Розрахунок суднового двигуна типу 6L275ІІІPN - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 77
Загальний опис, характеристики та конструкція суднового двигуна типу 6L275ІІІPN. Тепловий розрахунок двигуна. Схема кривошипно-шатунного механізму. Перевірка на міцність основних деталей двигуна. Визначення конструктивних елементів паливної апаратури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Непереривне вдосконалення двигунів Шкода 6L275 в напрямі зниження їх питомої ваги, підвищення економічності та надійності, підвищення агрегатних потужностей, та також підвищення моторесурсу призвело до створення ряду модифікацій суднових двигунів типу 6L275IIIPN з газотурбінним наддувом. Ці двигуни по своїм технічним та експлуатаційним показникам найбільше відповідають вимогам суднових силових установок. Двигуни 6Л275ІІІПН рядні, чотирьохтактні, з водяним охолодженням, з одним всмоктувальним та одним випускним клапанами в кришці, камера згорання типу Гасселман, пуск двигуна повітряний. Марка двигуна Марка двигунаПроцеси, які здійснюються в робочому циліндрі, внаслідок складних взаємозвязків між параметрами і фізичними явищами, а також через змінність обєму циліндра дуже складні. Зміна параметрів у процесах циклу залежить як від конструктивних особливостей двигуна, наприклад, дійсного ступеня стиску, так і від параметрів у колекторах, що залежать від особливостей систем повітропостачання і газовідводу. Розрахунок власне циклу зводиться до визначення параметрів наприкінці відповідних процесів, починаючи з процесу наповнення, розрахунку параметрів, що характеризують цикл у цілому - індикаторних показників двигуна; побудові теоретичної індикаторної діаграми. Вибір кількості вихідних даних залежить від прийнятої схеми розрахунку робочого циклу, а правильність прийнятих даних істотно впливає на точність кінцевих результатів розрахунку. Прагнення зменшити максимальний тиск в циклі (і тим самим збільшити ресурси двигуна) примушує зменшувати величину ступеня стиснення найбільш вигідною з погляду паливної економічності.Під рушійною силою розуміють систему усіх сил, прикладених до центру приведення усіх поступально рухомих мас механізму. В загальному випадку рухомі зусилля будуть представленні в алгебраїчну суму: IMG_b97f1318-4372-4ca8-894d-79b88420ae80 (3.1) де РДВ - сила від тиску газів; При ескізному проектуванні двигуна, сили тертя враховувати не обов?язково, т.к. деяке збільшення РДВОТРИМАНЕ при цьому збільшить запас міцності деталей в розрахунках на міцність. В зв?язку з тим, що сила Pg та сила РК є постійні величин, то в розрахунках будем використовувати формулу котра враховує основні складові рушійного зусилля. Кут повороту кривошипа відповідний періоду зміни сумарної дотичній діаграми визначається за формулою: IMG_0bc0fed5-fb81-421f-b6dd-21f06e4be2ff где z = 0,5 - коэффициент тактности двигателя;i = 6-количество цилиндров двигателя (3.7)Основний розрахунковий елемент поршня - його днище, в якому під час роботи виникає напруга, обумовлена тиском газів і різницею температур внутрішньої і зовнішньої поверхонь. Поршневе днище прийнято розраховувати (рисунок 4.1), як вільно лежачу плиту, що спирається на коло середнього діаметру поршня D1 і навантажену рівномірним тиском Pz.. Розглянемо умови рівноваги будь-якої половини плити. IMG_44385fb5-ab31-451f-8159-ae1ed8d3f1eb і буде прикладена в центрі тяжкості півкола на відстані х від перетину I - I. Окрім механічної напруги від сили рzв днищі виникає теплова напругаРозрахунок систем паливоподачі у першу чергу стосується вибору основних геометричних розмірів паливного насоса високого тиску, соплового апарата форсунки й паливного кулачка, що забезпечують одержання заданих параметрів упорскування [8]. Нижче приводиться скорочений спосіб визначення основних конструктивних елементів паливної апаратури. IMG_eed57b43-a6db-4b99-9a0c-6fc02794e079 . Вихідним для розрахунку є вираз, що встановлює кількість палива IMG_6daf7595-45ff-4936-b725-a3d4bb854fa0 - номінальна потужність циліндра двигуна, що обслуговується однією форсункою; IMG_31781d36-3110-4b4e-ace7-4416228462ac , який повинен пройти через соплові отвори форсунки й потрапити в камеру стиснення за певний заданий проміжок часу й з відповідною швидкістю.

Список литературы
1. Возницкий И.В. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том1. СПБ.: Моркнига, 2007.

2. Возницкий И.В., Пунда А.С. Судовые двигатели внутреннего сгорания. Том2. СПБ.: Моркнига, 2008.

3. Возницкий И.В. Современные двухтактные малооборотные двигатели. СПБ.: Моркнига, 2006.

4. Возницкий И.В. Современные судовые среднеоборотные двигатели. СПБ.: Моркнига, 2005.

5. Румб В.К., Медведев В.В. Прочность судового оборудования. ЧАСТЬІ. Конструирование, расчеты прочности судовых двигателей внутреннего сгорания: Учебник, СПБМГУ. - СПБ.: 2006.

6. Судовые энергетические установки. Румб В.К., Яковлев, Г.В., Шаров Г.И. и др. ЧАСТЬІ. Судовые дизельные энергетические установки: Учебник, СПБМГУ. - СПБ.: 2007.

7. Возницкий И.В., Михеев Е.Г. "Судовые дизели и их эксплуатация". М.: Транспорт- 1990.

8. Возницкий И.В., Камкин С.В., Шмелев В.П., Осташенков В.Ф. «Рабочие процессысудовых дизелей» М.: Транспорт. - 1985.

9. Самсонов В.И., Худов Н.Н., Мирющенко А.А. «Судовые двигатели внутреннегосгорания», М.: - Транспорт. - 1981.

10. Портнов Д.А. Быстроходные турбопоршневые двигатели с воспламенением от сжатия. М.: Машгиз. - 1963.

11. Лебедев О.Н., Сомов В.А., Калашников С.А. Двигатели внутреннего сгорания речныхсудов. М.: Транспорт. - 1990.

12. Ваншейдт В.А. Конструирование и расчеты прочности судовых дизелей: - Л.: «Судостроение». - 1989.

13. Гогин А.Ф., Кивалкин Е.Ф., Богданов А.А. Судовые дизели. - М.: Транспорт. - 1988.

14. Дизели. Справочник под ред. В.А.Ваншейдта- М-Л.: - Машгиз. -1964.

15. Конструкция и расчет комбинированных двигателей/ Орлин А.С., Вырубов Д.Н., и др. - М.: «Машиностроение». - 1984.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?