Розрахунок водопроводу і водопостачання для потреб міста - Практическая работа

бесплатно 0
4.5 106
Системи протипожежного водопостачання міста. Визначення розрахункових витрат для потреб міста. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі, водонапірної башти, резервуарів чистої води. Підбір насосів для насосної станції першого та другого підйомів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою виконання розрахунково-графічної роботи з протипожежного водопостачання являється вивчення вимог нормативних документів щодо протипожежного водопостачання, а також оволодіння навичками проектування цих систем для подальшого використання одержаних знань в професійній діяльності працівника цивільного захисту.Розрахункова добова витрата води (середня за рік) на господарсько-питні потреби населення ([4] п.2.1 табл.1, п.2.2 (додаток 2 метод вказівок): м3/доб, (1.1) де Nж = 14000 - кількість жителів у місті (за вихідними даними), чоловік; qж = 150 - норма витрат води на господарсько - питні потреби на одного жителя ([4] п.2.1 табл.1 або додаток 2), л/ (доб. Розрахункова витрата в добу найбільшого водоспоживання для господарсько - питних цілей міста (2.3) складає м3/доб, (1.3) де Кмах доб = 1,2 - коефіцієнт добової нерівномірності водоспоживання ([4] п.2.2).При відсутності даних щодо площі та видах благоустрою території, витрата води на поливку та мийку вулиць, поливку зелених насаджень визначається за [4] прим.1 до табл.3.Змінне водоспоживання на виробничі потреби складає м3/зм, (1.7) де = 1 - кількість одиниць продукції виробленої за зміну (за вихідними даними), = 480 м3/ (1т пряжи) - витрати води на виробничі потреби для вироблення одиниці продукції.Витрата води на господарсько - питні потреби за кожну зміну (1.10) складає: м3/зм, (1.10) де Nг. ц.Розрахункова витрата води на приймання душу для зміни (1.12) м3/зм, (1.12) де - кількість встановлених душових сіток, - робочих, що приймають душ після робочої зміни (70%);Для визначення години максимального водопостачання всіма споживачами населеного пункту та підприємства, складається таблиця 1.1 При заповненні колонок 2 (при =1,63»1,6) та 7 (при =3) використовувався додаток 5. За результатами колонки 9 визначається розрахункова максимальна годинна витрата води -.Витрати води на зовнішнє пожежогасіння складають: в населеному пункті - [4] табл.5 (додаток 4) (витрата води для суспільної будівлі окремо не враховується) л/с;Задачею гідравлічного розрахунку мереж є: перевірка діаметрів трубопроводів магістральної мережі на пропуск витрат води під час пожежогасіння;=60 3,75=63,75 м3/год - зосереджені витрати води складаються з витрат води для всіх потреб виробничого підприємства в годину максимального водоспоживання (таблиця 1.1, сума значень колонок № 5, 6 та 8 в годину максимального водопостачання). Визначення шляхових витрат води по ділянках мережі (2.2) занесено до таблиці 2.1 (номера ділянок вказані на плані мережі при її трасуванні). Виробниче підприємство забирає з мережі воду для своїх потреб з вузла № 5, тобто у всіх інших вузлах№ вузла №№ ділянок, що складають вузол , л/с Вузлові витрати Qвузл, л/сВитрати води по ділянках визначалися починаючі з диктуючої точки - вузла 5: л/с; (2.3) (2.4) для вузла 6: л/с; (2.5) для вузла 6: .Приймається, що найбільш не сприятлива ситуація з подачею води може бути при забирання витрат на пожежогасіння з диктуючої точки.Перевірка проводиться шляхом визначення швидкості руху води по мережі під час пропуску пожежних витрат та порівняння її з нормативною. Швидкість руху води на повинна перевищувати 2,5 м/с.Втрати напору у мережі повинні бути розраховані для роботи мережі до виникнення пожежу та під час пожежогасіння. Втрати напору визначаються по заданим діаметрам та витратам на ділянках водопровідної мережі за формулою: , м (2.16) Ділянка Діаметр трубопроводу ділянки, мм Питомий опір трубопроводу Витрата води по ділянці qділ, л/с Довжина ділянки, м Втрати напору на ділянці, мзбереження недоторканого запасу води на гасіння однієї зовнішньої та однієї внутрішньої пожежі протягом 10 хвилин з урахуванням максимальних витрат на інші потреби; Необхідний напір води створюється завдяки гідростатичному напору води з баку башти.Обєм баку водонапірної башти визначається відповідно до п.9.1 [4] як сума регулюючого та недоторканого запасу. Регулюючий обєм баку водонапірної башти призначений для регулювання нерівномірності водоспоживання, тобто різниці між подачею насосів насосної станції ІІ підйому та водорозбору з мережі. Якщо подача насосів перевищує водоспоживання вода надходить до баку башти. При підвищенні водозбору - накопичена у баці вода поступає до мережі додатково до подачі насосів.Водонапірна башта повинна бути встановлена на самій високій точці мережі, тобто проектуємо її в вузлі 5.Приймається типова безшатрова залізобетонна башта з стальним баком.Загальний обєм резервуарів чистої води складається з величини регулюючого обєму та обєму недоторканного запасу води ([4], п.9.1).Насосна станція першого підйому працює в рівномірному режимі та подає воду через очисні споруди до резервуарів чистої води. Тобто кожен час насосі подають РНС-І= 100/24 4,17%. Розрахункові витрати для насосів складають: до пожежі (5.1) м3/год, (5.1) де 4,17 - щогодинна подача води насосами,% від розрахункової витраті води, що визначалась в п.1.4 за формулою (1.16); Розрахунковий напір насосів для насосної станції першого підйому складає: до пожежі (5.4) м, (

План
Зміст

Вступ

1. Визначення розрахункових витрат для потреб міста

1.1 Господарчо-питні потреби населення

1.2 Поливка зелених насаджень та мийка вулиць

1.3 Визначення розрахункових витрат для потреб підприємства

1.3.1 Витрата води на виробничі потреби

1.3.2 Господарсько-питні потреби робочих та службовців на виробничому підприємстві

1.3.3 Витрата води на приймання душу

1.4 Визначення погодинного водоспоживання населеного пункту та підприємства

1.5 Визначення витрат води для пожежогасіння

2. Гідравлічний розрахунок водопровідної мережі населеного пункту

2.1 Визначення розрахункових витрат води на ділянках мережі

2.1.1 Визначення рівномірно розподілених витрати води по довжині мережі населеного пункту

2.1.2 Визначення вузлових витрат води

2.1.3 Визначення витрат по ділянкам мережі

2.1.4 Визначення витрат по ділянкам мережі при пропуску пожежних витрат

2.2 Перевірка діаметрів трубопроводів ділянок мережі на пропуск пожежних витрат води

2.3 Визначення втрат напору у водопровідній мережі

3. Розрахунок водонапірної башти

3.1 Визначення обєму баку водонапірної башти

3.2 Розрахунок висоти водонапірної башти

3.3 Вибір типової конструкції водонапірної башти

4. Розрахунок резервуарів чистої води

4.1 Визначення обєму резервуарів чистої води

5. Підбір насосів для насосної станції першого підйому

5.1 Визначення розрахункових витрат води насосної станції першого підйому

5.2 Визначення розрахункового напору насосної станції першого підйому

6. Підбір насосів для насосної станції другого підйому

6.1 Визначення режиму роботи насосів НС-ІІ

6.2 Визначення напорів насосів НС-ІІ

6.3 Вибір принципу будови НС-ІІ

6.4 Вибір робочих та пожежних насосів для НС-ІІ

Висновок

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?