Розрахунок загального зростання прибутку підприємства - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 102
Визначення необхідного обсягу випуску продукції підприємства в цілому за рік. Розрахунок потреб в матеріалі кожного виду, вартості матеріальних запасів, заробітної плати основних виробничих робітників, загального прибутку. Складення кошторису витрат.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
А на кінець планового року передбачені запаси готової продукції у розмірі: А - 1000 шт., В - 1000 шт., С - 2000 шт., D - 20000 шт., що повязано зі стрімким підвищенням попиту на продукцію в наступному прогнозному періоді. На допоміжних і обслуговуючих роботах зайняті 110 працівників, їх праця оплачується погодинно, середня тарифна ставка складає 34,2 грн. фонд часу роботи одного працівника складає 1740 год. Нарахування на заробітну плату складають: в пенсійний фонд - 33,2%; у фонд страхування від тимчасової втрати працездатності - 1,5%; у фонд зайнятості - 1,3%; фонд виробничого травматизму (страхування від нещасних випадків на виробництві) - 4% (в залежності від класів професійного ризику); податок з доходів фізичних осіб - 15%. Крім цього, підприємство щомісячно несе витрати на: заробітну плату управлінського персоналу - 150200 грн.; амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення - 70860 грн.; проведення аудиту - 28400 грн.; страхування майна - 18000 грн.; службові відрядження адміністративного персоналу - 4000 грн.; розрахунково-касове обслуговування банку - 4000 грн.; дослідження ринку (маркетинг) - 30000 грн.; заробітну плату продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут - 20000 грн.; відрядження працівників, зайнятих збутом - 40000 грн.; транспортування і страхування готової продукції - 16000 грн.; презентації та виставка - 65000 грн.; опалення, освітлення, водопостачання цеху - 15000 грн.; опалення, освітлення, водопостачання цеху заводоуправління - 5000 грн.; технологічний контроль виробничого процесу - 10100 грн. річна величина амортизаційних відрахувань основних засобів загальновиробничого призначення (в тому числі й отриманого в лізинг) складає 440500 грн. З урахуванням премій, які встановлюються в розмірі 37 %, фонд заробітної плати за рік складе: Місячний фонд заробітної плати працівників, зайнятих на допоміжних і обслуговуючих виробництвах, становить: Річний фонд заробітної плати керівництва і спеціалістів цеху становить: 6.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?