Розрахунок верхньої будови колії - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 61
Розрахунок елементів ВБК на міцність колії. Вибір розрахункової осі екіпажу. Методика визначення напружень на основній площадці земляного полотна. Аналіз отриманих напружень в елементах ВБК та побудова графіків залежності напружень від швидкості руху.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
середнє значення сили інерції, що викликається коливанням надресорної будови: Для всіх інших сил інерції середні значення рівні нулю: Сумарне середньоквадратичне відхилення визначається з формули: , Середньоквадратичне відхилення додаткової вертикальної сили від коливання надресорної будови приймається рівним: Середньоквадратичне відхилення сили інерції, в (КН), що виникає під час руху колеса по ізольованій нерівності на колії, визначається з формули: де: - швидкість руху. Визначимо максимум завантаження лінії впливу моментів , та максимум завантаження лінії впливу поперечних сил .Отже, Визначимо максимальне еквівалентне навантаження для розрахунків напружень в рейках від дії згинаючого моменту за формулою: Для того щоб визначити величини потрібно визначити значення . Визначимо максимум завантаження лінії впливу моментів , та максимум завантаження лінії впливу поперечних сил .Отже, Визначимо максимальне еквівалентне навантаження для розрахунків напружень в рейках від дії згинаючого моменту за формулою: Отже приймаємо: Визначимо згинальний момент та силу тиску рейки на опору за такими формулами: Визначимо ординату лінії впливу прогинів , за формулою: 1.3 Розрахунок напружень у рейках, шпалах, баласті Визначимо напруження в рейках по осі головки та підошви від дії згинаючого моменту за наступними формулами: Визначимо напруження в кромках підошви рейки та головки від вигину та кручення за наступними формулами: Де - коефіцієнт, що враховує перехід від осьових напружень в головці (в кривій ділянці колії).

Список литературы
1. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість.ЦП 0117, К., 2006 р.-167 с.

2. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України. К.:Транспорт України, 2002. - 106 с.

3. Конспект лекцій.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?