Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 156
Виробнича програма відділення для приготування формувальної суміші для виготовлення разових ливарних форм і стержнів. Розрахунок потреби в устаткуванні, вартості матеріалів, фондів оплати праці та середньомісячної заробітної плати, собівартості виробу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Методами литва виготовляється в середньому близько 40% (по масі) заготовок деталей машин, а в деяких галузях машинобудування, наприклад у верстатобудуванні, доля литих виробів складає 80%. Зі всіх вироблюваних литих заготовок машинобудування споживає приблизно 70%, металургійна промисловість - 20%, виробництво санітарно-технічного устаткування - 10%. Литі деталі використовують в металообробних верстатах, двигунах внутрішнього згорання, компресорах, насосах, електродвигунах, парових і гідравлічних турбінах, прокатних станах, з.-х. машинах, автомобілях, тракторах, локомотивах, вагонах. Литвом можна отримати заготовки різної складності з невеликими припусками, що зменшує витрати металу, скорочує витрати на механічну обробку і, кінець кінцем, знижує собівартість виробів.Розробка відділення для приготування суміші проводиться на підставі заданої виробничої програми. В ливарних цехах масового і багатосерійного виробництва характерною рисою яких є обмежена номенклатура відливок з великою серійністю, розрахунки необхідно проводити точним методом. Для ливарних цехів серійного виробництва з великою номенклатурою деталей розрахунок проводять по приведеній програмі. Приведена програма включає не всі деталі що виготовляються, а тільки частину їх - типові; до яких приводяться інші деталі розгорнутої програми. Зазвичай відливки виробничої програми розподіляються на вагові групи, та для кожної групи вибирають свої типові деталі.Річна програма відділення для приготування формових та стержневих сумішей формується необхідністю у формувальній та стержневій суміші. Розрахунок кількості формувальної та стержневої суміші в ущільненому вигляді дані в таблиці 1.2.1. Таблиця 1.2.1 - Розрахунок формувальних та стержневих сумішей Обєм суміші в не ущільненому вигляді визначаю по формулі: IMG_46b0d086-3b63-4f0d-a161-d58180147210 (мі) [1.2.1] де Uупл - обєм суміші в ущільненому вигляді, Кпер - коефіцієнт, який ураховує перехід від ущільненої до неущільненої суміші: - для формувальної суміші Кпер=1,33 Розрахунок обсягів суміші веду окремо по видам суміші та ділянкам.Кількість одиниць устаткування визначається по кожній групі устаткування і по ділянках окремо виходячи з річної програми суміші: IMG_9e8888ac-9cd0-4c96-b200-cd86f037f2a5 (шт.) [1.3.1] де N - річний обєм суміші, м3 Фд - дійсний річний фонд роботи устаткування, год. g - продуктивність устаткування, м<3>Кількість бігунів для першого відділення розраховую по формулі 1.3.1: np = 37840/3975 ? 8 = 1,2 шт. Визначаю загрузку обладнання по формулі: ?=np/nпр?100% (%) [1.3.2] де np - розрахункова кількість обладнання, шт. nпр - прийнята кількість обладнання, шт. Загрузку обладнання для першого відділення розраховую по формулі 1.3.2: ?=1,2/2?100% = 60% Середній коефіцієнт завантаження устаткування у відділенні розраховується по формулі: IMG_1f5f4e74-6796-4300-9e43-d5f22a0d0dd2 *100% [1.3.3]Фонд основної заробітної плати основних робітників за рік розраховується по формулі: Фзп.осн= Сг*Фд*Ктар*Rпр (грн) [2.2.1.1] де, Сг - годинна тарифна ставка основних робітників по першому розряду,грн ;Фд - дійсний річний фонд роботи робітника, год; Фонд річної заробітної плати допоміжних робітників розраховується по формулі Середньомісячну заробітну плату одного робітника у відділенні розраховую по формулі 2.2.1.5: Зп.ср.м=219453,88/11*12=1662,53 грн. Середньомісячна заробітна плата по відділенню розраховується по формулі: ЗПОТДСР.м=?ОСЇ/?R*12 (грн) [2.2.4.3] де, ?ФГ - фонд річної заробітної плати по відділенню, грн; Основна заробітна плата основних робітників на одну тонну суміші розраховується по формулі: Зо = Фоснзп/ Nг (грн) [2.3.3] де, Фоснзп - фонд основної заробітної плати основних робітників, грн;

План
Зміст

Вступ

1. Організаційна частина

1.1 Виробнича програма

1.2 Розрахунок потреби в матеріалах

1.3 Розрахунок потреби в устаткуванні

1.4 Розрахунок чисельності персоналу відділення

2. Економічна частина

2.1 Розрахунок вартості матеріалів

2.2 Розрахунок фондів оплати праці та середньомісячної заробітної плати

2.3 Розрахунок собівартості виробу

2.4 Техніко-економічні показники відділення

Література

Список литературы
1Маслов А. Ф. "Экономика организации и планирования литейного производства" М.: Машиностроение. 1985-288 с

2 Сафронов В.Я. "Справочник политейному оборудованию", М.: Машиностроение, 1985 - 320 с.

3 Экономические расчеты в дипломных проектах, 5.090403 "Литейное производство". Методическое пособие 1987-79 с.

4 Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства" 1999р - 535 с.

5 Рыбальченко Н.А. "Пректирование литейных цехов", Харьков, 1965 - 295 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?