Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 139
Схема роботи та розрахунок потужності технологічної лінії. Розрахунок трудових витрат на виготовлення одиниці продукції, виробничої, повної собівартості, відпускної ціни. Вибір стратегії підприємства, розрахунок чистого прибутку, прогноз обсягів продажу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, а саме виробити уміння узагальнювати отримані результати, порівнювати їх з аналогами, які має виробництво, розвиток навичок у застосуванні теоретичних знань у практичний діяльності підприємства та вивчення методи урахування змін, які виникають в економіці підприємства під час переходу до ринкової економіці. Чи його собівартість є конкурентноспроможною на ринку будівельної індустрії, та проаналізувати заходи по зменшенню витрат підприємства для створення конкурентноспроможною собівартості. В процесі рахування проекту треба визначити: 1.Найменування продукції та технічна характеристика - стінові панелі Ц ПСТ 60.12. Фактичні трудовитрати, люд-год/м3 - 2,35 Невиробничі витрати (витрати на збут), % - 1,7 План випуску продукції Опл, - 1,17 Зниження витрат робочого часу -кількість піддонів вагонеток, які знаходяться на конвеєру за годину, t - тривалість зміни, - коефіцієнтПри цьому способі технологічна лінія працює по принципу пульсуючого конвеєру , тобто форми з виробами переміщаються від поста до поста через визначений проміжок часу, необхідний для виконання самої тривалої операції.2.4 Визначаю величину внутрішньо змінних втрат у базовому році год Для цього необхідно визначити середнє значення коефіцієнта втрат: 2.5 Корисний час обладнання визначаю по наступній формулі: де - ефективний фонд робочого часу у базовому році; коефіцієнт, який враховує зміну ефективного фонду робочого часу обладнання і його продуктивності. коефіцієнт, який враховує зміну структури продукції в порівнянні з базовою. Коефіцієнти визначаються за наступними формулами: де , - ефективний фонд робочого часу обладнання в плановому та базовому роках. де ? - коефіцієнт, який враховує відносне зменшення корисного часу роботи обладнання до кінця амортизаційного терміну в наслідок фізичного зносу обладнання.До складу бригади входять робітники-відрядники та робітники-погодинники. Робітники - відрядники: бетонник 5 розряд - 2 чоловіки (2 зміни) бетонник 4 розряд - 3 чоловіки (2 зміни) бетонник 3 розряд - 3 чоловіки (2 зміни)де - чисельність робітників - відрядників. чисельність робітників - погодинників. чисельність робітників, які обслуговують виробництво.коефіцієнт, який ураховує непередбачені витрати праці.Приймається в межах 0,3-0,35. люд-год./м3.Висновок: За результатами розрахунків видно, що середня чисельність робітників складає 25 чоловік, трудовитрати по підприємству становлять 4,82 люд-год./м3, а відхилення в порівнянні з фактичною трудомісткістю становить 51%.Склад калькуляції повної собівартості одиниці продукції, яка розраховується у цілях ціноутворення. Повна собівартість включає (усі операційні витрати повязані з виробництвом продукції): 1. Витрати на підготовку і освоєння виробництва. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання. Виробнича собівартість одиниці продукції - включає п1-10коефіцієнт витрати бетону, приймаємо 2. вартість арматури, знаходиться по формулі: де - витрати арматури в кг/ коефіцієнт витрати арматури, приймаємо 1,05. грн./ вартість виготовлення каркасів, знаходиться по формулі: де - вартість виготовлення каркасів з 1т арматури. грн./ вартість збирання каркасів, знаходиться по формулі: де - вартість збирання 1т каркасів. грн./ грн./Позавиробничі витрати (витрати на збут).де - повна собівартість;Найменування калькуляційних статтей Витрати грн / м Структура собівартості в % Структура собівартості (галузева) в % Відхилення в % Витрати на підготовку і освоєння виробництва 0,52 0,33 0,1 0,23 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 21,34 13,48 8,4 5,08 Витрати на підготовку і освоєння виробництва 0,23 Більш ефективніше використовувати грошові кошти Витрати на утримання і експлуатацію обладнання 5,08 Впровадження нових технорлогій, чи оптимальний підбір обладнання призвів до зменшення витратТаб.5

