Розрахунок теплоелектроцентралі Соколівського цукрового заводу - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 120
Аналіз стану та основних проблем енергетичної галузі Вінницької області. Впровадження енергозберігаючої технології на Соколівському цукровому заводі. Визначення витрат пари на турбіну і теплофікацію. Розрахунок техніко-економічних показників роботи ТЕЦ.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На території Вінницької області розташовано 40 цукрових заводів, потужність яких становить від 75 тон до 6000 тон по переробленню цукрової сировини за добу, з яких у 2006 р. працювало 18, в тому числі Соколівський цукровий завод. Розвязок цих двох основних проблем енергетичної галузі держави дасть змогу підвищити рівень самої галузі, а як наслідок становище і інших галузей Вінницької області та держави взагалі, що дасть змогу поліпшити становище економіки в цілому по всіх регіонах держави. Оскільки цукрова промисловість займає найбільшу частину енергетичної галузі Вінницької області, тому доцільніше було б розпочинати реконструкцію, модернізацію, та впровадження енергозберігаючих та маловідхідних технологій та систем саме в цій галузі промисловості України. Впровадження вище сказаних технологій та систем в цукровій промисловості дасть можливість зменшити витрати паливних енергоресурсів на одиницю переробленої сировини в період виробництва на цукрових заводах та зменшити споживання паливних енергоресурсів взагалі по області та державі. Крім економії паливних енергоресурсів на цукрових заводах, що дасть впровадження нових енергозберігаючих та маловідхідних технологій та систем , цукрові заводи будуть мати можливість виробляти надлишкову електричну енергію та відпускати її в енергосистему.Ентальпія пари за котлом Ентальпія пари після РОУ1 Ентальпія пари після РОУ2 Ентальпія пари на деаераторВизначаємо витрату пари на турбіну. Будуємо графік робочого процесу розширення пари в паровій турбіні на h-S діаграмі. З графіка робочого процесу при Pn =0.3МПА знаходимо адіабатний перепад ентальпій Потрібно визначити витрату IMG_a4934e7f-01be-4896-9942-9368ffa580c8 при протитиску P=0,3 МПА можна визначити з діаграми турбіни заводу-виготовлювача або обчислити з урахуванням адіабатного перепаду.Перевірка устаткування котельні здійснюється за максимальним навантаженням [2]. Живильні насоси встановлюються в котельню з паровими котлами, забезпечують подачу живильної води в котел і створення необхідного тиску пари на виході з котла. На ТЕЦ встановлено 4 живильних насосів (по одному на кожен котел та один резервний) чотири GRUNDFOS CRE 32-2 Виконують роль підведення сирої води через систему водопідготовки та теплообмінне обладнання в деаератор для покриття втрат пари, води, конденсату тощо. Основною складовою живильної води парових котлів є конденсат, який повертається в котельню від споживачів пари.Експлуатаційні витрати на відпуск із котельні теплової енергії у вигляді пари або гарячої води залежать від витрат на роботу обладнання, експлуатацію будівлі та споруд, заробітну плату і від втрат, безпосередньо повязаних з виробництвом теплоти. Річні експлуатаційні витрати (витрати виробництва) складаються з витрат на паливо, споживане котельнею, Сп ; електричну енергію, що надходить із зовнішніх джерел електропостачання (районної електричної мережі), Сее ; воду, що витрачається в котельні, Св ; амортизацію обладнання, будівель, споруд та інших основних фондів Са ; поточний ремонт основних фондів Спр ; заробітну плату обслуговуючого персоналу Сзп та інші витрати Сі . Витрати палива В обчисленні річної витрати палива враховуються втрати за час його транспортування, розвантаження, зберігання й переробки, а також інші втрати, повязані з додатковими витратами в котельні. IMG_67b66c03-fc35-48ad-bc43-6d799cf3054a ] (4.4) де На - норма амортизаційних відрахувань, що включає витрати на реновацію і капітальний ремонт обладнання котельні та залежить від виду її основних фондів, для парових котелень На = 7,5 % . IMG_e33f8748-9915-4045-9355-7f0897c4f7be ] (4.6) де Кшт - штатний коефіцієнт, за яким визначаэться чисельність персоналу котельні; являє собою відношення кількості персоналу за штатним розкладом до встановленої теплової потужності котельні Qвст;Виконано розрахунок теплової схеми ТЕЦ, перевірено основне та допоміжне обладнання (котлоагрегати, насоси, тягодутєвих пристроїв, теплообмінники). Зроблено розрахунок техніко - економічних показників. Для сезону (максимальне навантаження) був проведений розрахунок потужності промислових споживачів До котлів підібрали вентилятори та димососи, до котельні підібрали допоміжне устаткування (насоси, трубопроводи, теплообмінники).Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання Мета та призначення розробки: а) мета розробки - отримання практичних навиків розрахунків та конструювання апаратів теплоенергетичного призначення; б) призначення розробки - курсового проектна з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств». Джерела розробки - індивідуальне завдання на курсовий проект з дисципліни «Джерела теплопостачання промислових підприємств», посібники, література для розробки котлоагрегатів. 4.2 Початкові дані: продуктивність D=23,84 т/год; тиск пари Р0=14 МПА; витрати пари на технологію Dтехн=9 т/год; тиск пари на технологію Рп=14 МПА; витрата зворотнього конденсату Gk=5,85 т/год; температура зворотнього конденсату від технологічного споживача ттп = 75ЄС; витрата пари на теплофікаці

