Розробка автоматизованої інформаційної системи логістичної компанії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 129
Розробка інформаційної системи, що містить дані про товари, їх поставку і доставку за допомогою моделі "Сутність-зв"язок". Вибір засобів її реалізації Структурна схема реляційної бази даних та таблиці БД. Інструкція для користувача програмним продуктом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Склад можно віднести до такоі системи. Склад - це споруда, різноманітне обладнання та внутрішня транспортна система, яка застосовується для прийому, розміщення та зберігання матеріальних цінностей, підготовки їх до споживання та видачі споживачу. У логістиці склад виконує функцію акумуляції резервів матеріальних ресурсів, необхідних для демпфування коливань обсягів постачань і попиту, а також синхронізації швидкостей потоків товарів в системах просування від виробників до споживачів або потоків матеріалів в технологічних виробничих системах. Сучасна логістична наука говорить не просто про склади, як окремий елемент логістичної системи, а про системи розміщення запасів. Дуже важливо те, що останнім часом зявились склади «швидкого зберігання», точки перевантаження борт-до-борту, які теж є елементом складської структури.Аналогом цього програмного продукту можна назвати будь-який інтернет магазин, всі з яких забезпечують інформацієй про товар: · Назва; · Наявність на складі; Також на них існують функції покупки, порівняння товарів та інше. Рис. 1.1 Сторінка товару сайту rozetka.com.uaДля створення програмного продукту за темою курсової роботи були обрані: 1. система керування реляційними базами даних Microsoft Office Access 2007 для зберігання інформації; За допомогою Access можна розробляти прості й зручні форми введення даних, а також здійснювати обробку даних і видачу складних звітів. Як реляційна СКБД Access забезпечує доступ до всіх типів даних і дозволяє використовувати одночасно кілька таблиць бази даних. Отримані результати можна швидко й легко звязати й обєднати з даними з електронних таблиць Microsoft Office Excel. Потужність і доступність Access роблять цю систему кращою СКБД із представлених сьогодні на ринку.Після того, як спроектована модель «Сутність - звязок», треба переходити до другого етапу проектування бази даних, а саме, до створення реляційної моделі даних. В термінології реляційної моделі даних кожен стовпець таблиці називається полем (атрибутом), а кожен рядок таблиці - записом (кортежем). Кортежі можуть розташовуватися в будь-якій черзі, при цьому відношення буде залишатися тим самим та мати той самий зміст. Для того, щоб можна було б звязати таблиці між собою в реляційній моделі використовується поняття зовнішнього ключа, значення якого повинно дорівнювати значенню первинного ключа в іншій таблиці, з якою відбувається звязок. Відношення з двома атрибутами має назву бінарне, відношення з трьома атрибутами - тернарне, а для відношень з більшою кількістю атрибутів використовується термін n-парний.Після запуску програмного продукту зявляється головна форма, де розміщене меню переходу по головним вікна програми, а саме: · Товар; При переході на пункт меню «Товар» відкриває вікно зі списком всіх товарів, де виводиться назва товару, кількість на складі ціна та виробник. Також тут можна додати новий товар, видалити товар, зберегти зміни в базі даних та закрити форму. Пункт меню «Доставка товару» відповідає за товари, які повинні бути доставлені. Пункт меню «Поставка товару» відповідає за продажу складу товару.За час виконання курсової роботи я дуже добре ознайомився як із діяльністю самої редакції, так і по практикував навички систематизації інформації отриманої з різних джерел, більш того навіть іншомовних джерел. На підготовчому етапі, що передував створенню моєї програми, я ознайомився з багатьма програмами аналогами, що надавали схожі можливості по забезпеченню користувачів інформацією з даної предметної області. По суті ER-модель представляє собою формальну конструкцію, що сама по собі не предписує ніяких графічних засобів візуалізації конкретних відношень, але вона може стати гарною базою для побудови реляційної моделі даних, точніше структурної схеми реляційної бази даних.

