Розрахунок термічного коефіцієнта корисної дії регенеративного циклу паротурбінної установки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 176
Виробництво електроенергії на ТЕС за допомогою паротурбінних установок з використанням водяної пари. Регенеративний цикл обладнання та вплив основних параметрів пари на термічний ККД. Аналіз схем ПТУ з максимальним ККД і мінімальним забрудненням довкілля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В даний час переважна частина електроенергії виробляється на теплових електростанціях за допомогою паротурбінних установок з використанням водяної пари. Теплова паротурбінна електростанція (ТПЕС), теплова електростанція, на якій для приводу електричного генератора використовується парова турбіна (ПТ). Використання пари з високими параметрами (тиском і температурою) збільшує питому роботу пари, зменшує витрату пари, тепло і палива, тобто збільшує ККД (коефіцієнт корисної дії) ТПЕС. Як живильна вода для парогенераторів використовують конденсат відпрацьованої в турбіні пари, пором регенеративних відборів турбіни, що підігрівається.IMG_c74077d3-ff5a-4107-a282-606f6628fc23В даний час переважна частина електроенергії виробляється на теплових електростанціях за допомогою паротурбінних установок з використанням водяної пари. При згорянні палива в точці парогенератора 1 утворюються газоподібні продукти згоряння, теплота яких передається потім воді і пару через металеву стінку труб. Вода підігрівається до кипіння і переходить в насичену пару, яка при русі через пароперегрівач 2 підсушується і перегрівається. Перегріта пара направляться в парову турбіну 3, де її теплота переходить в механічну роботу обертання ротора турбіни.Установка, що працює за циклом Карно, повинна складатися з парогенератора, парової турбіни, компресора й конденсатора. IMG_2a331953-aa6b-4879-bebc-25b751261416 здійснюється в парогенераторі, в якому за рахунок підводиться тепла кипляча рідина стану IMG_a3c73ecb-53a8-448f-84c9-0c817f6915fa переходить в суху насичену пару стану видання IMG_ad2e2512-9c20-44e9-b3bd-ff04325c7978 розширюється в турбіні і здійснює роботу, яка на діаграмі зображується пл. Відпрацьована пара надходить у конденсатор, де здійснюється часткова конденсація внаслідок віддачі теплоти охолоджуючої воді при постійних температурі і тиску по лініїЙого основна відмінність від циклу Карно полягає в тому, що в конденсаторі здійснюється повна конденсація пари, що надходить з турбіни. У звязку з цим замість громіздкого компресора застосовується більш компактний насос, в якій внаслідок малої стисливості води витрачається робота у багато разів менше, ніж у компресорі. У паротурбінних установках електростанцій, що працюють по циклу Ренкіна, замість насиченої пари застосовують перегріту, що забезпечує відмінкові умови роботи турбіни і більш високі значення ККД установки. Внаслідок малої стисливості води процес в насосі зображується ізохорами IMG_99e11690-b73d-4db9-8ba9-e0712934a8eb - зображується площею 1234, а корисна робота пари в циклі зображується площеюРегенеративним циклом паротурбінної установки зазвичай називається такий цикл, у якому здійснюється підігрів живильної води за рахунок теплоти пара, відібраної з різних точок проточної частини турбіни. Пара відбирається з турбіни після того, як вона пройде ряд її ступенів і зробить роботу; при цьому тиск знижується від початкового до тиску який підтримується у відборі. У змішувальних подогревателях вода нагрівається до температури кипіння в результаті змішування води і конденсату пари, в поверхневих подогревателях вода не догріває на до температури кипіння, так як теплообмін між парою і водою відбувається через їх розділяє поверхню труб. Принципова схема паротурбінної установки з двох змішувальних регенеративними підігрівачами: ПГ - парогенератор, Т - турбіна, К - конденсатор, КН - конденсаційні насоси, ЗП - змішувальні підігрівники, ЖН - живильні насоси, - частка пари, що поступає в-й відбір, """ - конденсат) Для дослідження та розрахунку основних характеристик регенеративного циклу застосовуються такі позначення: частка пари, що надходить у перший відбір; частка пари, що надходить у другій відбір; частка пари, що надходить в конденсатор.IMG_fab7d8e3-a87d-4ae2-8951-a1c3f9345089 IMG_dad1d664-b8ff-4d9b-8127-58d764f5f398У паротурбінній установці здійснюється регенеративний підігрів живильної води в двох змішувальних підігрівниках (рисунок). При вході в турбіну тиск париIMG_8abe9558-5cb4-4640-8698-c4fa22440b1d діаграми (див. рис.) і таблиць знаходим ентальпію пари і конденсата для характерних точок цикла. IMG_ccac601a-c7ce-4389-9e8c-de58d1a46099 перший відбір: для пари IMG_3aa6285d-ce87-48a1-a191-a7bf03195527 другий відбір: для пари Частки пари, надходять у відбориРегенеративний підігрів живильної води сьогодні застосовують на всіх ПТУ електростанцій. Потоки пари, що відводяться з турбіни у змішувальні підігрівники (ЗП), виконують роботу без втрат у К. Ефективність регенеративного підігріву пари залежить від відношення роботи всіх потоків пари, що відведені з турбіни, до роботи потоку, що проходить через конденсатор. Конденсаційні паротурбіни установки мають розвинену систему регенеративного підігріву живильної води, що сприяє підвищенню потужності турбіни й економічності ПТУ загалом (економія палива сягає

