Розробка автоматизованої системи обліку мобільних телефонів на складі-магазині - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 148
Створення комп"ютерної програми на мові програмування С для ведення обліку мобільних телефонів на складі-магазині. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Схема зв"язку між складовими частинами програми. Інструкція користувача, тестування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Програмний продукт призначений для контролю обороту товару на складі магазину з продажу мобільних телефонів або інших схожих товарів (наприклад, планшетні компютери). Можливості: додавання, редагування, видалення записів про телефони, фільтрація записів за заданими критеріями, пошук записів, розрахунок інформації про телефони, що знаходяться на складі. Програма має зручний та наглядний інтерфейс користувача, зокрема меню, яке керується за допомогою клавіш зі стрілками, та посторінковий перегляд записів, між якими можна переходити вперед і назад. Програма працює на операційній системі Microsoft Windows XP\Vista\7. Тому програма може бути встановлена на широке коло компютерів.Створити автоматизовану систему (компютерну програму для ведення файлу) обліку мобільних телефонів на складі-магазині. Головне меню програми повинно містити наступні обовязкові пункти: - Створення нового файлу даних. Окрім перелічених стандартних пунктів з ведення файлу даних програма повинна виконувати наступні запроси: - Перелік всіх записів, у яких ціна більше 1000 і розмір екрану більше або дорівнює 3.5. Файл даних повинен містити: - Виробник. Перегляд існуючого файлу даних виконати у вигляді пронумерованої таблиці (російською чи українською мовою).Спочатку термін центральний процесорний пристрій описував спеціалізований клас логічних машин, призначених для виконання складних компютерних програм. Внаслідок досить точної відповідності цього призначення функціям існуючих в той час компютерних процесорів, він природним чином був перенесений на самі компютери. Пристрій, архітектура і реалізація процесорів з тих пір неодноразово змінювалися, однак їх основні виконувані функції залишилися тими ж, що і раніше [17]. Оперативна память - енергозалежна частина системи компютерної памяті, в якій тимчасово зберігаються дані і команди, необхідні процесору для виконання ним операції. Відеоадаптер - пристрій, що перетворює графічний образ, що зберігається, як вміст памяті компютера або самого адаптера, в іншу форму, призначену для подальшого виведення на екран монітора.Програма працює на операційній системі Windows наступних версій: XP/Vista/7 розрядності х86 та х64 (за допомогою підсистеми WOW64).Для реалізації дипломного проекту була обрана мова програмування С для покращення знань та навиків роботи з С та дослідження нових можливостей, запроваджених стандартом С 11. З тих пір він був портований на багато інших операційних систем і став одним з найбільш використовуваних мов програмування. Автори мови хотіли, щоб програми на ньому легко компілювалися за допомогою однопрохідного компілятора, щоб кожної елементарної складової програми після компіляції відповідало досить невелике число машинних команд. Іноді Сі називають "універсальним асемблером" або "асемблером високого рівня", що відображає відмінність мов асемблера для різних платформ і єдність стандарту Сі, код якого може бути скомпільований без змін практично на будь-якої моделі компютера. Будучи одним з найбільш популярних мов програмування, C широко використовується для розробки програмного забезпечення.В даний час під управлінням операційних систем сімейства Windows, за даними ресурсу Net Marketshare (Net Applications) станом на грудень 2011 року, працює близько 86% персональних компютерів [7]. Операційні системи Windows працюють на платформах x86, x86-64, IA-64, ARM. В березні 2012 року частка Windows 7 серед операційних систем, що використовуються у світі склала 49,9%, тим самим, ця операційна система знаходиться на першому місці в світі по використанню, перевершивши в серпні 2011 року за цим показником попереднього лідера - Windows XP.Файл - це сутність, що дозволяє отримати доступ до певного ресурсу обчислювальної системи і має такі ознаки: фіксоване імя (назва файлу) (послідовність символів, число чи щось інше, що однозначно характеризує файл), певне логічне представлення і відповідні йому операції читання/запису. Відкриває файл, імя якого зазначено в параметрі "filename" і повязує його з потоком, який може бути ідентифікований обєктом "FILE" (вказівник якого повертається функцією) в подальших операціях. Якщо файл з таким імям вже існує, його вміст стирається, і файл розглядається як новий порожній файл. Якщо файл з таким імям вже існує, його вміст стирається, і файл розглядається як новий порожній файл. Ви можете змінити положення внутрішнього вказівника в будь-яке інше місце в файлі для читання, але записуючі операції будуть переміщати його в кінець файлу.Вхідними даними програми є дані, що вводяться користувачем з клавіатури. Програма отримує наступні дані від користувача: - Виробник (рос. Производитель) - назва фірми виробника телефону (послідовність будь-яких символів кількістю від 1-го до 23-х). Модель) - назва моделі телефону (послідовність будь-яких символів кількістю від 1-го до 23-х). Экран) - розмір екрану телефону в дюймах (раціональне число у вигляді десяткового дробу, яке має бути більше нуля).Структура - конструкція більшості

План
Зміст

Вступ

1. Загальна частина

1.1 Постановка задачі і вимоги до програми

1.2 Вимоги до технічних засобів, що використовуються

1.2.1 Вимоги до апаратного забезпечення

1.2.2 Вимоги до програмного забезпечення

1.3 Опис інструментальних засобів розробки програмного забезпечення

1.3.1 Опис мови та середовища програмування

1.3.2 Опис операційної системи

1.3.3 Опис функцій для роботи з файлами

2. Спеціальна частина

2.1 Програмна частина

2.1.1 Опис вхідних та вихідних даних

2.1.2 Опис полів записів файлів даних

2.1.3 Контроль вхідних даних на коректність

2.1.3.1 Перевірка рядка

2.1.3.2 Перевірка числового значення

2.1.4 Опис програми та складових її частин

2.1.5 Узагальнена схема звязку між складовими частинами програми

2.2 Експлуатаційна частина

2.2.1 Підготовка програми до виконання

2.2.2 Інструкція користувача

2.2.3 Тестування програми

2.2.4 Опис критичних ситуацій

2.2.5 Опис процесу відлагодження програми

3. Економічна частина

3.1 Розрахунок фонду заробітної плати виробничої дільниці

3.2 Розрахунок вартості виробничих фондів та амортизаційних відрахувань

3.3 Розрахунок витрат на електроенергію

3.4 Розрахунок загальних витрат на виробництво програмного продукту

4. Охорона праці

4.1 Організації робочого місця користувача електронно-обчислювальною машиною

4.2 Вимоги безпеки під час експлуатації електронно-обчислювальної машини

4.2.1 Вимоги безпеки перед початком роботи

4.2.2 Вимоги безпеки під час виконання роботи

4.2.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.3 Безпека праці

4.3.1 Організація охорони праці на підприємстві

4.3.2 Причини виробничого травматизму та захворювань

4.3.3 Електробезпека

4.4 Санітарно-гігієнічні вимоги

4.4.1 Мікроклімат робочої зони

4.4.2 Ергономіка та виробнича естетика робочого місця

4.4.3 Опалення та вентиляція

4.4.4 Виробниче освітлення

4.4.5 Захист від випромінювань

4.4.6 Захист від шуму та вібрації

4.5 Вимоги до персоналу

4.6 Протипожежний захист

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?