Розрахунок симетричного та несиметричного короткого замикання - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 117
Визначення порів елементів схеми заміщення та струму трифазного короткого замикання. Перетворення схеми заміщення. Побудова векторних діаграм струмів та напруг для початкового моменту часу несиметричного короткого замикання на шинах заданої підстанції.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тому велике значення має підвищення надійності та економічності систем електропостачання в різних режимах і умовах їх експлуатації, до яких відносяться насамперед аварійні та післяаварійні режими, повязані з перехідними процесами і суттєвими змінами показників якості електроенергії у споживачів. Застосування обчислювальної техніки при дослідженнях і розрахунках перехідних процесів дозволило підвищити точність схемних рішень і електричних характеристик систем електропостачання, завдяки чому можуть досягатися більш високі надійність та економічність. При трифазному короткому замиканні в точці "К" визначити діюче значення повного струму короткого замикання методом розрахункових кривих для моментів часу t1=0,2с та t2=0,4с., а також визначити ударний струм і його діюче значення. При несиметричному короткому замиканні в точці "К" визначити діюче значення повного струму несиметричного короткого замикання методом типових кривих для моменту часу t1=0,1с та t<2=0,3c.>3. Побудувати векторні діаграми струмів і напруги для початкового моменту часу несиметричного короткого замикання в точці короткого замикання і на шинах заданої підстанції.1) Спростимо схему до (Рис 1.2) при цьому додамо послідовно опори віток В кінцевому результаті ми отримаємо схему: IMG_7120db38-d3a4-4041-bf6f-5f1bf080dac5(КА). б) Визначимо струм КЗ від турбогенераторів методом розрахункових кривих: Вирахуємо розрахунковий опір у відносних номінальних одиницях: IMG_5a6ce69d-5246-4de7-85d7-96876938ebe8 (1.26) Визначаємо діюче значення ударного струму від турбогенераторів: Знайдемо миттєве значення ударного струму за формулою: IMG_81b88eab-9a33-4e61-8431-fb7ed7c07b9d (1.35) (1.37) в) Визначимо струм КЗ від гідрогенераторів методом розрахункових кривих: Вирахуємо розрахунковий опір у відносних номінальних одиницях: IMG_00001b03-ca27-430d-a15a-50e049e3ebfa Визначимо діюче значення ударного струму від гідрогенераторів: Знайдемо миттєве значення ударного струму за формулою: IMG_c89e95f3-5eab-4067-b828-3bde4fe1be7c 1.3 Визначення струму короткого замикання а) Струм К.З. для вітки з турбогенераторами: розрахунковий номінальний опір найдемо за формулою no?oi ei?ioeee caieeaiiy o?eoacieeВ даній курсовій роботі досліджено два види коротких замикань - симетричне трифазне коротке замикання (найважчий вид КЗ, хоча має ймовірність появи приблизно 5%) і двофазне коротке замикання на землю (найпоширеніше коротке замикання - ймовірність його появи складає 20%). Розрахунок трифазного КЗ проводився за методом - розрахункових кривих. Повні струми, знайдені різними способами дещо відрізняються, що пояснюється тим, що розрахункові криві доцільно застосовувати для розрахунку малих та середньо-потужних генераторів, тобто тих, для яких вони створені. Розрахунок несиметричного КЗ проводився з допомогою типових кривих та з урахуванням правила еквівалентності прямої послідовності. При несиметричному КЗ для заданої точки С були знайдені напруги в цій точці, побудована векторна діаграма.

План
Зміст

Вступ

Зміст завдання на курсову роботу

1. Розрахунок симметричного КЗ

1.1 Визначення порів елементів схеми заміщення

1.2 Перетворення схеми заміщення

1.3 Визначення струму трифазного короткого замикання

2. Розрахунок несеметричного короткого замикання

3. Побудова векторних діаграм струмів та напруг для початкового моменту часу несиметричного КЗ в точці короткого замикання і на шинах заданої підстанції

Висновки

Список використаної літератури

Вывод
В даній курсовій роботі досліджено два види коротких замикань - симетричне трифазне коротке замикання (найважчий вид КЗ, хоча має ймовірність появи приблизно 5%) і двофазне коротке замикання на землю (найпоширеніше коротке замикання - ймовірність його появи складає 20%).

Розрахунок трифазного КЗ проводився за методом - розрахункових кривих. Повні струми, знайдені різними способами дещо відрізняються, що пояснюється тим, що розрахункові криві доцільно застосовувати для розрахунку малих та середньо-потужних генераторів, тобто тих, для яких вони створені. В даній же курсовій роботі були наявні генератори з потужністю 160 МВТ та 67 МВТ.

Розрахунок несиметричного КЗ проводився з допомогою типових кривих та з урахуванням правила еквівалентності прямої послідовності. При несиметричному КЗ для заданої точки С були знайдені напруги в цій точці, побудована векторна діаграма.

Розрахунки струмів к.з необхідні для наступних кінцевих цілей: · виявлення умов роботи споживачів при можливих к.з. і визначення допустимості того чи іншого режиму;

· вибір електричних апаратів електроустановок за умовами термічної і електродинамічної стійкості;

· проектування і на лаштування засобів релейного захисту та автоматики;

· оцінка і вибір схем електричних зєднань ЕМ;

· координації і оптимізації значень струмів к.з.;

· оцінки стійкості роботи ЕМ та її вузлів навантаження;

· проектування заземлюючи пристроїв;

· визначення впливу струмів к.з. на лінії звязку;

· вибір розрядників та аналіз аварій в електроустановках;

Список литературы
1. С.А. Ульянов "Электромагнитные переходные процессы", Энергия, 1970г.

2. В.Н., Винославский "Переходные процессы в системах электроснабжения", ВШ, 1989г.

3. Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин "Электрооборудование станций и подстанций".

4. Конспект лекцій.

?aciauaii ia .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?