Розрахунок захисту кабельної лінії - Доклад

бесплатно 0
4.5 65
Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній. Визначення струмів міжфазних коротких замикань та при однофазних замиканнях на землю. Розрахунок релейних захистів. Загальна схемотехніка релейних захистів. Релейна автоматика кабельних ліній.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Києва є цікавою і на різних етапах багатою на розробки інженерних працівників, які зробили вагомий внесок у технічне удосконалення та надійність мереж. 1933 року вперше в СРСР інженери Маркевич В.П., Бєлінський В.М. та інші впровадили індуктивний метод визначення проходження траси та місця пошкодження кабелю, а інженери Іносов В.Л. та Корнієнко Є.Ф. також вперше в країні розробили та впровадили пристрої релейного захисту на змінному оперативному струмі із швидконасичуваними трансформаторами. Інженери Іносов В.Л. та Слонім О.Я. розробили і впровадили оригінальну кабельну воронку для зовнішніх пристроїв, яка дала можливість виконувати кабельний ввід від повітряних мереж. 1934 року застосовували захист від замикання на "землю" кабельних мереж, диференційний захист генераторів за принципом порівняння контрольних кіл. 1979 р., було розроблено та впроваджено в роботу покажчик замикання кабелів "УЗК-1" малих габаритів та прискореного пошуку пошкодження ділянок мереж, покажчик струму короткого замикання "УТКЗ-2Л", автоматичний регулятор налагодження компенсації.Струм навантаження кожної кабельної лінії залежить від кількості підключених до неї трансформаторів 10/0,4 КВ і в нормальному режимі визначається за формулою, , А, (2.1) де - сумарна номінальна потужність одного або декількох трансформаторів 10/0,4 КВ, підключених до кожної лінії, КВА; Максимальний струм навантаження лінії у післяаварійному режимі визначають для випадку виходу з ладу одного з трансформаторів підстанції 10/0,4 КВ, коли другий працює з перевантаженням 140%, тобто . Поперечний переріз кожної з кабельних ліній розраховують за економічною щільністю струму, тобто , (2.3) де - розрахункове значення поперечного перерізу лінії, мм ; За розрахунковими значеннями поперечного перерізу приймають, як правило, найближче в більшу або меншу сторону стандартне значення поперечного перерізу згідно з , які наведені в додатку А, табл.Розрахунок струмів у кабельних лініях при міжфазних коротких замиканнях виконують на основі схеми заміщення, приклад якої показаний у контрольному прикладі в Додатку В. Величини активних і реактивних опорів схеми заміщення визначають наступним чином. Триобмотковий трансформатор в режимах короткого замикання представляється трипроменевою схемою заміщення (рис.2.1) тільки з індуктивними опорами розсіювання, бо триобмоткові трансформатори виготовляють потужністю більше 6300 КВА і первинною напругою більше 110 КВ, що дозволяє нехтувати активним опором трансформатора. Трансформатори з розщепленою обмоткою низької напруги представляють трипроменевою схемою заміщення (рис.2.1), в якій один промінь відповідає обмотці високої напруги, а два інших - розщепленій обмотці низької напруги, що складається з двох обмоток НН1 та НН2, потужність кожної з яких дорівнює половині потужності обмотки високої напруги. ХВН = 0.125 ХВН-НН,ХНН1= ХНН2 = 1.75 ХВН-НН, (2.9) де ХВН-НН - індуктивний опір трансформатора при паралельному зєднанні розщеплених обмоток, який визначається за першою формулою (2.8) і за напругою короткого замикання відповідно до паралельного зєднання розщеплених обмоток, про що вказується у паспорті на трансформатор, тому що в даному випадку індуктивні опори схеми заміщення дорівнюють його повному опору.Однофазне замикання жил кабельних ліній на землю через заземлену металеву оболонку кабелів має свої особливості, обумовлені режимом ізольованої нейтралі мережі 10 КВ. Кожна жила кабельної лінії має ємність відносно металевої оболонки кабеля, яка з‘єднана із заземлюючим пристроєм на підстанції 110/10 КВ і, отже, має ємність відносно землі. При замиканні однієї жили кабеля на його металеву оболонку і, отже, на землю ємнісний струм у цій пошкодженій жилі зростає у три рази відносно власного ємнісного струму. У загальному випадку мережа 10 КВ складається з декількох кабельних ліній і ємності кожної з жил відносно землі додаються. Це означає, що при замиканні однієї жили будь-якої з кабельних ліній її ємнісний струм буде визначаться сумарною ємністю мережі відносно землі: .Перший ступінь струмового захисту - струмова відсічка без витримки часу - захищає кабельну лінію і частково обмотку 10 КВ трансформаторів 10/0,4 КВ від міжфазних коротких замикань. Уставку спрацьовування струмової відсічки розраховують, виходячи з наступних умов: 1) вона повинна захищати всю лінію і частково первинні обмотки трансформаторів 10/0,4 КВ; 2)вона не повинна спрацьовувати при коротких замиканнях на стороні 0,4 КВ трансформаторів і при кидках струмів при їх вмиканні під напругу, за формулою >1.2, (2.20) де - струм в лінії при однофазному к.з. на шинах 0,4 КВ визначають за формулою: , (2.21) де - струм в лінії при трифазному к.з. на шинах 0,4 КВ. Якщо уставка (струм) спрацьовування МСЗ не відповідає вимогам ПУЕ за коефіцієнтом чутливості МСЗ, то необхідно використати комбінований струмовий захист з пуском за мінімальною напругою або симетричними складовими за напругою чи струмом [3,4,5]. Уставку витримки часу при спрацьовуванні МСЗ ви

План
Зміст

1. ВСТУП

2. ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ЗАХИСТУ

2.1 Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній

2.2 Розрахунок струмів міжфазних коротких замикань

2.3 Розрахунок струмів при однофазних замиканнях на землю

2.4 Вибір і розрахунок релейних захистів

3. ЗАГАЛЬНА СХЕМОТЕХНІКА РЕЛЕЙНИХ ЗАХИСТІВ

3.1 Вибір типових схем релейних захистів

3.2 Вибір і розрахунок електричних апаратів

3.3 Релейна автоматика кабельних ліній

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?