Розробка автоматизованого модулю для управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання як частини КІС підприємства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 233
Характеристика задачі автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Функціональна структура і архітектура КІС підприємства. Автоматизація управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Програмна інтеграція задачі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У системі виробництва товарів і надання послуг основні фонди (засоби виробництва - обладнання, інструменти, транспортні засоби, будівлі, споруди і т. п.) займають провідну роль. У вартості продукції (послуг) їх питома вага досягає 60%.У процесі експлуатації устаткування окремі деталі, вузли і механізми машин поступово зношуються, порушується правильність їх взаємодії, унаслідок чого машини виходять з ладута знижується їх продуктивність.Машини та устаткування складаються з багатьох конструктивних елементів, які в процесі експлуатації зазнають різних навантажень і тому зношуються нерівномірно. Виникає необхідність відновлення тазаміни зношених частин устаткування, яке ще придатне для подальшого використання. Предметом дослідження виступає управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання. Виходячи з поставленої мети, було поставлено ряд завдань, які необхідно вирішити в ході дослідження: - навести характеристику задачі автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання;Підрозділи, що входять до складу ремонтного господарства, здійснюють технічне обслуговування та ремонт засобів праці, монтаж і введення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин і нестандартного обладнання, модернізацію діючих машин та устаткування. Змішана форма організації ремонту поєднує в собі централізацію і децентралізацію: технічне обслуговування та поточний ремонт здійснює ремонтний персонал виробничих цехів, а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і нестандартного устаткування - персонал ремонтно-механічного цеху. Основними принципами цієї системи є плановість і попереджуваність, їх реалізація забезпечується проведенням через певну кількість годин роботи агрегату профілактичних оглядів і різних видів планових ремонтів, чергування і періодичність яких визначаються призначенням агрегату, його конструктивними особливостями, розмірами й умовами експлуатації. Система ППР передбачає проведення таких видів робіт з технічного нагляду та ремонту устаткування: - нагляд за устаткуванням полягає у дотриманні правил технічної експлуатації, підтриманні порядку на робочому місці, промиванні, чищенні і змащенні робочих поверхонь. Здійснюється малий ремонт ремонтниками як у робочий, так і в неробочий час;Задача управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання реалізується у даній системі в модулі «Технічне обслуговування і ремонт обладнання» (ТОРО). облік і аналіз виконання ремонтних робіт - на основі заявки на ремонт формуються накладні на відпуск МЦ зі складу та акти виконаних ремонтних робіт, шляхом порівняння планових і фактичних документів виконується аналіз відхилень в обсягах та термінах; Однією з переваг використання даної системи є те, що КІС «Галактика» дозволяє автоматизувати не тільки управління технічним обслуговуванням і ремонтом, а й управління всією діяльністю підприємства в цілому за допомогою інших програмних модулів, що входять до складу системи. При розробці конфігурації«1С:ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням обладнання» враховувалися як сучасні міжнародні методики управління підприємством (EAM, MRPII, CMMS,CRM, SCM, ERP таін..), так і досвід успішної автоматизації підприємств, накопичений фірмою «1С» і партнерським співтовариством. Рішення дозволяє ведення списку обладнання; а також має вбудовані довідники системи, в яких міститься інформація про види дефектів, види графіків робіт та ремонтні групи обєктів ремонту.Наведемо задачі, які повинна реалізовувати зазначена система: - ведення бази даних - дана задача реалізується за рахунок довідників системи, що містять інформацію про обладнання, види ремонтів, види несправностей та ін.; До вхідної інформації системи відносяться таки документи як паспорта обладнання, правила експлуатації обладнання, а також нормативна (нормативи строків експлуатації обладнання та проведення ремонтних робіт), та довідникова інформація. До вихідної інформації належать звіти, які можна отримати у системі, а саме: - з планування та обліку виконання ремонтів (річний і місячний графіки ремонтів); Перейдемо до розгляду загальних вимог до системи. Наведемо функціональні вимоги до системи: - ведення єдиної бази даних та заповнення відповідних довідників у системі;На сьогоднішній день більшість українських підприємств використовує в якості автоматизованої системи управління конфігурації систем, побудовані на платформі 1С: Підприємство 8. Система програм «1С: Підприємство 8» включає в себе платформу і прикладні рішення, розроблені на її основі, для автоматизації діяльності організацій і приватних осіб. Платформа 1С: Підприємство 8 була створена з урахуванням 6-річного досвіду застосування системи програм 1С: Підприємство 7.7, яку використовують десятки тисяч розробників. Система 1С: Підприємство 8 дозволяє працювати як у файловому варіанті, так і з використанням технології «клієнт-сервер». Система 1С: Підприємство 8 містить цілий ряд засобів і механізмів, що забезпечують легкість освоєння системи для початківців і високу швидкіст

План
Зміст

Вступ 2

1. Теоретичні засади автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання 4

1.1 Характеристика задачі автоматизації управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання 4

1.2 Аналіз ринку КІС 8

1.3 Опис постановки задачі на розробку програмного рішення 16

2. Інтеграція задачі управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання в КІС підприємства 20

2.1 Функціональна структура і архітектура КІС підприємства 20

2.2 Місце задачі управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання в КІС підприємства 29

2.3 Інформаційна інтеграція задачі 31

2.4 Програмна інтеграція задачі 34

2.5Технічна інтеграція задачі 36

2.6 Організаційна інтеграція задачі 37

3. Автоматизація управління технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання 40

3.1 Опис розробленого інформаційного забезпечення 40

3.2 Опис розробленого математичного забезпечення 2

3.3 Опис розробленого програмного забезпечення 4

3.4 Опис розробленого організаційного забезпечення 6

3.5 Ефективність впровадження системи 13

Висновки 16

Перелік посилань 17

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?