіОсоба, яка звертається до сервісного центру для сервісного обслуговування автомобіля Користувач системи, який здійснює безпосередньо спілкується з клієнтом, здійснює операції по внесенню замовлень, формуванню їх вартості та здійснює формування звітів. Робітник відділу сервісного обслуговування, що займається аналізом технічного стану автомобіля, та передає менеджеру сервісного центру та клієнту список робіт, які потрібно провести для поліпшення стану транспортного засобу. Полягає у тому, що продавець, виконавець, тобто автосалон протягом гарантійного терміну зобовязується виконувати роботи з введення товару в експлуатацію, технічного обслуговування, а також усувати виявлені недоліки проданого товару (відхилення від вимог нормативного документа та інформації про товар). До основної категорії користувачів системи відносяться: менеджер відділу сервісного обслуговування, робітник сервісного центру та керівництво підприємства.Працівник відділу сервісного обслуговування створює запит на перегляд таблиці «Замовлення» б. СУБД «Довідники» звертається до таблиці «Замовлен

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Постановка завдань дослідження та автоматизування модуля «Облік Сервісного обслуговування автомобілів»

1.1 Змістовний опис і аналіз предметної області, структурних і функціональних особливостей обєкта управління

1.2 Огляд і аналіз існуючих варіантів розвязання задач модуля «Сервісне обслуговування автомобілів»

1.3 Розроблення специфікація бізнес-вимог до модуля «Облік сервісного обслуговування автомобілів»

Розділ 2. Проектні і технічні рішення та документація

2.1 Деталізація вимог до модуля «Облік сервісного обслуговування автомобілів»

2.1.1 Глосарій проекту

2.1.2 Розроблення функціональних вимог

2.1.3 Постановка комплексу задач модуля

2.1.4 Опис інформаційних потоків

2.1.5 Проектування структури бази даних

2.2 Розроблення програмного продукту «Облік сервісного обслуговування автомобілів»

2.2.1 Розроблення інтерфейсу програмного продукту

2.2.2 Склад та взаємодія програмних модулів

2.2.3 Результати тестування програмного продукту

Висновки

Використана література

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?