Розрахунок та оптимізація характеристик дискретної системи електрозв"язку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 139
Структурна схема системи передачі. Розрахунок параметрів кодера і декодера простого коду. Інформаційні характеристики джерела повідомлень, завадостійкість демодулятора. Вибір коду, що коректує, і розрахунок завадостійкості системи зв"язку з кодуванням.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Найбільш поширеним прикладом дискретної системи передачі є система телеграфії, в якій як інформація використовується послідовність знаків - букв і цифр. Дискретні і цифрові системи передачі знаходять широке розповсюдження через їх величезні переваги над аналоговою системою. Відмінністю дискретної системи передачі від цифрової є те, що в цифровій системі джерело інформації видає повідомлення в аналоговому вигляді, а потім відбувається дискретизація по часу і квантування по рівнях. Основними параметрами дискретного джерела повідомлень є ентропія, коефіцієнт надлишковості і продуктивність, які разом з імовірністю помилки на виході декодера визначають ефективність системи передачі. Для передачі неперервним каналом звязку з постійними параметрами і адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонійного переносника.Джерело дискретних повідомлень генерує сигнали через певні проміжки часу і сигнал може приймати тільки певні визначені відліки (рис. На вхід подається дискретний сигнал, а на виході отримується цифровий сигнал, який представляє квантовані відліки інформаційного сигналу кодовими комбінаціями вибраного коду. Кодер коректуючого коду підвищує завадостійкість системи передачі за допомогою використання завадостійких кодів, що здатні виявляти і виправляти помилки. Коректуючі якості кодів досягаються введенням в кодові комбінації додаткових(перевірочних, надлишкових) розрядів (рис. Параметрами кодера коректую чого коду є загальна кількість розрядів n, кількість інформаційних розрядів k, кількість розрядів у перевірочній частині кодової комбінації m і кількість помилок в розрядах які код здатен виправити qвипр..швидкість модуляції на виході кодера простого коду В = 300 Бод; Вимагається визначити: - тривалість двійкового символу (біта) на виході кодера Тб; Припускаємо, що кодування ведеться рівномірним кодом, при якому, на відміну від нерівномірного коду, більш прості в реалізації кодер та декодер. Довжина коду визначається за умови, що число можливих комбінацій не менш за обєм алфавіту джерела Допустима ймовірність помилки біта на вході декодера визначається за умови, що помилки символів в каналі звязку (вихід кодера - вхід декодера) незалежні: Рзн = 1 - (1 - рб) n = 1 - (1 - npб 0,5n(n-1)рб2 -... ).Вихідні дані: - обсяг алфавіту джерела Ма=128; Вимагається розрахувати: - ентропію джерела Н (А); Ентропія - середнє значення інформації, яке припадає на одне повідомлення джерела. Але оскільки ймовірність появи всіх символів однакова то ентропія джерела дорівнює максимальній ентропії, що обчислююється за формулою: IMG_a7635043-b9b0-462b-8f7b-4e485b4865ad = log2 m(3.1а) Надлишковість - характеризує вагу інформації джерела, яку можна передавати і при цьому втрат інформації не буде.Вимагається розрахувати: - залежність імовірності помилки біта від відношення сигнал/шум на вході демодулятора р = f( З рисунка 4.1 визначаємо необхідне відношення сигнал/шум для системи передачі без кодування Канали звязку з завадостійким кодуванням і без нього зручно порівнювати, якщо в якості відношення сигнал/шум використати відношення середньої енергії сигналів, що витрачається на передачу одного інформаційного символу, до питомої потужності шуму Для переходу від ймовірності Рпд до ймовірності помилки двійкового символу на виході декодера рд достатньо врахувати принцип виправлення помилок декодером: декодер заборонену кодову комбінацію замінює найближчою дозволеною. З формул (5.2) - (5.7) слідує, що завадостійкість у каналі звязку з кодуванням і ЕВК складним чином залежать від параметрів коду n, k і qв та відношення сигнал/шум

План
ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу

Вступ

1. Структурна схема системи передачі

2. Розрахунок параметрів кодера і декодера простого коду

3. Розрахунок інформаційних характеристик джерела повідомлень

4. Розрахунок завадостійкості демодулятора

5. Вибір коду, що коректує, і розрахунок завадостійкості системи звязку з кодуванням

6. Розрахунок ефективності системи передачі дискретних повідомлень

Висновок

Перелік посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?