Розрахунок цеху виробництва знесолювання води - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 86
Ступінь концентрування зворотнього осмоса. Приблизний розрахунок робочої поверхні мембрани. Розрахунок гідравлічного опору нагнітального трубопроводу. Автоматизація систем контролю технологічного процесу. Механічний розрахунок мембранного модуля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
4.2 Заходи щодо захисту навколишнього середовища від забруднення промисловими викидами 5.1 Характеристика обєкта, що проектується та місця його розташування 5.3 Заходи зі створення безпечних та здорових умов праці, передбачені проектом 5.4 Характеристика обєкта, що проектується за пожежо-і вибухонебезпекою 6.2 Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цехуПерелік посиланьМембранна технологія знесолення дозволяє видаляти з води більшість розчинених у ній домішок. Так, водопідготовка енергетичного комплексу «STEAG» (Німеччина), виконана на основі зворотноосмотичної установки продуктивністю 375 м3/год; в Угорщині на електростанції «Вертеш» працює УЗО продуктивністю 50 м3/год, в Польщі на електростанції «Zeran power station» діє УЗО продуктивністю 700 м3/год [1]. Було встановлено, що практично вся маса відкладень аморфного виду складалася з техногенних органічних речовин білого кольору, що свідчило про недостатню ефективність видалення з води цих компонентів в освітлювачах. Пройшовши фільтр-уловлювач та фільтр тонкого очищення, вода подається на мембрани системи зворотного осмосу, фільтрат яких з солевмістом 4,7мг/дм3 доочищається на іонітах. Для всіх трьох установок порівнювались однакові технологічні схеми: для ІО - установка, що включає три ступені (Н-ОН, ФЗД) знесолення на паралельно-точних фільтрах, як найпоширеніших, завантажених моносферичними смолами, а для ЗО - установка, у якій першим ступенем була установка з композитними або ацетатцеллюлозними мембранами, а другим - іонітні фільтри змішаної дії, завантажені монософеричним сильнокислотним катіонітом і високоосновним аніонітом.IMG_e3cc4431-d914-4d2f-b017-c985d1273a54Відомо, що сутність процесу хімічного знесолення води полягає в обміні всіх катіонів, що присутні у воді, на катіони водню з катіоніта в Н-форме та всіх аніонах, що перебувають у воді, - на аніони гідроксилу з аніоніту у ОН-формі. Для успішного проведення процесу знесолення застосовують різні схеми обробки води, а також сильно-і слабокислотні катіоніти (СКК і СЛКК), низько-і високоосновні аніоніти (НОА й BOA). Мембранна технологія знесолення води, заснована на принципі зворотнього осмосу (нанофильтрації), має універсальність, дозволяючи в одну сходинку видаляти з води більшість розчинених у ній забруднень. Описана авторами в роботах [9-11] технологія водопідготовки з використанням мембранних установок включає: дозування у вихідну воду спеціальних інгібіторів осадоутворення у кількості 1-5 мг/л; обробку води на мембранних установках; регулярні гідравлічні промивання мембранних фільтрів з пониженням тиску; регулярні хімічні регенерації мембранних фільтрів за допомогою спеціальних розчинів; у ряді випадків при підготовці питної води на виході очищеної води з установки передбачаються ультрафіолетові бактерицидні лампи. Основним напрямком у цей час, поряд з технологією знесолення води, стало створення технології експлуатації установок, що дозволяє забезпечити існуючі системи необхідними реагентами, деталями, аксесуарами, що підвищує надійність роботи установок.Якщо взяти дві сполучені посудини, заповнені одна чистим розчинником а інша розчином довільної солі із розділяючою їх напівпроникною мембраною, то процес можна представити наступним малюнком: Осмос Зворотній осмос Як видно із малюнка, у випадку осмоса рідина (розчинник) самовільно перетікає крізь мембрану в посудину із розчином, намагаючись зменшити концентрацію розчину. В спеціальних термінах це виражає те , що процес протікає до вирівнювання хімічних потенціалів розчинника та розчина з утворенням певної різниці рівнів, пропорційній концентрації розчиненої речовини. Перміат (Qp) вихід перміата це та частина потока вихідної води, що пройшла крізь мембранні елементи. 4) концентрація і-тої домішки в потоці перміату залежить від типу мембрани, типу домішки, робочого тиску, температури, РН, складу вихідної води;Сировиною для виробництва знесоленої води є попередньо підготовлена (помякшена) вода, для запобігання утворення корбонатних відкладень на поверхні мембрани та створення максимального ступеня концентрування і відповідної рециркуляції системи. Мінералізація майже у три рази вища в порівнянні з підготовленною, а для запобігання утворення відкладень на поверхні мембран в систему постійно домішується 25 відсотків помякшеної води. Створення достатньої продуктивності системи створюється саме таким чином, щоб отримати максимальну кількість знесоленої води та мінімальну кількість концентрата. Наступний матеріальний поток-концентрат, який відводиться від системи, концентрація солей в якому запобігає утворенню відкладень та перевищенню значень добутку розчинності карбонатів кальцію, що присутні в системі. Перспективи використання концентрата наступні: спочатку, при впровадженні у виробницвво перших промислових апаратів зворотнього осмосу головною їх ціллю було отримання зконцентрованного розчина тієї сполуки,яку в подальшому виділяли чи випарюванням чи, в деяких випадках-виморожуванням.Після першої ступені

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Технологічна частина

1.1 Огляд існуючих методів виробництва, обгрунтування вибору сировини та методу виробництва

1.2 Фізико-хімічні основи виробництва

1.3 Якість цільового продукту, сировини та допоміжних матеріалів

1.4 Вибір і обгрунтування параметрів технологічного режиму

1.5 Опис технологічної схеми виробництва та елементів нової техніки

1.6 Розрахунок видаткових коефіцієнтів

2. Спеціальна частина

2.1 Обгрунтування прийнятої конструкції основного апарата

2.2 Технологічний розрахунок основного апарата

2.2.1 Ступінь концентрування зворотнього осмоса

2.2.2 Вибір робочої температури та перепада тиску

2.2.3 Вибір мембрани

2.2.4 Приблизний розрахунок робочої поверхні мембрани

2.2.5 Вибір апарата та визначення його основних характеристик

2.2.6 Розрахунок спостерігаючої селективності

2.2.7 Уточнений розрахунок поверхні мембрани

2.2.8 Розрахунок гідравлічного опору

2.2.9 Розрахунок гідравлічного опору нагнітального трубопровода

2.2.10 Механічний розрахунок мембранного модуля

2.3 Обгрунтування прийнятої конструкції другого апарата

2.3.1 Технологічний розрахунок другого апарата

2.3.2 Розрахунок гідравлічного опору другого апарата

2.3.3 Конструктивний розрахунок другого апарата

2.3.4 Механічний розрахунок другого апарата

2.3.5 Вибір і обгрунтування прийнятого технологічного обладнання

2.3.6 Компонування обладнання

3. Автоматизація систем контролю технологічного процесу

3.1 Аналіз обєкта керування

3.2 Розробка системи керування технологічним процесом

3.2.1 Аналіз технологічних величин

3.3 Вибір комплексу технічних засобів

3.4 Опис функціональної схеми керування

4. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів

Вывод
Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?