План
Зміст електроенергія паротурбінний регенеративний термічний

Реферат

Вступ

1. Теоретична частина

1.1 Цикли паротурбінних установок

1.2 Цикли Карно для водяної пари

1.3 Цикл Ренкіна

1.4 Вплив основних параметрів пари на термічний ККД

1.5 Регенеративний цикл паротурбінної установки

2. Розрахункова частина

2.1 Завдання

2.2 Розрахунок конкретної установки згідно варіанту

Висновок

Література

Календарний план

Вывод
Регенеративний підігрів живильної води сьогодні застосовують на всіх ПТУ електростанцій. Потоки пари, що відводяться з турбіни у змішувальні підігрівники (ЗП), виконують роботу без втрат у К. При цьому для заданої електричної потужності ПТУ витрата пари через К зменшується, а ККД ПТУ зростає. У реальних ПТУ через РП проходить не весь потік пари, а лише його частина, див. рис. При такій схемі витрата пари через турбіну від відбору до відбору зменшується.

Ефективність регенеративного підігріву пари залежить від відношення роботи всіх потоків пари, що відведені з турбіни, до роботи потоку, що проходить через конденсатор.

Конденсаційні паротурбіни установки мають розвинену систему регенеративного підігріву живильної води, що сприяє підвищенню потужності турбіни й економічності ПТУ загалом (економія палива сягає

IMG_f8608f1c-8df2-4d35-ba0d-d4486e7c47b3 і більше порівняно з турбінами без регенерації).

Економічність ПТУ можна також підвищити збільшенням початкових параметрів пари (

IMG_d5ad9996-b212-4685-a5d9-06b2a39a5302 і

IMG_09510e72-b7be-47a7-8c04-aa9cc86306a3 ). Однак з підвищенням початкового тиску

IMG_5ebaee49-1b3f-4122-bc12-803a3a0d4db8 точка 2 в

IMG_356fe5ef-d716-4987-b4fa-e91716884ca9 - діаграмі зміщається в її ліву область, тобто вологість пари зростає (при цьому ступінь сухості падає

IMG_d22c518f-6cb1-421e-ad09-89449a665231 ) вище припустимих норм вологості.

Список литературы
1. Арнольд Л.В. Техническая термодинамика и теплопередача / Л.В. Арнольд, Г.А. Михайловский, В.М.

Селиверстов. - М.: Высш. шк., 1979. - 446 с.

2. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка / О.Ф. Буляндра. - К.: Техніка, 2006. - 320 с.

3. Костерев Ф. М. Теоретические основы теплотехники / Ф. М. Костерев, В. И. Кушнырев. - М.: Энергия, 1968. - 360 с.

4. Кузовлев В.А. Техническая термодинамика и основы теплопередачи / В.А. Кузовлев. - М.: Высш. шк., 1975. - 303 с.

5. Андрющенко А. И. Основы термодинамических циклов теплоэнергетических установок / А. И. Андрющенко. - М.: Высш. шк., 1968. - 288 с.

6. Рабинович О. М. Сборник задач по технической термодинамике / О. М. Рабинович. - М.: Машиностроение, 1969. - 376 с.

7. Сборник задач по технической термодинамике / Под ред. М.П. Вукаловича. - М.-Л.: Энергия, 1964. - 200 с.

8. Теплофизические измерения и приборы / Под ред. Е.С. Платунова. - Л.: Машиностроение, 1986. - 256 с.

9. Лабораторный практикум по термодинамике и теплопередаче / Под. ред. В. И. Крутова и Е.В. Шишова. М.: Высш. шк., 1988. - 216 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?