Розрахунок теристорного перетворювача - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 72
Вибір тиристорів та трансформатора. Визначення зовнішніх характеристик перетворювача та швидкісних і механічних характеристик електродвигуна. Розрахунок коефіцієнта несинусоїдальності напруги суднової мережі. Моделювання тиристорного перетворювача.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У завданні до розрахунку наводяться наступні вихідні дані: номінальна напруга U1л та частота мережі ѓ, номінальні значення потужності Рdном, напруги Udном, частоти обертання електродвигуна пноv, діапазон регулювання частоти обертання, співвідношення потужностей електроприводу та суднової електростанції. Найважливішими показниками, які визначають доцільність використання тієї чи іншої схеми, є середнє значення випрямленої напруги, типова потужність трансформатора, ступінь використання вентилів за струмом та напругою, значення пульсацій випрямленої напруги та гармонік споживаного струму. Існують різноманітні схеми увімкнення вентильних груп, у нашому випадку: перехресна схема з живленням кожної з груп ТМ1 та ТМ2 від окремої вторинної обмотки трансформатора (рис. Зі зміною напрямку обертання при реактивному статичному моменті кожний міст переходить у протилежний режим роботи; при активному міст, який працював у режимі випрямлення, переходить до роботи у режимі інвертування. тиристор трансформатор електродвигун напруга Значення напруги U?, для ? = 5, 7, 1 1, 13, 17, 19; розраховується за формулою: IMG_c9920f42-e5aa-4594-a52f-3f1c26dbb2fa де, I? - гармоніки споживаного струму (таблиця 6) Ктр - коефіцієнт трансформації; ХДУЭ - еквівалентний індуктивний опір ?-ої гармоніки струму асинхронних двигуні , що розраховується за формулою: IMG_28f2701b-413d-4c4d-af44-fe90314fb0b6 де, cos(?) - коефіцієнт потужності, приймається рівним 0,8 для асинхронних двигунів; Рп - сумарна потужність асинхронних двигунів , що обчислюється за формулою: IMG_4d95dd74-b512-4c54-b000-96cd3048ca33 у якій, IMG_6bb1fbe5-e359-4f6d-955d-f3121c5d0635Було розраховано перетворювач визначено параметри його елементів: трансформатора, тиристорів, згладжуючого дроселя, вузлів системи управління, а також визначено зовнішні характеристики перетворювача та швидкісні і механічні характеристик електродвигуна.

Вывод
Було розраховано перетворювач визначено параметри його елементів: трансформатора, тиристорів, згладжуючого дроселя, вузлів системи управління, а також визначено зовнішні характеристики перетворювача та швидкісні і механічні характеристик електродвигуна.

Змодельовано схему тиристорного перетворювача в пакеті Mathlab Simulink, та приведено схеми і характеристики.

Як і бажалось ця схема має підвищене середнє значення випрямленої напруги, хоча схеми які працюють у шестифазному режимі, вже мають достатню ефективність.

Список литературы
1. Ансимов Я.Ф., Васильев ЕЛ. Электромагнитная совместимость полупроводниковых преобразователей и судовых электроустановок. - Л.: Судостроение, 1990. - 264 с.

2. Ансимов Я.Ф. Судовая силовая полупроводниковая техника - Л.: Судостроение, 1979. - 192 с.

3. В.І. Сенько, М.В. Панасенко, С.В. Сенько та інші. Електротехніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. освіти, що навчаються за напрямками "Електромеханжа" та "Електротехніка" - К.: ТОВ"Видавництво "Обереги", 2000.

4. Розанов Ю. К. Основы силовой электроники. - М.: Энергоатомиздат, 1992. 296 с.

5. Ю.К. Розанова. Электрические и электронные аппараты: Учебник для вузов Под ред. - М.: Инофрмэлектро, 2001. - 420 с.

Размещено на .ur

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?