Розрахунок техніко-економічних показників виробничо-експлуатаційної діяльності підприємства газового господарства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 217
Визначення експлуатаційних витрат газового господарства. Складання локального кошторису на підземні газопроводи. Розрахунок річного фонду заробітної плати. Визначення собівартості і середнього тарифу відпуску газу. Розрахунок амортизаційних відрахувань.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
2.4 Складання зведеного кошторисного розрахунку Визначення експлуатаційних витрат газового господарства 3.1 Розрахунок початкової вартості основних виробничих фондів газового господарства 3.3 Розрахунок оборотних засобів газового господарства Розрахунок виробничого персоналу газового господарстваСкладання кошторисної документації починають з розробки локальних кошторисів на окремі види робіт і витрат по кожному обєкту будівництва, а потім складають кошторис, в якому визначається кошторисна вартість будівництва обєктів, які входять до складу системи газопостачання. В обєктному кошторисі розраховують кошторисну вартість загально будівельних і спеціально будівельних та монтажних робіт, технологічного обладнання, його накладку і монтаж, пристосування. Прямі витрати визначаються в локальних кошторисах шляхом множення визначеної за ресурсними елементами кошторисними нормами кількості трудових і матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів робіт, на відповідні робочі ціни цих ресурсів. Кошторисна заробітна плата (основна та додаткова), що наводиться в прямих витратах у локальних кошторисах наводиться окремо для робітників-будівельників, монтажників, робітників зайнятих на керуванні і обслуговуванні автотранспортних засобів при перевезенні ґрунту та ін. Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-годин, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для робітників.Для здійснення виробничої діяльності газові господарства наділяються певними матеріальними цінностями, які використовуються людьми в процесі виробництва і називаються засобами виробництва. Засоби виробництва, виражені у грошовій формі, утворюють виробничі фонди газового господарства, що поділяються на основні та оборотні фонди. Основні фонди (ОФ) - це вартість сукупності засобів праці, необхідних для раціонального і планомірного виробництва і використовується підприємствами газового господарства протягом тривалого часу (як правило більше року). Сума капітальних вкладень в газопровід відповідно структурі основних фондів по „Укргазу”, приймається 71,2% від загального обсягу капітальних вкладень в основні фонди. Знаючи приблизну структуру основних фондів по „Укргазу” розраховуємо капітальні вкладення в інші елементи основних фондів. амортизаційний собівартість тариф газЗатрати на купівлю газу Зкг , визначається по формулі Визначаємо загальну суму собівартості реалізації газу С0, за формулою Собівартість реалізації 1000 м3 , визначаємо по формулі Ціну реалізації газу для підприємства, ЦП, визначаємо по формулі Тариф реалізації газу споживачам, Трг, визначаємо по формуліВиробничо-експлуатаційна діяльність підприємств газового господарства характеризується наступними основними економічними показниками: · собівартість продукції; Зроблені мною розрахунки свідчать, що газифікація населеного пункту з загальною протяжністю поліетиленових газопроводів 34,562 км складає суму капітальних вкладень у розмірі 4498,10 тис. грн.. IMG_664ce08e-9dac-4574-bbd8-97abd69abea5 господарство отримало прибуток у сумі 901,81 тис. грн.. Відпускна ціна і середній тариф становлять відповідно 2636,7 грн. і 3164,04грн.

План
Зміст роботи

Вывод
Виробничо-експлуатаційна діяльність підприємств газового господарства характеризується наступними основними економічними показниками: · собівартість продукції;

· відпускна ціна 1000 м

IMG_50415c2d-ed55-45bd-bbf5-0370e807e818 ;

· середній тариф відпуску газу 1000 м

IMG_07f1055b-d9ae-42bf-91eb-d57398859f47 ;

· сума прибутку, отриманого від реалізації газу і показниками рентабельності;

· рівень рентабельності і норма прибутку.

Зроблені мною розрахунки свідчать, що газифікація населеного пункту з загальною протяжністю поліетиленових газопроводів 34,562 км складає суму капітальних вкладень у розмірі 4498,10 тис. грн..

З обєму спожитого газу 7997,82 тис. м

IMG_664ce08e-9dac-4574-bbd8-97abd69abea5 господарство отримало прибуток у сумі 901,81 тис. грн..

