Розрахунок та побудова характеристик ТЕЦ - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 76
Обладнання, встановлене на тепловій електричній станції (ТЕЦ). Витрата пари на роботу турбоагрегатів, її залежність від тепловидатності. Побудова характеристики відносних приростів витрати палива. Характеристики котельні, турбоагрегатів та машинної зали.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
5. Характеристики ТЕЦТурбоагрегат ПТ-50-90 у кількості 2 штуки з параметрами: відбір пари від турбоагрегатів до виробничих параметрів Dвир= 40 т/год; відбір пари від турбоагрегатів до опалювальних параметрів Dоп= 100 т/год; сумарна витрата пари з урахуванням відборів пари та виробництва електроенергії Dmaxm t= 385 т/год; Турбоагрегат Т-50-90 у кількості 3 штуки з параметрами: відбір пари від турбоагрегатів до опалювальних параметрів Dоп= 90 т/год;Витрата пари на роботу турбоагрегатів з урахуванням втрат пари, що можна прийняти у розмірі 2…3% складає, т/год: Dkt= (1,02…1,03) ? Dmaxm t, (2.1) де Dmaxm t - сумарна витрата пари для кожної з турбіни, що є в наявності на ТЕЦ (за вихідними даними) Витрата умовного палива на номінальному режимі, т умов. палива/год: Вкн= Qкн/ (Qрнуп•?кн), (2.3) де Qкн - за формулою (2.2), ?кн - з вихідних даних, Qрнуп - теплота згоряння умовного палива, що дорівнює 29330 КДЖ/кг Залежність витрати палива Вк від тепловидатності Qk: Вк= Вкн - (Qкн - Qk) • [0, 1935 - 0,0493•?кн (0,0808 - 0,0822•?кн) • • (1 - Qk/Qкн) 3] •ке/4, 19, (2.4) де Вкн - за формулою (2.3), ке - коефіцієнт, що враховує додаткову витрату палива в експлуатації на пуски, несталі режими та інше (приймаємо рівним 1,1) Таблиця 1 - Залежність витрати палива від тепловидатності величини відносного приросту витрати палива rk приймаємо приблизно за характеристикою відносних приростів витрати палива котельні для даного ?кн= 0,92. Dвир= 40 т/год, Dоп= 100 т/год та Dоп= 90 т/год відповідно знаходимо значення Pmin та Pmax.У курсовій роботі для заданого складу основного обладнання ТЕЦ і заданого графіка електричного навантаження енергосистеми, до якої входить ТЕЦ, були визначені норми витрати палива на вироблення одиниці електричної та теплової енергії.

План
Зміст

1 Вихідні дані

2. Характеристики котельні

3. Характеристики турбоагрегатів

Вывод
У курсовій роботі для заданого складу основного обладнання ТЕЦ і заданого графіка електричного навантаження енергосистеми, до якої входить ТЕЦ, були визначені норми витрати палива на вироблення одиниці електричної та теплової енергії. Під час визначення норм витрат палива передбачалось оптимальне навантаження ТЕЦ в енергосистемі та оптимальний розподіл електричного навантаження поміж турбоагрегатами. При цьому як критерій оптимальності застосовувалась найменша сумарна витрата палива.

Список литературы
1. Леншин И.А., Смоляков Ю.И. Логистика. - М.: Машиностроение, 1996. - 246 с. - Ч.1.

2. Логистика: Учебн. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 327с.

3. Савенко В.В. Розрахунок та побудова характеристик ТЕЦ: методичні вказівки до курсової роботи. - Х.: ХАРДАЗТ, 2007. - 32с.

?aciauaii ia Allbest.ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?