Розробка алгоритмічного програмного забезпечення інформаційних систем - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 133
Загальні відомості про С Builder. Метод найменших квадратів. Побудова лінійної емпіричної формули. Робота з базою даних MSql засобами PHP. Розрив з’єднання з сервером. Екранування спец-символів. Знаходження функції за методом найменших квадратів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для боротьби з цією складністю безперервно розробляються все нові засоби, що дозволяють збільшувати рівень абстракції і спрощувати процес програмування і перевірки. Проектування - розробка проектної документації, що відбиває структурні і поведінкові особливості створюваної системи. Семантичний розрив при передачі знань між проектуванням і реалізацією полягає в тому, що розробник зазвичай реалізує систему відповідно до свого розуміння проектної документації. Реалізація системи не відповідає проектній документації зважаючи неформальній звязку фаз проектування та реалізації.лінійний сервер квадрат екрануванняІнтегроване середовище C Builder забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонентів у сполученні з міццю мовних засобів C , удосконаленими інструментами та різномасштабними засобами доступу до баз даних. Конструювання по способі "drag-and-drop "дозволяє створювати додаток простим перетаскуванням захоплених мишею візуальних компонентів з Палітри на форму додатка. Інспектор обєктів надає можливість оперувати із властивостями й подіями компонент, автоматично створюючи заготівлі функцій обробки подій, які наповнюються кодом і редагуються в процесі розробки. Характеристики нової форми додатки можуть бути успадковані від будь-якої іншої існуючої форми, що забезпечує централізовану репродукцію змін користувальницького інтерфейсу, полегшує контроль за кодом і зменшує тимчасові витрати на введення нових якісних атрибутів. Перебуваючи в середовищі об‘єктно - орієнтованого Програмування C Builder, компоненти можна використати безпосередньо, міняти їхні властивості, вигляд і поводження або породжувати похідні елементи, з потрібними відмітними характеристиками.Сторінка подій (Events) інспектори обєктів показує список подій, розпізнаваних компонентом (програмування для операційних систем із графічним користувальницьким інтерфейсом, зокрема, для Windows 95 або Windows NT пре думає опис реакції проекту на ті або інші події, а сама операційна система займається постійним опитуванням компютера з метою виявлення настання якої-небудь події). Кожен компонент має свій власний набір оброблювачів подій. В C Builder варто писати функції, називані оброблювачами подій, і звязувати події із цими функціями. Створюючи оброблювач тої чи іншої події, ви доручаєте програмі виконати написану функцію, якщо ця подія відбудеться. Для того, щоб додати оброблювач подій, потрібно вибрати на формі за допомогою миші компонент, якому необхідний оброблювач подій, потім відкрити сторінку подій інспектори обєктів і двічі клацнути лівою клавішею миші на колонку з поруч із подією, щоб змусити C Builder згенерувати прототип оброблювача подій і показати його в редакторі коду.Файли, що утворять додаток - форми та модулі - зібрані в проект. За замовчуванням проект спочатку містить файли для однієї форми та вихідного коду одного модуля. Щоб додати модуль або форму до проекту, потрібно клацнути правою кнопкою миші та вибрати пункт New Form з контекстного меню. Можна також додавати існуючі форми та модулі до проекту, використовуючи кнопку Add контекстного меню менеджера проектів і вибираючи модуль або форму, яку потрібно додати. Якщо вибрати кнопку Options у менеджері проектів, відкриється діалогова панель опцій проекту, у якій можна вибрати головну форму проекту, визначити, які форми будуть створюватися динамічно, які параметри компіляції модулів (у тому числі створених в Delphi 2.0, тому що C Builder може включати їх у проекти) і компонування.IMG_af6814f6-d19d-4ca7-a224-2b178f905ad1

IMG_2b1155f6-fffa-43c6-9f91-790e11a87c6cУ процесі вивчення різних питань природознавства, економіки і техніки, соціології, педагогіки доводиться на основі великої кількості дослідних даних виявляти суттєві фактори, які впливають на досліджуваний обєкт, а також встановлювати форму звязку між різними звязаними одна з одною величинами (ознаками). Нехай у результаті досліджень дістали таку таблицю деякої функціональної залежності: Таблиця 1 Емпіричні формули мають велике практичне значення, вдало підібрана емпірична формула дає змогу не тільки апроксимувати сукупність експериментальних даних, «згладжуючи» значення величини Процес побудови емпіричних формул складається з двох етапів: встановлення загального виду цієї формули і визначення найкращих її параметрів. Найточніші значення коефіцієнтів емпіричної формули визначають методом найменших квадратів.Пряма (2), обумовлена рівняннями (8) та (9), називається прямою, отриманої за методом найменших квадратів (цією назвою підкреслюється те, що сума квадратів S має мінімум). Рівняння (8) і (9), з яких визначається пряма (2), називаються нормальними рівняннями. Помножимо ліву і праву частини кожного з цих рівнянь на коефіцієнт при першій невідомої a (тобто на x1, x2, ..., xn) і складемо отримані рівняння, в результаті отримала перший нормальне рівняння (8). Помножимо ліву і праву частини кожного з цих рівнянь на коефіцієнт при другій невідомої b, тобто на 1, і складемо отри

План
Зміст

Вступ

Розділ I. Теоретичний матеріал

1.1 Загальні відомості про С Builder

1.2 Середовище розробки С Builder

1.2.1 Компоненти

1.2.2 Події

1.2.3 Менеджер проектів

1.2.4 Створення додатків

Розділ II. Імітаційне моделювання прикладних задач

2.1 Метод найменших квадратів

2.2 Побудова лінійної емпіричної формули

Розділ III. Розробка розподіленої інформаційної системи

3.1 Робота з базою даних MSQL засобами PHP

3.1.1 Поэднання з сервером

3.1.2 Розрив зєднання з сервером

3.1.3 Створення бази даних

3.1.4 Обробка помилок

3.1.5 Автоматизація підключення до бази даних

3.2 SQL-запити

3.2.1 Створення таблиці

3.2.2 Редагування запитів

3.3 MSQL та проблеми захисту

3.3.1 Екранування спецсимволів

3.3.2 Шаблони запитів IPLACEHOLDERS

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?