План
Зміст

Вступ

Розділ 1. Приклади аналогів програмного продукту

Розділ 2. Основний розділ

2.1 Обґрунтування вибору засобів реалізації

2.2 Високорівнева концептуальна модель «Сутність - звязок» або ER-модель

2.3 Структурна схема реляційної бази даних та описання таблиць бази даних

Розділ 3. Інструкція для користувача програмним продуктом

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додаток А - назви та призначення головних елементів бази даних;

Додаток Б - графічна частина курсової роботи (ER-діаграма, структурна схема реляційної бази даних, головні форми бази даних, та т. д.);

Вывод
За час виконання курсової роботи я дуже добре ознайомився як із діяльністю самої редакції, так і по практикував навички систематизації інформації отриманої з різних джерел, більш того навіть іншомовних джерел.

На підготовчому етапі, що передував створенню моєї програми, я ознайомився з багатьма програмами аналогами, що надавали схожі можливості по забезпеченню користувачів інформацією з даної предметної області. На їх основі я і створював свою програму, особливо мені допомогли бази даних цих джерел, для формування своєї.

Основу створення моєї програми поклала розроблена мною ER-модель моєї майбутньої бази даних, де я «розклав по поличках» усі сутності та їх атрибути, що далі перетворилися в поля таблиць MS Access. По суті ER-модель представляє собою формальну конструкцію, що сама по собі не предписує ніяких графічних засобів візуалізації конкретних відношень, але вона може стати гарною базою для побудови реляційної моделі даних, точніше структурної схеми реляційної бази даних. Яку я побудував вже на основі розроблених мною таблиць.

Під час написання було відвідане декілька сайтів відповідної тематики. Керуючись інформацією з них були зібрані дані для бази даних курсової роботи, побудовані таблиці та встановлені звязки «один до багатьох» між ними.

Метою курсової роботи було розробити інформаційну систему певного складу, який буде містити повну інформацію про товари, їх поставку, доставку та забезпечувати швидкий доступ до необхідної у певний момент інформації.

Список литературы
1. http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/

2. http://www.delphiplus.org/programirovanie-baz-dannih-v-delphi/

3. http://rutracker.org/

4. http://uk.wikipedia.org/wiki/

5. http://www.delphisources.ru

7. http://www.snkey.net

8. Методичні матеріали для створення курсової роботи з предмету БД

Програма «Склад продуктов» unit Uhome unit UHOME;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Menus, STDCTRLS, XPMAN, jpeg, EXTCTRLS;

type

THOME = class(TFORM)

MAINMENU1: TMAINMENU;

N1: TMENUITEM;

N2: TMENUITEM;

N3: TMENUITEM;

N4: TMENUITEM;

XPMANIFEST1: TXPMANIFEST;

N5: TMENUITEM;

N6: TMENUITEM;

N7: TMENUITEM;

N8: TMENUITEM;

N9: TMENUITEM;

Image1: TIMAGE;

Label1: TLABEL;

procedure N4Click(Sender: TOBJECT);

procedure N1Click(Sender: TOBJECT);

procedure N2Click(Sender: TOBJECT);

procedure N3Click(Sender: TOBJECT);

procedure N8Click(Sender: TOBJECT);

procedure N6Click(Sender: TOBJECT);

procedure N7Click(Sender: TOBJECT);

procedure N9Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

Home: THOME;

implementation uses UTOVAR, UDM, UPOSTOV, UDOSTOV, UPT, UPPOS, UPDOS;

{$R *.dfm} procedure THOME.N4Click(Sender: TOBJECT);

begin

Application.Terminate;

end;

procedure THOME.N1Click(Sender: TOBJECT);

begin

Tovar.Show;

end;

procedure THOME.N2Click(Sender: TOBJECT);

begin

POSTOV.Show;

end;

procedure THOME.N3Click(Sender: TOBJECT);

begin

SHOWMESSAGE("Выполнил: Макаровский Александр 342 группа");

end;

procedure THOME.N8Click(Sender: TOBJECT);

begin

DOSTOV.Show;

end;

procedure THOME.N6Click(Sender: TOBJECT);

begin

PT.Show;

end;

procedure THOME.N7Click(Sender: TOBJECT);

begin

PPOS.show;

end;

procedure THOME.N9Click(Sender: TOBJECT);

begin

PDOS.Show;

end;

end. unit UPOSTOV unit UPOSTOV;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, DB, ADODB, STDCTRLS, Mask, DBCTRLS, Grids, DBGRIDS;

type

TPOSTOV = class(TFORM)

