Розрахунок валютних ризиків комерційного банку ПАТ "Брокбізнесбанк" - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 126
Основні чинники виникнення валютного ризику. Його розрахунок по матеріалам річного звіту ПАТ "Брокбізнесбанк", ймовірність виникнення за рахунок коливання курсів валют в визначенному інтервалі часу при умовно-постійних чистих відкритих валютних позиціях.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В контрольній роботі на прикладі матеріалів річного звіту ПАТ «Брокбізнесбанк» за 2011 рік по фактичним розмірам чистих відкритих валютних позицій проведений розрахунок валютних ризиків, які могли б виникнути у банка за рахунок коливання курсів валют в інтервалі часу 29.05.2012 - 10.10.2012(94 дня) та 25-денних підінтервалах часу при умовно-постійних чистих відкритих валютних позиціях (стрес-тестування за VAR-методологією). Метою управління валютним ризиком є його мінімізація та уникнення можливих збитків, які можуть суттєво вплинути на фінансову стабільність банку; забезпечення ефективної, прибуткової діяльності банку; забезпечення динамічного та збалансованого приросту активів, зобовязань та капіталу банку; виконання вимог НБУ щодо лімітів відкритої валютної позиції; дотримання рівня ліквідності і показників діяльності банку, які відповідають вимогам Національного банку України та міжнародних стандартів. Управління валютним ризиком здійснюється на основі зовнішніх даних: макроекономічних індикаторів фінансового ринку (валютних курсів, показників волатильності), а також внутрішніх даних про розмір відкритих валютних позицій Банку (їх динаміка та структура за видами валют). Для управління валютним ризиком Банк здійснює аналіз термінів закриття позиції, розрахунок волатильності валютних курсів, оцінка вартості під ризиком, VAR - потенційна величина втрати капіталу Банку, у разі несприятливої зміни обмінних курсів валют і банківських металів, використовує методологію стрес-тестування. Девальвація гривні позитивно впливає на прибуток банку, в разі існування довгої валютної позиції (зобовязання банку в валюті перевищують наявні активи банку в цій валюті, тобто для поверння зобовязань банк буде вимушений покупати валюту за гривні на міжбанківському ринку), а ревальвація - збільшує прибуток банку в разі існування короткої відкритої валютної позиції (активи банку в валюті перевищують зобовязання банку в цій валюті, тобто банк має можливість продавати надлишок валюти на міжбанківському ринку за гривні).За результатами проведених розрахунків для ПАТ «Брокбізнесбанк» отримані наступні показники валютного ризику, який виникає за рахунок відкритих банком чистих валютних позицій та коливання курсів валют: 1. курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по долару США ; курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по євро; Таким чином, при закритті «довгих» валютних позицій за рахунок виходу на міжбанківський ринок для покупки валюти банк має ризик втрат 5,89 млн. грн. за рахунок зростання курсу валют відносно часу їх залучення. Проведений аналіз розрахунків на 25-денних інтервалах часу показав, що найбільш критичним є четвертий підінтервал часу 06.09.2012 - 10.10.

Вывод
За результатами проведених розрахунків для ПАТ «Брокбізнесбанк» отримані наступні показники валютного ризику, який виникає за рахунок відкритих банком чистих валютних позицій та коливання курсів валют: 1. На інтервалі часу 29.05.2012 - 10.10.2012 (94 дня): а) Відносні рівні валютного ризику

- VAR1(USD, %) = 0,021% від відкритої «довгої» валютної позиції по долару США C1(USD) = - 1 300 155 тис.грн.;

- VAR2(EURO, %) = 15,068% від відкритої «довгої» валютної позиції по євро C2(EURO) = - 39 168 тис.грн.;

- VAR3(GBR, %) = 11,605% від відкритої «короткої» валютної позиції по британському фунту-стерлінгів C3(GBR) = 142 тис.грн.;

б) Абсолютні рівні валютного ризику

- VAR1(USD, грн) = - 271 тис.грн. - курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по долару США ;

- VAR2(EURO, грн) = -5 902 тис.грн. - курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по євро;

- VAR3(GBR, грн) = 16 тис.грн. - курсовий ризик виграшу від відкритої «короткої» валютної позиції по британському фунту-стерлінгів;

Sризик (грн.) = - 5 894 тис.грн. (або 0,208% від розміру власного регулятивного капіталу банку).

Таким чином, при закритті «довгих» валютних позицій за рахунок виходу на міжбанківський ринок для покупки валюти банк має ризик втрат 5,89 млн. грн. за рахунок зростання курсу валют відносно часу їх залучення.

2. Проведений аналіз розрахунків на 25-денних інтервалах часу показав, що найбільш критичним є четвертий підінтервал часу 06.09.2012 - 10.10.2012 (25 днів): а) Відносні рівні валютного ризику

- VAR1(USD, %) = 0,000%;

- VAR2(EURO, %) = 8,54%;

- VAR3(GBR, %) = 4,877%;

б) Абсолютні рівні валютного ризику

- VAR1(USD, грн) = 0 тис.грн. - курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по долару США ;

- VAR2(EURO, грн) = -3 345 тис.грн. - курсовий ризик втрат від відкритої «довгої» валютної позиції по євро;

- VAR3(GBR, грн) = 7 тис.грн. - курсовий ризик виграшу від відкритої «короткої» валютної позиції по британському фунту-стерлінгів;

Sризик (грн.) = - 3 340 тис.грн. (або 0,118% від розміру власного регулятивного капіталу банку).

Список литературы
1. Пернарівський О.В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків // Вісник НБУ. - 2004. - №4. - с.44 -48

2. Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г.Т. та ін. Управління банківськими ризиками. Навч. посіб./ Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Г.Т. Карчева та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки. - К.: КНЕУ, 2007. - 600 с.

3. Рогов М.А. Методика расчета возможных потерь (Value at Risk, VAR) изза фактора риска изменения валютных курсов по открытым валютным позициям в банке. / www.hedging.ru

4. Скіцько В.І. Оцінка ризику методом Value-at-Risk / В.І. Скіцько // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. - Вип. 202: в 4 т. - Т. І. - 254c. Стаття розміщена на с. 158-165.

5. Шора О.Є. Методики VAR - оцінки валютних ризиків і встановлення та контролю лімітів відкритої валютної позиції в практичній діяльності комерційних банків України // “Наукові доповіді НАУ” 2006-2(3) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-2/06soebou.pdf

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. /Под ред А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. - М:, Альпина Паблишер, 2003. - 786 с.

7. http://www.bankbb.com.ua/ - офіційний Інтернет-сайт ПАТ «Брокбізнесбанк», 2012

8. http:// www.bank.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Національного банку України, 2012

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?