Усього Сировина і матеріали, покупні матеріали Паливо і енергія ЗП і соц.відрахування Амортизаційні відрахування Інші

1 2 3 4 5 6

100% 55% 5% 26% 7% 7%

158,25 87,0375 7,9125 41,145 11,0775 11,0775Пропозиція Фактори, які забезпечують зниження Д1 - зміни структури і обсягу виробництва Збільшення обсягів продукції Д1 - зміни структури і обсягу виробництва складається в умовно-постійній частині витрат і визначається по формулі: де а - темп зростання валової продукції в плановому році (приймаємо 20%); собівартість продукції планового року, виходячи з витрат базисного; Д2 - економія витрат за рахунок оптимального підбору обладнання внаслідок чого створюються зниження амортизаційних відрахувань де Апл - плановий обсяг амортизаційних відрахувань. а - приріст обсягів продукції.5.1 Відпускна ціна визначається за наступною формулою: де - собівартість повна, грн./ ;Для побудови графіку попиту використовую слідуючи положення.1) Визначаю насиченість ринку будівельних матеріалів. O - обсяг будівельно-монтажних робіт в регіоні. 2) Визначаю максимальну насиченість ринку. 3) Визначаю собівартість продукції в т. Собівартість включає постійну і змінну ча

План
Зміст

Вступ

1. Загальні положення

2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії

2.2 Схема роботи технологічної лінії

2.3 Ефективний річний фонд робочого часу технологічної лінії

2.4 Визначення величини внутрішньо-змінних втрат

2.5 Визначення корисний часу обладнання

2.6 Визначення фактичної виробничої потужності

2.7 Визначення планової виробничої потужності технологічної лінії

2.8 Баланс виробничої потужності

2.9 Визначення втрат робочого часу

2.10 Визначення коефіцієнт зниження витрат, коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт збалансованості

3. Розрахунок трудових витрат на виготовлення одиниці продукції

3.1 Підбір бригади робітників

3.2 Визначення середнього розряду робітників

3.3 Визначення загальної кількості робітників з урахуванням змінності в їх роботі

3.4 Визначення річного виробітку на одного робітника

3.5 Розрахунок витрат праці на виготовлення річного обсягу продукції

3.6 Розрахунок трудомісткості виробництва продукції з урахуванням коефіцієнта на непередбачені витрати

3.7 Порівняння проектної трудомісткості з фактичної

3.8 Визначення проектної, одиночної трудомісткості виробництва

3.9 Порівняння загальної проектної і загальної фактичної трудомісткості з галузевими показниками

4. Розрахунок виробничої та повної собівартості одиниці продукції

4.1 Розрахунок витрат по калькуляційним статтям

4.2 Визначення виробничої собівартості

4.3 Визначення повної собівартості продукції

4.4 Визначення абсолютного відхилення отриманої собівартості від фактичної

4.5 Порівняння собівартості з аналогами по структурі

4.6 Аналіз відхилень собівартості по статтям

4.7 Поелементна структура собівартості

4.8 Розрахунок собівартості, яка запланована до випуску з урахуванням резервів виробництва

5. Проектування відпускної (продажної) ціни продукції

6. Визначення стратегії підприємства з урахуванням попиту пропозиції

6.1 Вибір критеріїв побудови графіку на продукцію підприємства. Побудова графіку попиту

6.2 Побудова графіка попиту

6.3 Побудова графіка пропозиції

6.4 Вибір стратегії підприємства та її економічне обґрунтування

7. Розрахунок чистого прибутку по обраній стратегії

8. Прогноз обсягів продажу продукції з використанням економіко-математичного моделювання

9.Формування ТЕП діяльності підприємства

Висновки

Література

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?