План
Зміст

Вступ

1. Характеристика теплової схеми

2. Розрахунок теплової схеми

2.1 Початкові дані

2.2 Розрахунок існуючої схеми ТЕЦ

3. Перевірка устаткування ТЕЦ

4. Техніко-економічні показники роботи ТЕЦ

Висновки

Список літератури

Додаток

Вывод
В даному курсовому проекті розрахована ТЕЦ Соколівського цукрового заводу.

Виконано розрахунок теплової схеми ТЕЦ, перевірено основне та допоміжне обладнання (котлоагрегати, насоси, тягодутєвих пристроїв, теплообмінники).

Проведено гідравлічний розрахунок, а також визначено теплові втрати трубопроводу. Зроблено розрахунок техніко - економічних показників.

Для сезону (максимальне навантаження) був проведений розрахунок потужності промислових споживачів

IMG_8d147000-9f1e-4e1f-a780-06a22ae58617 , потужність котельні

IMG_65566b25-a082-49b8-bebd-5cea9807f953 , витрата умовного палива

IMG_ec5a258e-a9f5-4e3c-a6cb-7cb0c44a83b5 , витрата робочого палива

IMG_4d524319-3a7d-4b02-8494-f49677447be5 .

До котлів підібрали вентилятори та димососи, до котельні підібрали допоміжне устаткування (насоси, трубопроводи, теплообмінники). Також був проведений гідравлічний розрахунок трубопроводу живильної води.

Ізоляцію розрахували для паропроводу 39 атм, який розташований після котла ТС-35: товщина ізоляції

IMG_72e8d3da-d5cb-4e62-a6a3-7a0121ce58ba , а в якості теплоізоляції вибрали мінеральну вату.

Список литературы
1. Либерман Н. Б. Справочник по проектированию котельных установок систем централизированого теплоснабжения (общие вопросы проектирования и основное оборудование). / Н.Б. Либерман, М.Г. Нянковская - М.: Энергия, 1979. -224с.

2. Ткаченко С. Й. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання. Навч. посібник / С. Й. Ткаченко, М. М. Чепурний, Д. В. Степанов - Вінниця: ВНТУ, 2005. - 137 с.

3. Бузников Е. Ф. Производственные и отопительные котельне / Е. Ф. Бузников, К. Ф. Роддатис , Э. Я. Берзиньш - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 248 с.

4. Чепурний М. М. Розрахунки теплових схем когенераційних установок / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, В. В. Бужинський - Вінниця: ВНТУ, 2003. - 104 с.

5. Основи проектування промислових та опалювальних котелень. Курсове проектування. Навч. посібник / Под. ред. М. Ф. Боженко - К.: - Вища шк., 1992.-280 с.

6. Степанов Д. В. Котельні установки промислових підприємств / Д. В. Степанов, Є. С. Корженко, Л. А. Боднар - Вінниця: ВНТУ, 2011. - 119 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?