Розрахунок й оптимізація характеристик засобів передачі інформації в системах технічного захисту інформації - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 203
Аналіз аналогової системи передачі. Порівняння завадостійкості системи зв’язку. Розрахунок інформаційних характеристик системи передачі. Декодування коректуючого коду. Шифрування кодами Цезаря та Віженера. Структурна схема цифрової системи передачі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Відмінністю дискретної системи передачі від цифрової є те, що в цифровій системі джерело інформації видає повідомлення в аналоговому вигляді, а потім відбувається дискретизація по часу і квантування по рівнях. Основними параметрами дискретного джерела повідомлень є ентропія, коефіцієнт надлишковості і продуктивність, які разом з імовірністю помилки на виході декодера визначають ефективність системи передачі. На рис.2 передавач містить у собі кодер коректуючого коду, шифратор та модулятор, а приймач - демодулятор, дешифратор та декодер коректуючого коду. Шифратор - це пристрій,що виконує логічну функцію перетворення n-розрядного коду в k-розрядний m-ковий(найчастіше двійковий) код. Для передачі неперервним каналом по лінії звязку з постійними параметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовують модуляцію гармонічного носія сигналу.Проведено розрахунки й аналіз характеристик систем звязку в СТЗІ. Для підвищення точності передачі в цифрових системах передачі інформації застосовують завадостійке кодування. Щоб усунути негативне накопичення адитивних завад на ретрансляторах сигнали підсилюють та проводять демодуляцію з відновленням переданих кодових символів. Цифрові системи мають ряд переваг: висока завадостійкість ; Дана система передачі інформації може використовуватись лише для захисту інформації не високої важливості (втрата котрої не завдасть серйозних збитків своєму власнику), по тій причині що у ній використовується лінійне шифрування.

Вывод
Проведено розрахунки й аналіз характеристик систем звязку в СТЗІ.

Для підвищення точності передачі в цифрових системах передачі інформації застосовують завадостійке кодування. Щоб усунути негативне накопичення адитивних завад на ретрансляторах сигнали підсилюють та проводять демодуляцію з відновленням переданих кодових символів.

Цифрові системи мають ряд переваг: висока завадостійкість ;

інтеграція системи;

можливість застосування цифрової обчислювальної техніки;

простота зєднання.

Дану систему можна використовувати у радіорелейних, супутникових або інших видах частотної чи фазової маніпуляції. Фаза ВФМ сигналу може змінюватись на , або відповідно. При цьому, якщо кількість кодуючих біт більше ніж три (8 позицій повороту фаз), то завадостійкість буде різко знижуватись. Тому для швидкісної передачі даних ВФМ не використовується. Дана система передачі інформації може використовуватись лише для захисту інформації не високої важливості (втрата котрої не завдасть серйозних збитків своєму власнику), по тій причині що у ній використовується лінійне шифрування.

Для захисту інформації від витоку в такому каналі звязку можна скористатись наступними методами та заходами: - використанням екранованого кабелю та прокладка проводів та кабелів в екранованих конструкціях;

- встановленням на лініях звязку високочастотних фільтрів;

- побудовою екранованих приміщень («капсул»);

- використанням екранованого обладнання;

- встановленням активних систем зашумлення;

- створенням контрольованої зони.

Список литературы
1. А.Г. Зюко и др. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов / - М.: Радио и связь, 1986.

2. Панфилов И.П., Дырда В.Е.. Теория электрической связи: Учебник для техникумов. - М.: Радио и связь, 1991.

3. Хорошко В. А. Методы и средства защиты информации / В. А. Хорошко, 4. Домарев В. В. Безопасность информационных технологий. Методология создания систем защиты / В. В. Домарев. - К. : ООО «ДС», 2001. - 688 с.

5. Шнайер Брюс. Прикладная криптография 2-е издание. Протоколы, алгоритмы и исходные тексты на языке С / Брюс Шнайер. - М. : Триумф, 2002. - 816 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?