Розрахунок силового трифазного двохобмоткового масляного трансформатора - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 137
Конструктивна схема трансформатора. Конструкція магнітної системи та вибір конструкції магнітопроводу. Розрахунок обмоток трансформатора, втрат короткого замикання, тепловий розрахунок і розрахунок систем охолодження. Визначення маси основних матеріалів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дані технічні умови розповсюджуються на силовий трифазний двохобмотковий масляний трансформатор, призначений для загального промислового використання. Розрахунок проводиться для понижуючого трансформатора стержневого типу з концентричними обмотками, з регулюванням напруги без збудження, для помірного та помірно-холодного типу клімату із зовнішнім встановленням.У відповідності з ГОСТ 16110-82 трансформатором називається статичний електромагнітний пристрій, який має дві або більше індуктивно звязаних обмоток й призначений для перетворення за допомогою електромагнітної індукції одної або ж декількох систем змінного струму в одну або декілька інших систем змінного струму. Силовим називається трансформатор, призначений для перетворення електричної енергії в мережі енергосистем та споживачів електроенергії. На остові встановлюються обмотки й кріпляться провідники (відводи), зєднуючі обмотки з вводами - прохідними фарфоровими ізоляторами або іншими пристроями, що слугжать для приєднання зовнішньої мережі до обмоток. Остов з обмотками та іншими деталями встановлюється на донну частину баку, а потім накривається баком й заливається маслом.Магнітна система являє собою комплект пластина або других елементів із електротехнічної сталі або іншого феромагнітного матеріалу, зібраних у визначеній геометричній формі. Осердя трансформатора утворює магнітну систему й складається зі стержнів - тих її частин, на яких розміщуються обмотки, і ярма - частин без обмоток, які призначені для замикання магнітного кола. Ярма зазвичай стягуються між пресуючими балками, осердя пресуються охоплюючими стержень бандажами зі стальної стрічки, має поздовжні канали. Ярма та стержні при зборці встановлюються встик, з косими стиками. Простіша технологія з косими стиками в чотирьох та прямими в двох кутах призводить до дещо більших втрат й струму короткого замикання, але ми зупинимось на середній за складністю та параметрами холостого ходу схемі з косими стиками в чотирьох та комбінованим ‘напівкосим’ у двох кутах: 4.3.2 Поперечний переріз стержня у стержневих магнітних системах зазвичай має вигляд симетричної ступінчастої фігури, вписаної в коло.Обмотки трансформаторів розрізняють за призначенням, за способом взаємного розміщення й за формою. Для обмотки використовується мідний обмотковий провід марки АПБ з ізоляцією із кабельного паперу класу нагрівостійкості А (гранично допустима температура 105ОС) із загальною товщиною 0,45 - 0,50 мм на дві сторони. У трансформаторі використовуються обмотки концентричного типу круглої форми із зовнішнім розташуванням обмотки ВН. За способом розміщення обмоток на осерді вони поділяються на концентричні та такі, що чергуються. Висота (вагові розміри) обох обмоток, як правило, робиться рівною.Перевірку правильного визначення величин фазних струмів і напруг можна здійснити, визначивши добуток цих величин окремо для обмотки ВН і НН; ці добутки повинні бути рівними між собою IMG_5cac3284-b1a9-4e82-b450-ff265c4e0027 : IMG_2011c940-c729-42fe-8ae7-47344a5edd00 де і - 1,2; індекс 1 відноситься до обмотки НН, індекс 2 - обмотки ВН; Кожний силовий трансформатор при оцінці його електричної міцності може бути зображеним у вигляді трьох систем - системи частин, які знаходяться у ввімкненому трансформаторі під напругою; системи заземлюючих частин й системи ізоляції, розділяючої як перші дві системи, так і окремі частини, які знаходяться під напругою. Ізоляція таких частин між собою й відділяюча їх від заземлених частин, в силових трансформаторах виконується у вигляді конструкцій та деталей із твердих діелектриків - електроізоляційного картону, кабельного паперу, лакотканин, дерева, текстоліту, паперово-бакелітових виробів, фарфору та інших матеріалів. Силовий трансформатор в експлуатації постійно знаходиться у ввімкненому стані, а його ізоляція - під тривалим впливом робочої напруги, яку вона повинна витримувати без будь-яких пошкоджень необмежено довгоВибір типу конструкції обмоток при розрахунку трансформатора повинен виконуватися з урахуванням експлуатаційних та виробничих вимог, які предявляються до трансформатора в цілому. 4.5.2 Уточнюють ЕРС одного витка, В 4.5.7 Вибір типу обмоток проводиться відповідно таблиці: Обмотка НН - багатошарова циліндрична із прямокутного проводу;Розрахунок обмоток низької напруги. Розрахунок циліндричної обмотки Число витків у одному шарі: IMG_ede7a69f-29f8-4643-bb37-40e0ac6d01b7 Орієнтовний осьовий розмір витка, м За перерізом витка по таблиці обираємо вісім паралельних проводів АПБ перетином 69,1 мм2. IMG_24f5ba6a-a120-41fd-90c8-758436785703 - враховує закриті частини поверхні обмотки рейками та іншими ізоляційними деталями.4.8.1 В трансформаторах із регулюванням напруги на боці ВН шляхом перемикання відгалужень без збудження (ПБЗ) повинна передбачатися зміна числа витків ОВН на від номінального значення. 4.8.3 Розрахунок неперервної котушечної обмотки ВН, ширини каналів в обмотці ВН, виконаної в одному концентраті, розпочинають з визначення кількості витків при номінальній напрузі: Кільк

План
Зміст

1. Завдання на курсовий проект

2. Реферат

3. Загальна конструктивна схема трансформатора

4. Конструкція магнітної системи

5. Система обмоток

6. Визначення основних електричних величин

7. Вибір конструкції магнітопроводу

7.1. Вибір конструкції обмоток

8. Розрахунок обмоток трансформатора. Загальні положення

8.1. Розрахунок обмоток НН. Розрахунок циліндричної обмотки

8.2. Розрахунок обмоток ВН. Неперервна катушечна обмотка

9. Розрахунок втрат короткого замикання

9.1. Розрахунок параметрів короткого замикання

9.2. Розрахунок напруги короткого замикання.

10. Остаточний розрахунок магнітної системи

10.1. Визначення розмірів магнітної системи

10.2. Визначення втрат холостого ходу

10.3. Розрахунок струму холостого ходу

11. Тепловий розрахунок і розрахунок систем охолодження

11.1. Перевірочний тепловий розрахунок обмоток

11.2. Тепловий розрахунок бака

12. Визначення маси основних матеріалів

1. Завдання на курсовий проект

Розрахувати трьохфазний двохобмотковий трансформатор з наступними технічними даними: Тип трансформатора ТМН

Повна потужність трансформатора S, КВА 6300

Число фаз m 3

Частота f, Гц 50

Номінальна лінійна напруга обмоток високої напруги U1, КВ 35 обмоток низької напруги U2, КВ 11

Напруга кз, Uk, % 7,5

Струм неробочого ходу I,% 0,9

Втрати короткого замикання Рк, КВТ 46,5 неробочого ходу Рх, КВТ 8

Матеріал обмоток мідь

Вид перемикання обмоток РПН

Схема та групи зєднання обмоток У/Д-11

Спосіб охолодження трансформатора рідинний

Характер навантаження тривалий

2. Реферат

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?