Розрахунок циліндричних зубчастих передач - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 79
Методика та етапи розрахунку циліндричних зубчастих передач: вибір та обґрунтування матеріалів, визначення допустимих напружень, проектувальний розрахунок та його перевірка. Вибір матеріалів для виготовлення зубчастих коліс і розрахунок напружень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Обидва колеса мають послідовно розташовані зубці і западини, причому зубці ведучого заходять у западини веденого. Зубчасте колесо з меншим числом зубців називається шестірнею, друге зубчасте колесо - колесом. Головною називається частина бічної поверхні, яка при взаємодії з поверхнею зубців іншого колеса передає рух із заданими швидкостями. На це питання відповідає основна теорема зачеплення (теорема Вілліса), суть якої полягає у тому, що активні профілі зубців двох коліс повинні бути побудовані так, щоб загальна нормаль у точці їх контакту у будь-який момент зачеплення проходила через точку Р - полюс зачеплення, що ділить лінію центрів у відношенні, обернено пропорційному передаточному відношенню. Допустимі контактні напруження і напруження згину визначають окремо для колеса

Список литературы
1. Иванов М.Н. Детали машин.-М.: Высш.шк., 1984. - 336 с.

2. Заблонский К.И. Детали машин.-К.: Вища шк., 1985. - 506 с.

3. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин.-Харьков: Віща шк., 1996. - 276 с.

4. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. - М.: Высш.шк., 1985. - 416 с.

5. Кудрявцев В.Н. Детали машин.-Л.: Машиностроение.1980. - 462 с.

6. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для ВТУЗОВ /Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцев Б.С., Боков К.А., Ицкович Г.М., Чернилевский Д.В.-М.: Машиностроение. 1983. - 164 с.

7. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. Учеб. Пособие. - 2-е изд., перераб и доп. - К.: Выща школа., 1990. - 151 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?