Розрахунок структури загального радіотракту супергетеродинного радіоприймача - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 147
Розподіл діапазону частот супергетеродинного радіоприймача на піддіапазони. Розрахунок смуги пропуску фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти. Визначення кількості перетворень і номіналів частот тракту, коефіцієнту перекриття по частоті.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Здійснити розподіл діапазону частот приймача на піддіапазони. Визначити смугу пропускання фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти. Визначити кількість перетворень та номінали проміжних частот тракту ПЧ. Коефіцієнт перекриття по піддіапазону КПД, не більшеРозрахуємо кількість піддіапазонів, виходячи із загальної ширини діапазону частот і коефіцієнта перекриття по частоті. Загальний коефіцієнт перекриття по частоті КЗАГ становить: КЗАГ = fmax / fmin; Відповідно до загальної ширини діапазону частот і обраної кількості піддіапазонів розрахуємо нове значення коефіцієнта перекриття по частоті піддіапазону: К<f => Відповідно до нових значень коефіцієнта перекриття по частоті піддіапазону розрахуємо та занесемо в табл.1 частотні межі піддіапазонів fi та f<i 1:> Для забезпечення частотного перекриття піддіапазонів коефіцієнт перекриття по частоті кожного піддіапазону збільшимо на 2% (кожен fi та fi 1 на 1% зменшити та збільшити відповідно).Смуга пропускання ФЗС останньої ПЧ повинна бути визначена з урахуванням ширини спектра сигналу і нестабільності радіолінії, яка обумовлена нестабільністю опорних кварцових генераторів системи синтезу частот передавача і приймача. Виходячи з того, що смуга пропускання ФЗС дорівнює FПЧ - максимальна частота діапазону частот. Графічне уявлення смуги частот, що пропускається ФЗС, зображено на рис.Параметр узгодження вхідного пристрою з антеною для роботи з неналагодженою антеною і коефіцієнт звязку між контурами двоконтурного пристрою для реалізації кращої чутливості обрані на підставі даних Додатку. Значення резонансної добротності контурів трактів проміжної та високої частот взяти з таблиць 1 і 2 Додатку. Еквівалентна добротність вхідного пристрою Qекв ВЧ може бути визначена через його резонансну добротність Qрез ВЧ за формулою: IMG_d7baaadd-386a-45c5-b3ae-142f2dc4528f , IMG_0c7e33d4-15bd-4628-a3ee-69252b6a914f Значення проміжної частоти, при якій забезпечується подавлення дзеркального каналу на величину не менше DЗ для двоконтурного вхідного пристрою та одноконтурного ПВЧ визначається за формулою: IMG_9dfa61ca-5265-43d7-ab22-f31392e67c43 Значення проміжної частоти, при якій забезпечується подавлення каналу проміжної частоти на величину не менше DПЧ, для двоконтурного вхідного пристрою й одноконтурного ПВЧ визначається: IMG_f1436c1b-0407-427d-8958-281133c730b2В роботі був проведений розрахунок структури загального радіотракту супергетеродинного радіоприймача. На першому етапі був здійснений розподіл діапазону частот приймача на піддіапазони.

План
Зміст

Завдання

1. Розрахунок розподілу діапазону частот на піддіапазони

2. Розрахунок смуги пропуску фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти

3. Розрахунок кількості перетворень та номіналів проміжних частот тракту ПЧ

Висновок

Список використаної літератури

Додаток

ЗАВДАННЯ

Вывод
В роботі був проведений розрахунок структури загального радіотракту супергетеродинного радіоприймача. На першому етапі був здійснений розподіл діапазону частот приймача на піддіапазони. В ході виконання роботи було отримано 6 піддіапазонів частот. На другому етапі була визначена смуга пропускання фільтра зосередженої селекції останньої проміжної частоти, її чисельне значення становило 36,32 КГЦ. На третьому етапі було визначено кількість перетворень та номінали проміжних частот тракту проміжної частоти. В ході виконання роботи було визначено 2 перетворення проміжних частот з номіналом f ПЧ1 =10 МГЦ та f ПЧ2 =3 МГЦ.

Список литературы
1. Головин О.В. Профессиональные радиоприемные устройства декаметрового диапазона. - М.: Радио и связь, 1985. - 288 с.

2. Банков В.Н., Барулин Л.Г. и др. Радиоприемные устройства /Под ред. Барулина Л.Г. - М.: Радио и связь, 1984. - 272 с.

3. Калихман С.Г., Левин Я.М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. Теория и расчет . - М.: Связь, 1979. - 352 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?