Розрахунок водовідливної установки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 66
Визначення нормального й максимального припливів. Необхідний орієнтовний напір насоса. Розрахунок потрібного діаметра трубопроводу і його вибір. Визначення потужності електродвигуна й вибір його типу. Захист апаратури й насосів від гідравлічних ударів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розробка корисних копалин підземним і відкритим способами характеризується значними припливами підземних вод. При осушенні родовищ осушувальні роботи мають за мету завчасно знизити припливи й напори вод, а так само здійснити їхній плавний перехід за межі карєрного поля. Для видалення води з карєру обладнаються складні водовідливні установки, безперебійна робота яких забезпечує безпечне відпрацьовування родовищ і створює необхідні умови праці.При позитивній висоті усмоктування ставиться знак “ ”, при негативній висоті - “-“ , - перевищення зливу води на поверхні щодо устя стовбура, 1,5(2 м; Орієнтовно виробляється вибір типу насоса, для чого будується ескізний графік характеристики насосів, близьких до параметрів насосної установки (Нн, Qн). Виписується з каталогу тип насоса і його марка із вказівкою подачі й напору на одне колесо. До трубопроводу предявляються наступні вимоги: - доступність для огляду й ремонту; Обрані стандартні діаметри трубопроводу перевіряються по швидкості руху води: (1.9) де - стандартний внутрішній діаметр трубопроводу, м.При відключенні електродвигунів насосів, що подають воду по напірних трубопроводах у відкриті ємкості, процес гідравлічного удару протікає в такий спосіб. При наявності зворотних клапанів на напірних лініях насосів зміна напряму руху води в трубопроводі викликає закриття їхніх дисків, що різко сповільнює рух потоку й значно підвищує тиск - відбувається гідравлічний удар. Засобу захисту від гідравлічного удару можна розділити на дві більші групи: перша - засобу захисту, призначені для скидання води з напірних трубопроводів, друга - засобу захисту, що перешкоджають розвитку значних швидкостей руху води у зворотному напрямку. Скидання води через насоси - найбільш простий і дешевий засіб захисту, не потребуюче яких-небудь додаткових витрат, однак при цьому виникає реверсивне обертання роторів насосних агрегатів, що в окремих випадках може перевищити припустиме (як для насоса, так і для електродвигуна) Іноді для зменшення реверсивної частоти обертання можна обмежити скидання води, здійснюючи його через обвідні лінії до зворотних клапанів на напірних лініях насосів. До засобів захисту від гідравлічного удару, що перешкоджає розвитку значних швидкостей, ставляться: впуск повітря в місця утворення розривів потоку в трубопроводі з наступним стиском повітря, для чого на трубопроводі встановлюють аераційні клапани (клапани для впуску й защемлення повітря - КВЗП), які відкриваються при зниженні тиску в трубопроводі нижче атмосферного, забезпечуючи впуск повітря в трубопровід, і закриваються при підвищенні тиску більше атмосферного.Виробнича діяльність людини вносить певні зміни, у процеси, що відбуваються в природній екологічній системі, і викликає тим самим порушення рівноваги між окремими її елементами. Більшість гідрологічних порушень повязане з попередньою підготовкою поверхні родовища і його експлуатації: - перенос русявів водотоків, що протікають по поверхні над площею залягання корисних копалин; Води, що витягаються при видобутку корисних копалин розділяються на шахтні, карєрні й дренажні. Дренажні води утворяться за рахунок влучення підземних і поверхневих у гірські виробітки, але на відміну від шахтних і карєрних вони не піддані забрудненню, тобто в більшості випадків ставляться до нормативно-чистого. Дренажні води утворяться в тих гірських виробітках, де не ведуться гірські роботи, тому вони не піддаються забрудненню зваженими частками й нафтопродуктами.У курсовому проекті відповідно до вихідних даних зроблений розрахунок насосної станції шахтного типу. Також у курсовому проекті зроблений вибір типу насоса ЦНСК-500-160-800, марка двигуна ВАО630M4.

Вывод
У курсовому проекті відповідно до вихідних даних зроблений розрахунок насосної станції шахтного типу. Глибина шахти 250 метрів, максимальний годинний приплив 400 м3/година. Також у курсовому проекті зроблений вибір типу насоса ЦНСК-500-160-800, марка двигуна ВАО630M4. Розраховано діаметри усмоктувальних і нагнітального трубопроводів. Діаметр усмоктувального трубопроводу - 299 мм, нагнітального - 245 мм. Коефіцієнт корисної дії насосної установки 80%.

Освітлено питання екології при відкритих гірських роботах, техніки безпеки при експлуатації насосної станції в карєрі. У спеціальній частині розглянуте питання про захист водовідливного встаткування від гідравлічних ударів.

Список литературы
1. Алексєєв В.В. Стаціонарні машини - К., 2002.

2. Картавий Н.Г. Стаціонарні установки - К., 2005.

3. Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Гірська механіка. - К., 2004.

4 Хаджиков Р.Н., Бутаков С.А. Збірник прикладів і завдань по гірській механіці. - К., 2001.

5. Попов В.Н. Водовідливні установки. Довідковий посібник. - К., 1991.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?