Розробка абстрактного класу pruzhyna в об’єктно-орієнтованому програмуванні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 136
Поняття абстрактного класу в об’єктно-орієнтованому програмуванні. Описання класу pruzhyna, створення консольної програми для обчислення коефіцієнта передачі пружини стискання з циліндричної проволоки круглого перетину за заданою формулою і параметрами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Коефіцієнт передачі пружини стискання з циліндричної проволоки круглого перетину обчислюється за формулою: IMG_41db7c8c-66d9-46ed-bd23-8a9467041e99 , де D - діаметр пружини, d - діаметр проволоки, n - кількість робочих витків пружини, G - модуль зсуву. Суть відмінності від інших абстрактних типів даних полягає у тому, що при заданні типу даних клас визначає одночасно і інтерфейс, і реалізацію для всіх своїх екземплярів, а виклик метода - конструктора є обовязковим. Спочатку я створив абстрактний клас object та визначив в ньому поле К і чисті віртуальні функції virtual void fileread()=0, virtual void calcu()=0, virtual void filesave ()=0. Далі я створив похідний клас від object - клас pruzhyna, у якому визначив поля D, d, n, G, конструктори - пустий, з ініціалізацією та копіювання, перевантажені операції = =, ! =, , > = та операції лівого і правого зсувів, описав функції, прототипи яких містяться у абстрактному класі, реалізував головну функцію void main(), у якій по черзі перевірив працездатність кожного з елементів даних, конструктори та методи.В результаті виконання курсової роботи я вдосконалив своє вміння розробки програм з принципами ООП, вдосконалив вміння використовувати віртуальні функції, перевантажені оператори, роботу з файлами та потоками.

План
Зміст

Постановка задачі

Пояснювальна записка

Опис послідовності дій

Пояснення призначення кожної з функцій

Пояснення призначення кожного з ідентифікаторів

Код програми

Результати роботи програми

Література

Вывод
В результаті виконання курсової роботи я вдосконалив своє вміння розробки програм з принципами ООП, вдосконалив вміння використовувати віртуальні функції, перевантажені оператори, роботу з файлами та потоками.

Мною була створена консольна програма для обчислення коефіцієнта передачі пружини стискання з циліндричної проволоки круглого перетину за заданою формулою і заданими параметрами та порівняння таких коефіцієнтів передачі пружини стискання з циліндричної проволоки круглого перетину у двох обєктів класу pruzhyna.

Список литературы
1. Конспект лекцій з дисципліни «Алгоритмічні мови»

2. Б. Страуструп - Язык программирования С . Второе дополненное издание

3. - інформація по С

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?