Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС) - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Розрахунок технічних параметрів імпульсної оглядової радіолокаційної станції. Потужність шуму, коефіцієнт спрямованої дії антени передавача. Ефективна площина антени приймача. Енергія зондуючого сигналу: вибір та опис. Схема захисту від пасивних завад.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Завдання до виконання курсової роботи передбачає розрахунок технічних параметрів імпульсної оглядової РЛС. Вихідні дані для розрахунків: Параметри зони огляду: Переріз зони огляду - кільце (коловий огляд), яке утворене максимальною віддаллю Переріз огляду в вертикальній площині наведено на рис.1, де IMG_88ce10a3-5bca-4405-acfa-df63f62a6a77 - кут місця, що відповідає максимальній віддалі виявлення і максимальній висоті польоту цілі. Якість виявлення: РЛС повинна забезпечити виявлення цілі з ефективною відбиваючою поверхнеюРозрахунок кількості імпульсів (кількість імпульсів в пачці), підходящих на вхід приймача РЛС за час опромінення цілі IMG_840dc80f-f06e-4305-94e5-5f07dcdcdb2a - відношення сигнал/шум, розраховуємо за формулою: IMG_fffb7e7d-ce11-479a-8c94-411408221fa8 , (1.7) де , (1.9) де m - число елементів розрізнення у зоні огляду, дорівнює добутку числа елементів розрізнення за віддалю m1 і за азимутом m<2.> Для розрахованої імовірності хибної тривоги для одного елемента розрізнення і розрахованої кількості імпульсів визначимо параметр Знаходимо необхідне відношення сигнал/шум для одного імпульсу при некогерентній обробціРозрахуємо спектральну щільність шуму IMG_92c8adaf-fbdb-49c8-a575-40b49b855ec5 . Для цього потрібно вибрати тип активного елементу вхідного пристрою супергетеродинного приймача РЛС для заданої довжини хвилі випромінюваного коливання. IMG_4028a2de-fcfe-446d-a21f-feb21a693f68 - постійна Больцмана, IMG_7eff347e-a5b9-4870-acb4-d0d18a232035 - нормальна температура, IMG_0e37edb0-b7ef-466b-abcb-695647614c0b - коефіцієнт шуму підсилюючого елементу.Оскільки РЛС, параметри якої розраховуються, повинна забезпечити розрізнення і точний вимір тільки по одній кутовій координаті - азимуту, то в РЛС необхідно застосувати антену, яка формує плоску діаграму спрямованості і при цьому сканує її в азимутальній площині. IMG_a669baeb-94ee-4659-ac9c-ea72bde90958 визначається заданою розрізняльною здатністю по азимуту IMG_e5b84e2a-ae8c-42d8-aff7-faf2bd517cfc ), а ширина променя в площині кута місця визначається заданою величиною кількість імпульсів, що приймаються антеною за час повороту в площині азимуту на кут, який відповідає ширині антенного променя на рівні 0,5 за потужністю; В рівнянні віддалі дії (1.17) входить коефіцієнт підсилення антени, який наряду з іншими заданими параметрами, що входять в (1.17), забезпечує виявлення цілі із заданими ймовірностямиОскільки перед РЛС, параметри якої потрібно розрахувати, відповідно до вихідних даних не ставиться задача розрізняння цілей за радіальною швидкістю, то в ній можна застосувати узгоджену внутріперіодну обробку і некогерентну міжперіодну обробку - імпульсної пачки. Для цього випадку максимальна віддаль дії визначається співвідношенням: (1.26) де - імпульсна енергія випроміненого імпульсу, Дж; граничне відношення сигнал/шум на виході узгодженого з одним із імпульсів фільтру, який забезпечує потрібну якість виявлення при когерентній обробці.IMG_46205cbd-b4c2-4ad1-be3e-d28c48431c83

