Розрахунок усталеного процесу в електричному колі - Практическая работа

бесплатно 0
4.5 93
Методи розрахунку лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужності, яку споживає коло та його параметри на гармоніці. Етапи дослідження передаточної функції і побудування графіків АЧХ і ФЧХ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
За даними варіанту розрахувати усталений процес в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС. У даній роботі проведено розрахунок усталеного процесу в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС. Використано принцип суперпозиції, що струм в будь-якій вітці електричного кола, що викликаний одночасно дією кількох джерел енергії, що входять в склад цього кола дорівнює алгебраїчній сумі струмів в цій вітці, що викликані дією кожного з джерел енергії окремо. Практично це означає, що проводиться розрахунок еквівалентного електричного кола по кожній гармоніці окремо, для цього всі інші ЕРС крім однієї (к-атої) вилучаємо і визначаємо шуканий струм І(k) при дії тільки цієї гармоніки, такі розрахунки проводимо по кожній гармоніці починаючи з нульової. Ця рівність виражає собою другий закон Кірхгофа, який формулюється так: Алгебраїчна сума спадів напруг на всіх елементах замкненого контуру дорівнює алгебраїчній сумі електрорушійних сил цього самого контуру.Обчислимо 1-гармоніку Обчислимо 2-гармоніку Обчислимо 3-гармоніку Обчислимо 4-гармоніку Обчислимо 5-гармонікуВ даній роботі було зроблено розрахунок лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу.

План
Зміст

Умова завдання

Вступ

1. Розклад напруги в ряд Фурє

2. Обрахунок параметрів електричного кола

3. Розрахунок параметрів кола на 1,2,3,4,5 гармоніці

4. Побудова графіків і(t), e(t)

5. Знаходження потужностей

6. Визначення передаточної функції

Висновки

Література

Вывод
В даній роботі було зроблено розрахунок лінійного кола при дії на нього періодичного несинусоїдного сигналу. Визначена повна та активна потужність яку споживає коло та параметри кола на k-ій гармоніці. Побудовано графіки струму і ЕРС з урахуванням пяти гармонік. Визначена передаточна функція і побудовано графіки АЧХ і ФЧХ.

Список литературы
1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы: Учебник для вузов. - M.: Радио и связь, 1986. - 512 с.

2. Зевеке Г.В., Ионкин П.А, Нетрушин А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей: Учебник для вузов. - M.: Энергоатомиздат, 1989. - 528 с.

3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка: Підручник. - Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2003. - 640 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?