Розрахунок системи електропостачання ПАО "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 163
Характеристика "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (м. Кривий Ріг). Розрахунок електричного навантаження на шинах 0,4 кВ і 6 кВ. Вибір кількості та місця розташування підстанцій. Автоматизація та телемеханізація систем електропостачання.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Електроенергетика - галузь промисловості, яка забезпечує електрифікацію господарства та побутові потреби населення на основі виробництва й розподілу електроенергії. Його розвиток значною мірою обумовлює темпи, масштаби і економічні показники зростання продуктивних сил та їх розміщення, створює необхідні умови для подальшого покращання умов праці і підвищення рівня життя людей. Важлива складова енергетики - електроенергетика, основа діяльності якої визначається Законом України «Про енергетику» від жовтня 1997 року. Цей закон визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці країни і регулює відносини повязані з виробництвом, передачею, розподіленням, постачанням і використанням електричної енергії споживачами. Виробництво, передача і розподіл електричної і теплової енергії зосереджено в енергетичних компаніях: 1) Державне підприємство «Національна економічна компанія Укренерго» з магістральними мережами 750, 330 і 220 КВ;Кривий Ріг) - складний промисловий комплекс, що спеціалізується на видобутку, переробці та випуску сировини для чорної металургійної промисловості - обкотишів та залізорудного концентрату. Історія комбінату розпочалася у 1954 році з видання Постанови Ради Міністрів СРСР «Про проектування та будівництво Центрального гірничозбагачувального комбінату». У 1957 році було відвантажено перший кубометр ґрунту з Глеюватського родовища, а в 1961 році комбінат вже видав перші тонни концентрату. Промисловий комплекс ЦГЗК має у своєму складі родовища відкритого та підземного видобутку залізистих кварцитів, переробний цикл у складі дробильної, збагачувальної фабрик та фабрики огрудкування, підрозділи технологічного автомобільного та залізничного транспорту, ремонтні цехи та інші структури, що забезпечують ритмічність роботи головних цехів. У 2002 році комбінат виготовив 4 116,2 тис.тон концентрату (102% від запланованого) та 1 883,4 тис.тон обкотишів (100,5% від запланованого).Схема повинна бути проста, безпечна, надійна та зручна в експлуатації, економічна, відповідати характеристиці оточуючого середовища, забезпечувати використання індустріальних методів монтажу. З існуючих принципових схем електропостачання - радіальних, магістральних та змішаних приймаємо радіальну схему, незважаючи на її недоліки.Якщо завдані технічні дані електроустаткування (номінальні потужність Рн, коефіцієнт потужності cos ?н), то розрахунки навантажень виконуємо методом коефіцієнта максимуму. Розрахунок виконують в такому порядку: 1) Визначаємо номінальні потужності електроспоживачів: а) для електродвигунів тривалого режиму приймаю паспортну потужність Рн. б) для електродвигунів повторно-короткочасного режиму номінальну потужність визначаю з формули: Рн = Рн(паспортне) Для групи електроспоживачів одного режиму роботи середня за зміну активна і реактивна потужність навантаження за найбільш загружену зміну визначається по формулам: Рсер.зм. Під ефективним числом електроприймачів розуміють таке число однорідних по режиму роботи споживачів, однакової потужності, яке забезпечує той же розрахунковий максимум, що і група різних по потужності і режиму роботи споживачів. IMG_02c7c512-a32c-4d2a-b9ea-cbae1bd0bf01 = 1605,88 А Визначаю коефіцієнт потужності комплектної трансформаторної підстанції на шинах 0,4 КВ за формулою: cosВибір типа, числа і потужності трансформатора залежить від величини електричного навантаження та розміщення на генеральному плані підприємства технологічного устаткування, умови навколишнього середовища, вимоги пожежної і електричної безпеки, умови охолодження. Число і потужність трансформаторів вибирають по: - графіку навантаження і розрахунковим величинам середньої і максимальної потужності; режиму роботи по заданому графіку, що забезпечує мінімум втрат потужності і електроенергії в трансформаторі. Число і потужність трансформатора вибирають з врахуванням його перегрузочної властивості ті категорії споживачів. Для цього на добовому графіку навантаження (мал.1) визначають термін максимуму навантаження Т (год) і коефіцієнт заповнення графіку.Проектування системи електропостачання підприємства передбачає раціональне розміщення на території цехових підстанцій. На генеральному плані підприємства наноситься картограма навантаження S, площа якого в масштабі дорівнює розрахунковому навантаженню відповідного цеху. Місцезнаходження заводської ГЗП і цехових підстанцій повинно бути поблизу центру навантаження, щоб знизити затрати в кабелях і монтажі.Розрахунок струмів короткого замикання в системі електропостачання промислових підприємств відбувається спрощеним способом з рядом допущень: вважають, що трифазна система є симетричною; не враховують насичення магнітних систем, тобто вважають, що індуктивні опори в процесі короткого замикання не змінюються; приймають, що фази всіх ЕРС джерел не змінюються в процесі короткого замикання; напруга на шинах джерела приймається незмінною, так як точки короткого замикання зазвичай віддалені від джерела; аперіодична складова струму короткого замикання не п

План
Зміст

Вступ

1. Загальна частина

1.1 Коротка характеристика підприємства та споживачів електроенергії

1.2 Вибір схеми електропостачання

2. Розрахункова частина

2.1 Розрахунок електричного навантаження на шинах 0,4 КВ

2.2 Розрахунок компенсації реактивної потужності

2.3 Розрахунок числа та потужності трансформаторів

2.4 Розрахунок електричного навантаження на шинах 6 КВ

2.5 Вибір та розрахунок кабелів

2.6 Вибір кількості та місця розташування підстанцій

2.7 Розрахунок струмів короткого замикання

2.8 Вибір комутаційних апаратів мережі 35 і 6 КВ

2.9 Вибір і розрахунок релейного захисту силового трансформатора

2.10 Автоматизація та телемеханізація систем електропостачання

3. Заходи по техніці безпеки при експлуатації електроустановок

3.1 Заходи по техніці безпеки при експлуатації електромережі напругою до

1000 В і вище

3.2 Розрахунок захисного заземлення

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?