IMG_eef0d8b9-3144-409b-b283-c2e6eaa82a6a

IMG_935725c9-e858-447a-9493-3770bfb47bfc

IMG_d86ae8f3-3e7c-4c8c-bb2a-f99a9fd9b23e

IMG_2e4b4dc3-9c59-44af-bdcd-1ff091345bdd

IMG_2218ec22-5bf8-48c5-856d-1b96061f6a39

IMG_c94be573-fc7c-4e32-ad0a-cb4898fda025

IMG_ccda462a-30f3-4e91-88ec-3010b0938cb0

IMG_ef356392-d899-4bb1-9680-86dcca6993b1

IMG_869a0a84-2d1c-4475-a95d-9754228bfc00

IMG_643f804a-0208-475d-b952-19f0364bf054

IMG_3de64a85-dfeb-420c-b936-b780fe4d75ee

IMG_220edbf4-c985-4c00-8f4a-9a06a88b4a51

IMG_e04ea687-518c-4220-b139-bec9332fb1d6

IMG_dc2092c8-770f-4473-a34e-6c5c9ce9e360

IMG_ac9827e7-086c-42ac-a7ed-75b0be682683

IMG_c75737e2-df2b-460f-bdae-0c64a32b6665

IMG_5d61aab9-c86d-4d15-9c52-14cc686feede

IMG_5535ff08-9ec3-4afa-a07b-dc8bb4851bf8IMG_f005e45f-4fe7-4b15-847f-f85383937824 сигналу (база) визначається як добуток ширини його спектру на тривалість: IMG_ae1250f5-72f0-480f-9302-2ed7389b7368 (2.1) Характер та якість інформації, що вилучається РЛС з прийнятого коливання, залежать від структури та властивостей зондуючого сигналу. Призначення РЛС в значній мірі визначає властивості зондуючого сигналу, тому що навіть теоретично не існує радіолокаційного сигналу, який би ідеально підходив би для будь-яких застосувань. На вибір зондуючого сигналу впливають віддаль виявлення цілей, роздільна здатність РЛС, невизначеності різного виду, точність визначення параметрів радіолокаційного сигналу, практичне виконання пристроїв генерації, випромінювання та обробки сигналу та інші загальні вимоги. Виходячи із оптимізованих даних, отриманих у п.1 зондуючий сигнал повинен бути складним база якого дорівнюєРозрахунок кореляційної функцій зводиться до знаходження її значень в дискретних точках, що відповідають часовим зміщенням, кратним тривалості одиничного імпульсу У боковому стовпці записується послідовність зверху вниз. Якщо в строчці бокового стовпця стоїть , то перепишемо без зміни цю послідовність у горизонтальну строку, а якщо на

План
Зміст

Технічне завдання

1. Технічні параметри РЛС

1.1 Аналіз завдання до виконання курсової роботи

1.2 Розрахунок технічних параметрів РЛС

1.3 Розрахунок потужності шуму

1.4 Розрахунок коефіцієнту спрямованої дії антени передавача і ефективної площини антени приймача

1.5 Розрахунок енергії зондуючого сигналу

2. Вибір і опис зондуючого сигналу

2.1 Вибір зондуючого сигналу

2.2 Автокореляційна функція сигналу

2.3 Функціональні схеми пристроїв генерації та обробки зондуючого сигналу

3. Розрахунок реальної розрізняльної здатності та потенційної і реальної точності

3.1 Розрахунок реальної розрізняльної здатності за віддалю та азимутом

3.2 Розрахунок потенційної і реальної точності виміру віддалі і азимуту

4. Вибір схеми захисту від пасивних завад

Висновок

Додатки

Огляд роботи РЛС УВД

Структурна схема РЛС

1. Технічні параметри РЛС

1.1 Аналіз завдання до виконання курсової роботи

Вывод
Згідно з технічним завданням на курсову роботу результаті виконання даної курсової роботи були розраховані технічні параметри імпульсної оглядової радіолокаційної станції.

А саме було розрахований сигнал, параметри сигналу, параметри антени, реальна розпізнавальна здатність за віддаллю та азимутом, потенційна та реальна точність виміру віддалі і азимуту.

Після виконання курсової роботи можна зробити висновок, що курсова робота відповідає всім вимогам технічного завдання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?