Розробка автоматизованого конвеєру для сортування важкої пошти - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 118
Аналіз компонувальних рішень та технічних характеристик розподільного конвеєра установок сортування важкої пошти. Розрахунок середньої, оптимальної та максимальної потужності приводу. Оптимізація вагового навантаження та проміжних передач конвеєра.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність теми проекту обумовлена значним зростанням (збільшенням) обємів важкої пошти в той час, як обєми письмової кореспонденції знижуються. Відповідно до завдання на курсовий проект, в курсовому проекті виконано: 1) Аналіз конструктивних компонувальних рішень установок сортування важкої пошти.Побудова та принципи дії установок для сортування важкої пошти (УСВП) визначається способами технічної реалізації процесу сортування поштових вантажів - посилок, бандеролей, постпакетів, пачок преси та інших важких поштових відправлень. За значної кількості способів технічної реалізації УСВП їх основу складає невідємна загальна для всіх машин сортування поштових відправлень сукупність груп пристроїв та механізмів - пристрій подачі(живлення), пристрій формування регулярного потоку поштових вантажів, пристрій уведення адресних ознак сортування, транспортно-розподільна система, накопичувачі, система керування. Більшість сучасних УСВП є напівавтоматичними за складності автоматичного уведення адресних ознак поштових вантажів в керуючі пристрої, тому сепарація поштових вантажів та уведення їх адресних ознак виконується, як правило, оператором-сортувальником. Для забезпечення безперервної подачі поштових вантажів, формування їх потоку та завантаження в ТРС УСВП застосовується сукупність послідовно взаємодіючих пристроїв - конвеєр-накопичувач (КН), конвеєр-дозатор (КД), стартовий стіл (СС)з механізмом (пристроєм) завантаження поштових вантажів в ТРС. Стартовий стіл є робочим місцем оператора-сортувальника і поєднує в собі механізмів автоматичного завантаження вантажів в ТРС та пристрій уведення інформації в керуючий пристрій.Основна відміна ланцюгових конвеєрів від стрічкових полягає у тому, що ланцюг конвеєра виконує функції тягового органу і називається тяговим ланцюгом, а функції перенесення вантажів виконують спеціальні несучі пристрої-платформи, візки, пластини. Найбільше поширення одержали вертикально замкнуті ланцюгові розподільні конвеєри УСВП, які виконуються на основі одного або двох паралельних (наприклад, відповідно установки типу УСГ та УСБ) тягових ланцюгів з великим кроком. Узагальнена кінематична схема ланцюгового вертикального замкненого конвеєра установок типу УСГ наведена на рис.1.2.1.Тяговий ланцюг 1 з кроком 100 мм і руйнівним навантаженням 12 т натягнений між приводною 2 та натяжною 3 зірочками, діаметри яких складають 512 мм. Візки(візкові поворотні скидачі) шарнірно закріплюються до тягового ланцюга та переміщуються ним на своїх опорних роликах по направляючих опорної конструкції, приводної та натяжної станцій. Візкові поворотні скидачі 4 прикріплюються з кроком 1000 мм і рухаються на чотирьох опорних роликах 5 по направляючих 6 робочої (верхньої) гілки конвеєра.Напівавтоматична установка УСГ-К призначена для сортування нестандартних поштових вантажів (посилок, пачок преси, бандеролей, поштових мішків і т.п.), маса та розміри яких не перевищують відповідно значень 20 кг та 450 IMG_79f7c302-328f-4bd1-b6d3-c88c348c42aa 450 мм по накопичувачах, число яких може дорівнювати 70 при двобічному розміщенні і визначає відповідне число напрямів сортування. Напрям руху вантажів по секціях (лотках)накопичувачів може співпадати з напрямком руху візків або бути протилежним йому.При надходженні візка до накопичувача траєкторія руху фіксатора перекривається керованим електромагнітом рухомим упором, змонтованим на рамі конвеєра. Повернення розвантажених платформ у вихідне положення здійснюється в кінці траси при проходженні їх по спеціальному копіру. Упір під дією електромагніту відкриває замок, що утворює дверцята ковша у вихідному положенні, внаслідок чого вантаж попадає в накопичувач або на стрічковий конвеєр, осі транспортування яких перпендикулярні вісі розподільного конвеєра. Повернення дверцят у вихідне положення виконується при преході ковшів з робочої гілки розподільного конвеєра на холосту. Система для сортування посилок Tilt-Flex фірми «Cristplant» забезпечує можливість сортування на декілька сотень напрямів у режимах автоматичного та ручного уведення адресних ознак відповідно з застосуванням оптичного пристрою розпізнавання, виконаного на базі ЕОМ та клавіатури пульта оператора-сортувальника.[9]Продуктивність системи Tilt-Flex складає 10 000 пос/год, максимальна вага поштового вантажу - 20 кг, мінімальний радіус вигону розподільного конвеєра - 1500 мм.В цьому розділі розглядаємо методику розрахунку потужності приводу РК при середньому, максимальному та оптимальному навантаженні, які дозволяють враховувати кількість направлень сортуванняЦя під-задача оптимізації включає такі основні етапи: · розрахунок ймовірності перезавантаження РК по заданому коефіцієнту перезавантаження при середнього та подвійного середнього навантаження;Розподіл маси ПГ в РК підпорядковується нормальному закону розподілу та записується у вигляді Результати заносяться в таблицю 2.1.1. Також в цю таблицю заносяться значення функція розподілу кількості ПГ в РК, розраховані значення ймовірності перенавантаження для відповідного значен

План
Зміст

Вступ

1. Порівняльний аналіз компонувальних рішень та технічних характеристик розподільного конвеєра установок сортування важкої пошти

1.1 Побудова, принципи дії та класифікація установок для сортування важкої пошти

1.2 Ланцюгові конвеєри

1.3 Напівавтоматична установка УСГ-К

1.4 Візкові та пластичні УСВП

2. Оптимізація потужності приводу

2.1 Оптимізація вагового навантаження

2.1.1. Статистичний аналіз потоків

2.1.2 Графо-аналітичний розрахунок оптимального вагового навантаження РК по заданій ймовірності перевантаження

2.1.3 Розрахунок потужності приводу

2.1.3.1 Розрахунок середньої потужності приводу

2.1.3.2 Розрахунок оптимальної потужності приводу

2.1.3.3 Розрахунок максимальної потужності приводу

3. Оптимізація приводної станції РК

3.1 Кінематичний розрахунок РК

3.2 Оптимизація проміжних передач розподільного конвеєра (РК)

3.3 Оптимізація приводних станцій установок сортування важкої пошти

Висновки

Література

Додатee

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?