Собівартість відпуску 1000 м

IMG_56bf8089-28f3-4ec4-a516-a30647a1425f становить 2397 грн..

Відпускна ціна і середній тариф становлять відповідно 2636,7 грн. і 3164,04грн.

Рентабельність газифікації населеного пункту склала 4,8 % і питомі капітальні вкладення на 1000 м

IMG_83840b26-5322-4654-90db-c4049d4a2c7d реалізованого газу становить 574 тис.грн./тис. м

IMG_15169db9-e1ca-4c38-907c-c82de68b482d

Термін окупності капітальних вкладень становить 5 роки, що відповідає нормативним строкам капітальних вкладень в обєкти газифікації.

Список литературы
Вступ

Газифікація Сумської області природним газом почалася в 1970 році. Рівень газифікації природним газом в містах на кінець ІІ тисячоліття складав 60%, а в сільській місцевості 17,8%. В області з 16 міст вже отримують газ в 14 містах, підведено газ майже в 300 сіл. На 2008 рік протяжність газових мереж становила: в місті Охтирка - 410 км, Охтирському районі - 280 км.

Застосування газу в умовах сільської місцевості дає змогу досягти інтенсифікації виробництва завдяки підвищенню продуктивності газовикористованого обладнання, покращення якості продукції, скорочення затрат праці і покращення її умов. Максимальний ефект досягається при комплексному використанні газу для теплопостачання житлових будинків, обєктів комунально-побутового обслуговування і виробничих приміщень. В сільській місцевості газ використовується для опалення тваринницьких приміщень і теплиць, сушіння і зберігання сільськогосподарської продукції, а також в якості палива для двигунів.

Успішне будівництво і експлуатація газопроводів це перш за все питання раціонального фінансування. Вірно визначені економічні показники системи газопостачання на стадії проектування, впливають на строки будівництва і окупності капітальних вкладень.

1.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Опис обєкту газифікації

У відповідності з завданням запроектована система газопостачання населеного пункту - села Основинці, розміщеного в Сумській області.

В населеному пункті розміщений цегельний завод, з потужністю встановленого газового обладнання q = 17 Мвт.

Комунально-побутові підприємства включають механізовану пральню, лазню, хлібопекарню, магазин.

В населеному пункті природний газ витрачається на споживання населенням на приготування їжі на газових плитах і гарячої води на ВПГ та на потреби теплопостачання. Регуляція тиску газу відбувається за допомогою газорегуляторного пункту в кількості 1 штука.

1.2 Вихідні дані по обєкту газифікації

№ПоказникиОдиниця виміруПоказники на підприємство

1Протяжність мережі: а) низького тиску б) середнього тиску км км 1,982 32,580

2Кількість газифікованих квартиршт.530

3Кількість газифікованих підприємствшт.5

4Подача газу в мережу: а) населенню б) комунально-побутовим і промисловим підприємствам в) теплопостачаннятис.м3 тис.м3 тис.м3 тис.м37841 1520 3100 3221

5Кількість ГРПшт.1

1. Бєловол В.В. Нормування праці та кошториси в будівництві. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Суми: ВВП ”Мрія” ЛТД, 2000.-452с.

2. Манаєнкова З.А. Економіка, організація і планування санітарно технічних робіт: Підр. Для технікумів. - М.:1988.-366с.

3. Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А.Ф. Економіка будівельної організації Курс лекцій.К.:Міленіум,2002.

4. Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними регіональними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Держбуду України.

5. Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ДБН Д.1.1-1-2000.К.:2000,-9с.

6. Закон України „Про оплату праці” від 20 квітня 1995р.

7. Методичні рекомендації щодо галузевої особливості формування собівартості продукції (робіт, послуг) за економічними елементами витрат для підприємств з експлуатації систем газопостачання і газифікації в сільській і міській місцевості України, затверджених наказом „Головпобутгаз” 23.03.2001р.

8. Містобудування. Довідник проектувальника. /за ред. Т.Ф. Панченко.-К.: Укрархбудінформ, 2001.-192с.

9. Правила визначення вартості будівництва. ДБН Д.1.1-1-2000

10. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН Д.1.1-1-2000

11. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ, ДБН Д.1.1-1-2000)

Размещено на .ur

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?