Label1: TLABEL;

Label2: TLABEL;

Label3: TLABEL;

Label4: TLABEL;

DBGRID1: TDBGRID;

DBEDIT1: TDBEDIT;

DBEDIT2: TDBEDIT;

DBEDIT3: TDBEDIT;

DBEDIT4: TDBEDIT;

Button1: TBUTTON;

Button2: TBUTTON;

Button3: TBUTTON;

Button4: TBUTTON;

DATASOURCE1: TDATASOURCE;

ADOTABLE1: TADOTABLE;

Label5: TLABEL;

DBEDIT5: TDBEDIT;

Label6: TLABEL;

DBEDIT6: TDBEDIT;

procedure Button4Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button1Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button2Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button3Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

POSTOV: TPOSTOV;

implementation uses UDM, UHOME;

{$R *.dfm} procedure TPOSTOV.Button4Click(Sender: TOBJECT);

begin

Close;

end;

procedure TPOSTOV.Button1Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Insert;

end;

procedure TPOSTOV.Button2Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Post;

end;

procedure TPOSTOV.Button3Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Delete;

end;

end. unit UPPOS unit UPPOS;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, DB, ADODB, Grids, DBGRIDS, STDCTRLS;

type

TPPOS = class(TFORM)

Label1: TLABEL;

Label2: TLABEL;

Label3: TLABEL;

Label4: TLABEL;

Button1: TBUTTON;

Edit1: TEDIT;

Edit2: TEDIT;

Edit3: TEDIT;

Edit4: TEDIT;

DBGRID1: TDBGRID;

DATASOURCE1: TDATASOURCE;

ADOTABLE1: TADOTABLE;

Label5: TLABEL;

Edit5: TEDIT;

Label6: TLABEL;

Edit6: TEDIT;

procedure Button1Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

PPOS: TPPOS;

implementation

{$R *.dfm} procedure TPPOS.Button1Click(Sender: TOBJECT);

var filtr, // формируемая строка фильтра add: string;

begin

ADOTABLE1.filtered:=false;

filtr:="";

if length(edit1.text) > 0 then filtr:= " №_Товара LIKE " QUOTEDSTR(Edit1.Text);

if length(edit2.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Фирма LIKE " #39 Edit2.Text "%" #39;

end;

if length(edit3.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Количество LIKE " #39 Edit3.Text "%" #39;

end;

if length(edit4.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Стоимость LIKE " #39 Edit4.Text "%" #39;

end;

if length(edit5.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Скидка LIKE " #39 Edit5.Text "%" #39;

end;

if length(edit6.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Дата LIKE " QUOTEDSTR(Edit6.Text);

end;

if length(filtr) > 0 then begin

ADOTABLE1.Filter:= filtr;

ADOTABLE1.filtered:=true;

end else Showmessage("Все поля пусты!");

end;

end. unit UPT unit UPT;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, DB, Grids, DBGRIDS, STDCTRLS, ADODB;

type

TPT = class(TFORM)

Button1: TBUTTON;

Edit1: TEDIT;

Edit2: TEDIT;

Edit3: TEDIT;

Edit4: TEDIT;

Label1: TLABEL;

Label2: TLABEL;

Label3: TLABEL;

Label4: TLABEL;

DBGRID1: TDBGRID;

DATASOURCE1: TDATASOURCE;

ADOTABLE1: TADOTABLE;

procedure Button1Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

PT: TPT;

implementation uses UDM, UHOME;

{$R *.dfm} procedure TPT.Button1Click(Sender: TOBJECT);

var filtr, // формируемая строка фильтра add: string;

begin

ADOTABLE1.filtered:=false;

filtr:="";

if length(edit1.text) > 0 then filtr:= "Название LIKE " #39 Edit1.Text "%" #39;

if length(edit2.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Производитель LIKE " #39 Edit2.Text "%" #39;

end;

if length(edit3.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Количество LIKE " #39 Edit3.Text "%" #39;

end;

if length(edit4.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Цена LIKE " #39 Edit4.Text "%" #39;

end;

if length(filtr) > 0 then begin

ADOTABLE1.Filter:= filtr;

