Розрахунок вентиляції виробничого приміщення - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 85
Вентиляція - один з санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують нормалізацію повітряного середовища у приміщенні. Розрахунок кількості вентиляційного повітря, мережі повітроводу. Підбір устаткування. Огляд необхідного повітрообміну при газовиділеннях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вентиляція є одним з важливих санітарно-гігієнічних заходів, що забезпечують нормалізацію повітряного середовища у приміщенні. Ефективна робота систем вентиляції сприяє також вирішенню проблеми захисту повітряного басейну. Питання з визначення кількості повітря, що подається у приміщення, вибору місця і способів його подачі й видалення, аби рішення було найбільш простим і економічним, становлять основний зміст вентиляції як науки, що спирається на загальну аеродинаміку.Вихідні данні: Цех машинного лиття Розміри приміщення - довжина 200 (м), ширина 50 (м), висота 5 (м); Виділяються шкідливі - G - газ, D - волога, Q - тепло ;BB - обмежено допустимий вміст газу в повітрі, що видаляється, л/м3;де L - необхідний повітрообмін, м3/год; D - вологовиділення в приміщенні, г/год; DB і DH - температура повітря, що видаляється і приточування, 0С; - щільність повітря, кг/м3 ; n - кількість працівників;Q - виделення в приміщення явного тепла, ккал/кг; C - теплоємність повітря, рівна 0,24 ккал/кг 0С; ТУ і ТН - температура повітря, що видаляється і приточування, 0С; n - кількість працівників;VI 1.2), що створює гравітаційний тиск, що долає опір систем припливу і витяжки або відповідне , якщо розрахунок ведеться роздільно для витяжки і припливу. По номограмах або таблицях, знаючи витрату повітря і задавшись швидкістю у воздуховоді, визначають невідомі величини: R, діаметр і динамічний тиск НД . Швидкість (див. стр.56) приймають або спочатку призначають розміри каналів по номограмі листа VII.7, а потім уточнюють швидкість, користуючись залежністю де L - годинна витрата повітря, м3/год; Втрата тиску в місцевих опорах z (кгс/м2 ) рівна де сума коефіцієнтів місцевих опорів, приймаємо по табл. Кількість повітря, що проходить через систему вентиляції або вентилятор, визначають по формулі: де LB - кількість необхідного вентиляційного повітря, м3/год;У вентиляційних установках приточувань житлових і суспільних будівель фільтри встановлюються для очищення зовнішнього повітря від пилу. При невеликій продуктивності установок застосовують проникні (листкові) фільтри тонкого очищення з періодичним очищенням фільтрів від пилу. У центральних камерах систем вентиляції великої продуктивності і в системах кондиціонування застосовують масляні фільтри харківського заводу, що самоочищаються, «Кондиціонер». Необхідну поверхню фільтру, м2 , визначають по рівнянню де QФ - питоме навантаження фільтруючої поверхні фільтру, значення якої приймають, м3/м2.год, приймають по табл. Очищення зовнішнього повітря для житлових і суспільних будівель не слід передбачати в приморських і гірських районах з чистим повітрям, а також коли огорожа повітря проводиться в зеленій зоні.Вимоги до систем вентиляції встановлюється державними санітарно-гігієнічними нормами, будівельними нормами, а також вимогами технологічних процесів.

План
Зміст

Вступ

1. Розрахунок кількості вентиляційного повітря

1.1 Необхідний повітрообмін при газовиділеннях

1.2 Необхідний повітрообмін при вологовиділеннях

1.3 Необхідний повітрообмін при тепловиділеннях

2. Підбір устаткування

2.1 Розрахунок мережі повітроводу

2.2 Розрахунок фільтру

Висновки

Література

Вывод
Вимоги до систем вентиляції встановлюється державними санітарно-гігієнічними нормами, будівельними нормами, а також вимогами технологічних процесів. Залежно від типу та призначення приміщення, ці вимоги регламентують продуктивність вентиляції, гранично допустиму концентрацію (ГДК) шкідливих речовин в приміщеннях, температуру та вологість повітря, рівень шуму, що генерується чи передається вентиляційною системою, швидкість потоку повітря у повітропроводах та інші параметри.

Список литературы
1. Справочник по теплоснабжению и вентиляции (издание 4-е, переработанное и дополненное). Книга 2-я. Р. В. Щекин, С.М. Кореневский, Г. Е. Бем, (Ф. И. Скороходько), Е. И. Чечик, Г. Д. Соболевский, В. А. Мельник, О. С. Кореневская. Киев, «Будівельник», 2010, стр. 352.

2. Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М. Табачник В. Е., Ефанов Е, М.- Киев: Будивельник, 2008.- 256 с.

3. Цодиков В. Я. Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Недра», 1975. 568 с.

4.ГОСТ 2.702-85. ЕСКД. Правила виконання електричних схем.-Введен 01.01.85.

5. СНИП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

6. ГОСТ 2.702-75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения схем.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?