ADOTABLE1.filtered:=true;

end else Showmessage("Все поля пусты!");

end;

end. unit UPDOS unit UPDOS;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, DB, ADODB, STDCTRLS, Grids, DBGRIDS;

type

TPDOS = class(TFORM)

Label1: TLABEL;

Label3: TLABEL;

DBGRID1: TDBGRID;

Edit1: TEDIT;

Edit2: TEDIT;

Label6: TLABEL;

Button1: TBUTTON;

Edit6: TEDIT;

DATASOURCE1: TDATASOURCE;

ADOTABLE1: TADOTABLE;

procedure Button1Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

PDOS: TPDOS;

implementation uses UDM;

{$R *.dfm} procedure TPDOS.Button1Click(Sender: TOBJECT);

var filtr, // формируемая строка фильтра add: string;

begin

ADOTABLE1.filtered:=false;

filtr:="";

if length(edit1.text) > 0 then filtr:= "Название_товара LIKE " #39 Edit1.Text "%" #39;

if length(edit2.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Количество LIKE " #39 Edit2.Text "%" #39;

end;

if length(edit6.text) > 0 then begin if length(filtr) > 0 then add:= " and " else add:="";

filtr:=filtr add "Дата LIKE " QUOTEDSTR(Edit6.Text);

end;

if length(filtr) > 0 then begin

ADOTABLE1.Filter:= filtr;

ADOTABLE1.filtered:=true;

end else Showmessage("Все поля пусты!");

end;

end. unit UDM;

interface uses

SYSUTILS, Classes, DB, ADODB;

type

TDATAMODULE1 = class(TDATAMODULE)

ADOCONNECTION1: TADOCONNECTION;

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

DATAMODULE1: TDATAMODULE1;

implementation

{$R *.dfm} end. unit UDOSTOV unit UDOSTOV;

interface uses

Windows, Messages, SYSUTILS, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, DB, ADODB, STDCTRLS, Mask, DBCTRLS, Grids, DBGRIDS;

type

TDOSTOV = class(TFORM)

Label1: TLABEL;

Label3: TLABEL;

DBGRID1: TDBGRID;

DBEDIT1: TDBEDIT;

DBEDIT2: TDBEDIT;

DBEDIT3: TDBEDIT;

Button1: TBUTTON;

Button2: TBUTTON;

Button3: TBUTTON;

Button4: TBUTTON;

DATASOURCE1: TDATASOURCE;

ADOTABLE1: TADOTABLE;

Label2: TLABEL;

procedure Button1Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button3Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button2Click(Sender: TOBJECT);

procedure Button4Click(Sender: TOBJECT);

private

{ Private declarations } public

{ Public declarations } end;

var

DOSTOV: TDOSTOV;

implementation uses UDM;

{$R *.dfm} procedure TDOSTOV.Button1Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Insert;

end;

procedure TDOSTOV.Button3Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Delete;

end;

procedure TDOSTOV.Button2Click(Sender: TOBJECT);

begin

ADOTABLE1.Post;

end;

procedure TDOSTOV.Button4Click(Sender: TOBJECT);

begin

Close;

end;

end.

Високорівнева концептуальна модель «Сутність - звязок» або ER-модель

IMG_fb8634bd-9066-467b-95be-e205b03c526d

Структурна схема реляційної бази даних

IMG_436ebb6a-847a-4c9d-9b0c-b95c57a6622a

Головна форма

IMG_64dd8357-9c67-4fd4-a54a-5cb75f7ff6e1

Список товарів

IMG_f072d515-1c22-4b57-a191-7bf01eb9646e

Доставка товару

IMG_fbf6a6b9-d0c8-409f-ba36-0ccc2466839e

Поставка товару

IMG_760cb5b6-6db3-4df7-8524-1eae44dc2e9a

Варіанти пошуку

IMG_c4d968d9-2c16-4988-b9d0-c84a991b5a7b

Пошук «По товарам»

IMG_bf5e8868-9021-42ce-91cd-466e0ce221fb

Пошук «По поставці»

IMG_b8fe27e5-d2c6-433b-a3e5-9a738061be0f

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?